Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Quảng Bình 

Ngày đăng: 20/10/2021   04:26
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 20/10/2021, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã chủ trì buổi nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Quảng Bình.

Dự buổi nghiệm thu có Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình Trần Thế Vương, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Quảng Bình (Ban Chỉ đạo tỉnh); một số thành viên và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Bình.

Điểm cầu tại tỉnh Quảng Bình

Tính đến ngày 30/9/2021, Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng đã hoàn thành việc nghiệm thu phiếu điều tra trên địa bàn tỉnh, với tổng số 333 phiếu/338 phiếu đã được nghiệm thu và được đưa vào đánh giá, xử lý thông tin theo quy định, đạt tỷ lệ 98,5%. Có 05 phiếu không nghiệm thu là các tổ chức hành chính đã giải thể do thực hiện sắp xếp cơ quan, tổ chức hành chính theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ, bao gồm: Chi cục Nông lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Chi cục Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường); Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường); Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ); Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ).

Điểm cầu Bộ Nội vụ

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Quảng Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương nhấn mạnh: triển khai thực hiện cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Bình đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu theo quy định, qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Quảng Bình "đạt yêu cầu". Đồng chí Nguyễn Mạnh Quân cũng đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Bình tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện một số phiếu thu thập thông tin chưa đạt yêu cầu theo quy định./.

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt

Ngày đăng 08/12/2021
Với số phiếu chọn mẫu đạt tỉ lệ 96,36%, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương đánh kết quả phiếu điều tra của tỉnh Lâm Đồng “đạt chất lượng tốt”.

Kết quả phiếu điều tra của tỉnh Thanh Hóa đạt tỷ lệ 90,09%

Ngày đăng 06/12/2021
Sáng ngày 04/12/2021, tại tỉnh Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả phiếu điều tra cơ sở hành chính của tỉnh Ninh Bình đạt chất lượng tốt

Ngày đăng 04/12/2021
Sáng ngày 03/12/2021, tại Ninh Bình, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bắc Ninh

Ngày đăng 02/12/2021
Sáng ngày 02/12/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương chủ trì Hội nghị.

Nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính của thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng 01/12/2021
Chiều ngày 01/12/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì buổi nghiệm thu.