Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại thành phố Cần Thơ

Ngày đăng: 07/11/2021   03:15
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 06/11/2021, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: Quochoi.vn

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kịp thời xây dựng kế hoạch học tập, chương trình hành động, thực hiện phù hợp với Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.  

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với 07 nghị quyết chuyên đề, 05 đề án, 06 chương trình trọng tâm để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra, tạo sự đột phá ngay từ đầu nhiệm kỳ và tiền đề trong cả nhiệm kỳ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện thường xuyên đối với cấp ủy các cấp.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trong công tác này, một số cấp ủy cơ sở chưa chủ động quán triệt thực hiện; chất lượng, hiệu quả một số nơi chưa đạt yêu cầu; công tác tuyên truyền còn hạn chế về nội dung ở cấp ủy cơ sở; một số cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch còn chung chung, chưa sát thực tiễn địa phương, đơn vị công tác.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ thành phố Cần Thơ trong nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới, cấp ủy đảng các cấp xem việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV trở thành việc làm thường xuyên. Thành ủy Cần Thơ chủ động phối hợp các bộ, ngành, cơ quan Trung ương cụ thể hóa Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; sớm hoàn thiện đề án để Chính phủ trình Quốc hội ban hành thí điểm cơ chế đặc thù trong phát triển kinh tế, xã hội cho Thành phố. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nghị quyết đi vào cuộc sống./.

Theo: nhandan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 07/12/2021
Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nội dung, biện pháp trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đẩy mạnh đổi mới công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, sử dụng; hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng, kiểm soát quyền lực, phòng chống tiêu cực... là một trong những nội dung trọng tâm được Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Đoàn kiểm tra 138 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày đăng 30/11/2021
Chiều 30/11/2021, tại Nhà Quốc hội, Đoàn kiểm tra 138 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai – Trưởng Đoàn kiểm tra 138, đồng chủ trì buổi làm việc.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày đăng 24/11/2021
Sáng nay 24/11/2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội kết nối trực tuyến với các điểm cầu bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

Đà Nẵng: Nhiều cách làm hay trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 15/11/2021
Đà Nẵng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phải khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các chương trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm phù hợp, rõ ràng, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế- xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045 phải là đô thị văn minh, hiện đại và đáng sống.

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 27/10/2021
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ chiến lược để phát triển đất nước, trong đó có nhiệm vụ then chốt là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, cần có những giải pháp mang tính tổng thể, đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đó, nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới.