Hà Nội, Ngày 09/12/2021

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng: 10/11/2021   11:12
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/11/2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Lai Châu.

Quy định này quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước, tổ chức hội được giao biên chế thuộc UBND tỉnh (gọi chung là cơ quan, đon vị thuộc UBND tỉnh); UBND các huyện, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện).

Đối tượng áp dụng: Cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội được giao biên chế thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện (gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức).

Ảnh minh họa: internet

Nguyên tắc phân cấp

Đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ.

UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về công tác cán bộ đồng thời phân cấp cho thủ trưỏng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung cụ thể về quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.

Bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND tỉnh và sự thông suốt trong quản lý ngành, lĩnh vực công tác, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cấp có thẩm quyền về các quyết định của mình và chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các nội dung không phân cấp tại quy định này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung phân cấp: Tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, chuyển công tác; nâng lương, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch công chức; chuyển chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thăng hạng viên chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm và từ chức; nghỉ hưu, thôi việc.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/11/2021, thay thế Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu./.

Quỳnh Anh

Tin tức cùng chuyên mục

Khẩn trương triển khai một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2

Ngày đăng 03/12/2021
Vừa qua, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 8815/VPCP-QHCP gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về triển khai một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2.

Hà Nội ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Ngày đăng 29/11/2021
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND về ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

Đà Nẵng đề xuất thí điểm tự quyết định biên chế làm việc tại cơ quan Nhà nước

Ngày đăng 26/11/2021
Đà Nẵng đề xuất thí điểm việc phân cấp cho HĐND Thành phố quyết định biên chế, số lượng người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, làm cơ sở thực tiễn để nghiên cứu nhân rộng cơ chế quản lý, quyết định biên chế khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Thúc đẩy xây dựng chính quyền đô thị

Ngày đăng 26/11/2021
Trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động, TP Thủ Đức và các quận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) vẫn nỗ lực xây dựng chính quyền đô thị, thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Đến nay, việc xây dựng chính quyền đô thị đã đạt kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Hà Nội: Đưa chính quyền đến gần dân, sát cơ sở

Ngày đăng 22/11/2021
Đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ. Đó là yêu cầu và cũng là giải pháp quan trọng mà Hà Nội đang tập trung thực hiện để hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.