Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Cần Thơ: Đơn giản hóa các chỉ số đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ngày đăng: 25/10/2021   01:55
Mặc định Cỡ chữ
UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) từ đầu năm 2020 đến hết tháng 9/2021.

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) giải quyết TTHC cho người dân. 

Theo đó, thành phố Cần Thơ hiện chưa thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công. Toàn Thành phố có 111 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, trong đó 19 Bộ phận tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, 09 Bộ phận cấp huyện, 83 Bộ phận tại cấp xã và 08 Bộ phận tại các cơ quan ngành dọc trên địa bàn Thành phố. Các cơ quan giải quyết TTHC trên địa bàn Thành phố hiện đã kiện toàn tổ chức, bộ máy nhân sự, đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC ở các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, đã triển khai đánh giá kết quả giải quyết TTHC trực tuyến. Hàng quý, Thành phố đánh giá việc giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn thông qua phần mềm đánh giá việc giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là các chính sách hỗ trợ cho nhân sự tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đã hết hiệu lực từ ngày 10/5/2019, nhưng đến nay vẫn chưa có chính sách mới thay thế. Việc tổ chức đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn một số hạn chế do yêu cầu tính toán các chỉ số phức tạp, Hệ thống thông tin một cửa điện tử chưa hoàn chỉnh.

UBND thành phố Cần Thơ kiến nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; Cục Kiểm soát TTHC xem xét, điều chỉnh, đơn giản hóa các chỉ số đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để người dân, doanh nghiệp thuận lợi, dễ dàng đánh giá./.

Theo: baocantho.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 07/12/2021
Ngày 06/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Vận hành Hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương

Ngày đăng 06/12/2021
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 8836/VPCP-KSTT gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện thủ tục hành chính.

Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng 25/11/2021
UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 4000/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Đề án).

UBND tỉnh Cà Mau công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ

Ngày đăng 18/11/2021
Ngày 17/11/2021, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 2503/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau.

Các chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam cao hơn mức trung bình thế giới

Ngày đăng 12/11/2021
Xếp hạng Chính phủ điện tử của Việt Nam theo đánh giá của Liên hợp quốc năm 2020 tăng 2 bậc, xếp hạng 86/193 quốc gia, 23/47 châu Á và 6/11 Đông Nam Á. Chỉ số tổng hợp của Việt Nam cao hơn chỉ số trung bình thế giới và khu vực, thuộc nhóm quốc gia ở mức cao.