Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Tỉnh Ninh Bình luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Ngày đăng: 20/11/2021   01:58
Mặc định Cỡ chữ
Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc tại Hội nghị trực tuyến đối thoại với thanh niên năm 2021 vừa được UBND tỉnh tổ chức đầu tháng 11 vừa qua, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên Ninh Bình năm 2021.
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc trực tiếp đối thoại với đoàn viên, thanh niên tỉnh Ninh Bình.

Đối thoại để lắng nghe nguyện vọng chính đáng của thanh niên 

Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ “Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi”, ngày 23/9/2021, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên Ninh Bình năm 2021(1), với mục đích thông qua đối thoại để lắng nghe nguyện vọng chính đáng của đa số thanh niên và tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của thanh niên về xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật; cung cấp, phổ biến chính sách, pháp luật đối với thanh niên; giải đáp vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên. Qua đó, tạo điều kiện cho thanh niên tỉnh Ninh Bình khởi nghiệp, lập nghiệp và đảm bảo các quy định công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kế hoạch cũng nêu rõ chủ đề đối thoại là "Thanh niên tỉnh Ninh Bình khởi nghiệp, lập nghiệp”, tập trung vào các nội dung: 1) Thông tin đến thanh niên những kết quả trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2011-2020; 2) Khái quát tình hình thanh niên của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, những thuận lợi, khó khăn, thách thức và định hướng một số nội dung trong khởi nghiệp, lập nghiệp (tìm kiếm việc làm, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhân rộng các mô hình làm kinh tế đạt hiệu quả) thông qua việc giới thiệu một số mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; 3) Góp ý đối với những bất cập trong thực hiện chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thời gian qua; đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, cũng như phát huy vai trò của thanh niên trong việc góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Định hướng của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trong việc tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp 

Triển khai Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên Ninh Bình năm 2021, ngày 04/11 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đã chủ trì Hội nghị UBND tỉnh đối thoại trực tuyến với thanh niên tỉnh Ninh Bình. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu của UBND tỉnh với 08 điểm cầu của các huyện, thành phố và 143 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

“Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần”. Điều 5 Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, các đoàn viên, thanh niên tham dự Hội nghị đối thoại đã đề nghị các cấp, các ngành tỉnh Ninh Bình tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ để thanh niên tỉnh Ninh Bình phát huy sức trẻ, khởi nghiệp, lập nghiệp thành công, đóng góp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, thanh niên, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh đã trả lời làm rõ những vấn đề đoàn viên, thanh niên quan tâm trên các lĩnh vực, đặc biệt nhấn mạnh đến chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; những kết quả đạt được và định hướng trong thời gian tới. Qua đó, đã giải quyết được phần nào những mong muốn, trăn trở của thanh niên trên địa bàn tỉnh, nhất là trong điều kiện khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 như hiện nay.

Để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng thanh niên trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cũng như tạo điều kiện, môi trường thuận lợi, thông thoáng cho thanh niên tỉnh Ninh Bình khởi nghiệp, lập nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đã đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh nghiêm túc tiếp thu những vấn đề đã trao đổi, giải đáp tại Hội nghị đối thoại trực tuyến với thanh niên tỉnh Ninh Bình; chủ động đề xuất giải quyết kịp thời, hiệu quả những ý kiến, kiến nghị chính đáng của thanh niên. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ phong trào Đoàn và công tác thanh niên, chăm lo, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên tổ chức các phong trào thiết thực và hiệu quả; thường xuyên quan tâm đào tạo, rèn luyện, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ trong các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên, nhất là các đoàn viên, thanh niên ở khu vực miền núi, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Phối hợp, tạo điều kiện cho các tổ chức Đoàn thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

"Các bạn hãy bắt đầu ngay hôm nay, từ chính những gì mình đang có, công việc mình đang làm, trên chính mảnh đất quê hương mình, nắm bắt xu hướng thời đại, hướng đến những gì xã hội cần để khởi nghiệp, lập nghiệp." Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc, tại Hội nghị trực tuyến đối thoại với thanh niên tỉnh Ninh Bình năm 2021.

Người đứng đầu UBND tỉnh Ninh Bình cũng đề nghị các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh phải thực sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ tỉnh Ninh Bình, nhất là phương thức tổ chức các phong trào, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời, giáo dục, bồi đắp cho đoàn viên, thanh niên truyền thống cách mạng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ trẻ, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát khao cống hiến. 

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc khẳng định, tỉnh Ninh Bình luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp để có được thật nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thành công, hiệu quả, góp phần phát triển các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; hướng dẫn, định hướng, tư vấn về hướng đi, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, tìm kiếm thị trường, chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng quản trị và luôn là người đồng hành với thanh niên trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp./.

-------------------------

Ghi chú: 

(1) UBND tỉnh Ninh Bình, Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 23/9/2021 về tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên Ninh Bình năm 2021.

Tài liệu tham khảo: 

1. Phát biểu kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tại Hội nghị trực tuyến đối thoại với thanh niên tỉnh Ninh Bình năm 2021, Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình, ngày 04/11/2021.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Đồng Nai: Đối thoại để hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp

Ngày đăng 07/12/2021
Với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ trong lập nghiệp, khởi nghiệp”, tại buổi đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai với thanh niên trên địa bàn tỉnh diễn ra sáng 25/11 vừa qua, các đoàn viên, thanh niên đã tập trung đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến tư vấn, giới thiệu việc làm; chính sách hỗ trợ đoàn viên, thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp…

Cao Bằng: Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội

Ngày đăng 07/12/2021
Những năm qua, các chế độ, chính sách và dự án, đề án phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, có hiệu quả. Qua đó, đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. Đồng thời cũng tạo được sự đồng thuận, quan tâm của xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Bộ Nội vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án quy định tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng 06/12/2021
Ngày 05/12/2021, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1236/QĐ-BNV về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án quy định tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm huy động tối đa các nguồn lực phát triển thanh niên

Ngày đăng 01/12/2021
Đó là một trong những nội dung trọng tâm của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (ban hành theo Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc

Ngày đăng 25/11/2021
Sau 35 năm tiến hành Đổi mới đất nước (1986-2021); 28 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII (năm 1993) về công tác thanh niên trong thời kỳ mới; 13 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước là đã xây dựng được thế hệ thanh niên có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo; tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc và của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.