Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Hà Nội ban hành kế hoạch điều tra xã hội học xác định chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2021 đối với 22 sở và 30 đơn vị cấp huyện

Ngày đăng: 03/11/2021   11:09
Mặc định Cỡ chữ
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 242/KH-UBND về điều tra xã hội học xác định chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.
Ảnh minh họa: internet

Kế hoạch nêu rõ, từ tháng 10 đến tháng 12/2021, thành phố Hà Nội sẽ điều tra xã hội học để xác định chỉ số cải cách hành chính của 22 sở và 30 đơn vị cấp huyện. 

Đối tượng điều tra gồm: đại biểu HĐND Thành phố; cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở; lãnh đạo phòng cấp huyện; doanh nghiệp, tổ chức có giao dịch thủ tục hành chính; người dân (cá nhân) có giao dịch thủ tục hành chính. Đối với UBND các quận, huyện, thị xã gồm 5 đối tượng là: đại biểu HĐND cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện; lãnh đạo UBND cấp xã; hộ kinh doanh, tổ chức có giao dịch thủ tục hành chính; người dân (cá nhân) có giao dịch thủ tục hành chính.

Nội dung điều tra gồm: xác định chỉ số cải cách hành chính theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần để làm cơ sở phân tích, đánh giá đúng thực trạng chất lượng công tác cải cách hành chính của từng đơn vị; thu thập những thông tin đánh giá khách quan, đa chiều về công tác cải cách hành chính và quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố.

Thông qua việc lấy ý kiến đánh giá để nâng cao vai trò giám sát, tăng cường sự hiểu biết và tham gia của người dân vào công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền; xây dựng báo cáo kết quả điều tra xã hội học xác định chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội làm cơ sở đề ra giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính cho những năm tiếp theo./.

Quỳnh Anh

Tin tức cùng chuyên mục

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 07/12/2021
Ngày 06/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Vận hành Hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương

Ngày đăng 06/12/2021
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 8836/VPCP-KSTT gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện thủ tục hành chính.

Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng 25/11/2021
UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 4000/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Đề án).

UBND tỉnh Cà Mau công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ

Ngày đăng 18/11/2021
Ngày 17/11/2021, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 2503/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau.

Các chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam cao hơn mức trung bình thế giới

Ngày đăng 12/11/2021
Xếp hạng Chính phủ điện tử của Việt Nam theo đánh giá của Liên hợp quốc năm 2020 tăng 2 bậc, xếp hạng 86/193 quốc gia, 23/47 châu Á và 6/11 Đông Nam Á. Chỉ số tổng hợp của Việt Nam cao hơn chỉ số trung bình thế giới và khu vực, thuộc nhóm quốc gia ở mức cao.