Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Bình Dương: Đồng bộ hóa dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng: 11/11/2021   01:35
Mặc định Cỡ chữ
Trong giai đoạn “bình thường mới”, việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 là việc làm cấp thiết. Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã giao Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện DVCTT nhằm tạo sự đồng bộ, dễ tiếp cận cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Cán bộ cấp xã giải quyết thủ tục hành chính cho người dân qua phần mềm chuyên dùng, một cách làm hay trong giai đoạn “bình thường mới”.

Hoàn thành các chỉ tiêu DVCTT

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, đến nay tổng số thủ tục hành chính của tỉnh là 1.942, cấp tỉnh 1.557, cấp huyện 258, cấp xã 127. Trong đó, tỉnh đã triển khai DVCTT là 1.598, có 1.000/1.598 dịch vụ công có biểu mẫu điện tử tương tác (gọi tắt là e-Form); 619/1.598 dịch vụ công có phát sinh hồ sơ. Tỉnh đã có 719 dịch vụ công tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Lộ trình thực hiện cung cấp tất cả DVCTT trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh trong năm 2021, cụ thể như sau: Trước ngày 26/11/2021, thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 2 lên mức độ cao hơn trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Trước ngày 26/12/2021, thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Ngày 01/01/2022, vận hành chính thức dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng DVCTT của tỉnh.

Mục tiêu hiện nay của tỉnh là hoàn thành các chỉ tiêu về DVCTT tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Cùng với đó là thực hiện mục tiêu cung cấp và triển khai thực hiện 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021.

Trước mục tiêu này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả các DVCTT mức độ 3, mức độ 4 tại các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. DVCTT mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan hành chính được triển khai bảo đảm không trùng lặp với các DVCTT mức độ 3, mức độ 4 do các cơ quan Trung ương đã triển khai theo ngành. UBND tỉnh yêu cầu xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện cung cấp DVCTT mức độ 3, mức độ 4 và chất lượng DVCTT trong phạm vi toàn tỉnh.

Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị triển khai nhằm hoàn thiện Cổng dịch vụ công của tỉnh đáp ứng việc cung cấp DVCTT mức độ 4; thực hiện kết nối, tích hợp Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia, các hệ thống thanh toán đáp ứng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công của tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành...

Những việc cần làm ngay

Vấn đề đặt ra là để đồng bộ hóa DVCTT, bảo đảm người dân dễ tiếp cận và thực hiện thì các sở, ban, ngành phải làm gì? Trước đòi hỏi này, UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, chuẩn hóa, thống nhất quy trình theo lộ trình; hoàn thiện chức năng thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia và của tỉnh gắn với việc phát hành biên lai thu phí điện tử; đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, doanh nghiệp phục vụ hỗ trợ điền thông tin đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu vào biểu mẫu điện tử. Sở Thông tin và Truyền thông chủ động chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, nâng cấp, bảo đảm Cổng DVCTT của tỉnh đáp ứng các yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật, vận hành thông suốt; thực hiện tích hợp, kết nối hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, các phần mềm nghiệp vụ và các hệ thống thanh toán đáp ứng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh.

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, như: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp triển khai tập huấn việc tái cấu trúc, xây dựng quy trình thủ tục hành chính triển khai thực hiện DVCTT mức độ 3, mức độ 4; tập huấn, hướng dẫn nhân sự một cửa các cấp thực hiện DVCTT, tính pháp lý hồ sơ điện tử. Cùng với đó là phối hợp với các cơ quan báo chí, đài truyền thanh từ cơ sở để tuyên truyền, phổ biến đến người dân, doanh nghiệp thực hiện DVCTT mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sở Tư pháp phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng quy định của pháp luật. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các ngân hàng, đơn vị trung gian thanh toán (VNPAY, VNPT Pay, Momo) tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt bảo đảm phù hợp theo quy định.../.

Theo: mic.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 07/12/2021
Ngày 06/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Vận hành Hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương

Ngày đăng 06/12/2021
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 8836/VPCP-KSTT gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện thủ tục hành chính.

Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng 25/11/2021
UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 4000/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Đề án).

UBND tỉnh Cà Mau công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ

Ngày đăng 18/11/2021
Ngày 17/11/2021, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 2503/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau.

Các chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam cao hơn mức trung bình thế giới

Ngày đăng 12/11/2021
Xếp hạng Chính phủ điện tử của Việt Nam theo đánh giá của Liên hợp quốc năm 2020 tăng 2 bậc, xếp hạng 86/193 quốc gia, 23/47 châu Á và 6/11 Đông Nam Á. Chỉ số tổng hợp của Việt Nam cao hơn chỉ số trung bình thế giới và khu vực, thuộc nhóm quốc gia ở mức cao.