Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng: 18/10/2021   01:38
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/10/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 1113/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.
Ảnh minh họa: Thu Trang

Kế hoạch nhằm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực hiện Chiến lược thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, gắn với thực hiện Luật Thanh niên năm 2020;

Đồng thời, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo phân công, phân cấp của Chính phủ; xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện bảo đảm đánh giá, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược kịp thời, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thực tiễn phát triển thanh niên;

Xác định cụ thể trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tổ chức thực hiện Chiến lược, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương chủ động triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng Chính phủ phân công, bố trí và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Chiến lược bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả, tránh lãng phí;

Bảo đảm hiệu quả công tác phối hợp tổ chức thực hiện Chiến lược giữa các cơ quan nhà nước; giữa cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật.

Theo Kế hoạch, trong năm 2021, Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc phổ biến, quán triệt Chiến lược; các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt Chiến lược bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc lồng ghép các hội nghị phổ biến, quán triệt phù hợp với tình hình thực tế.../.

Thu Trang

Tin tức cùng chuyên mục

Hội thảo khoa học: Bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức của Chính phủ Việt Nam (1945-2015)

Ngày đăng 07/12/2021
Sáng nay 07/12/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học: Bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức của Chính phủ Việt Nam (1945-2015).

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Vụ Công tác tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ

Ngày đăng 06/12/2021
Ngày 05/12/2021, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã đến thăm và làm việc với Vụ Công tác tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đoàn công tác Bộ Nội vụ thăm Giáo xứ Quan Lãng, trao nhà tình nghĩa và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Ngày đăng 05/12/2021
Ngày 04/12/2021, Đoàn công tác Bộ Nội vụ do đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã đến thăm Giáo xứ Quan Lãng, trao nhà tình nghĩa và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính cho đội ngũ công chức, viên chức Bộ Nội vụ

Ngày đăng 02/12/2021
Từ ngày 01- 03/12/2021, tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ.

Bộ Nội vụ quyết tâm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao trong năm 2021

Ngày đăng 03/12/2021
Chiều ngày 03/12/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11/2021 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2021.