Hà Nội, Ngày 25/10/2021

Ban Cán sự đảng Bộ triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW

Ngày đăng: 12/10/2021   03:10
Mặc định Cỡ chữ
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 158-CV/BCSĐ đề nghị:
Bộ Nội vụ

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW trong toàn Đảng bộ để nâng cao nhận thức của đội ngũ đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác khí tượng thủy văn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh phục vụ thiết thực đời sống dân sinh, đồng thời nắm vững những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo yêu cầu của Ban Bí thư.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy đảng cùng cấp trong công tác phổ biến, quán triệt và chủ động tham mưu Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Giao Văn phòng Ban Cán sự đảng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với cấp có thẩm quyền theo yêu cầu./.

----------------

Chỉ thị số 10-CT/TW

Thu Trang

Tin tức cùng chuyên mục

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính của Bộ Nội vụ giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng 25/10/2021
Ngày 25/10/2021, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Nghị quyết số 10-NQ/BCSĐ về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính của Bộ Nội vụ giai đoạn 2021 - 2030.

Bộ Nội vụ tham gia quyên góp, ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em"

Ngày đăng 21/10/2021
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 3667/KH- BTTTT-BGDĐT ngày 21/9/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Lãnh đạo Bộ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Nội vụ làm việc với Văn phòng Chính phủ về triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1498/QĐ-TTg

Ngày đăng 18/10/2021
Chiều ngày 18/10/2021, tại Hà Nội, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh và Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quang Tùng đã chủ trì buổi làm việc về triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1498/QĐ-TTg ngày 11/9/2021 ban hành danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Gặp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Nội vụ nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Ngày đăng 18/10/2021
Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021), chiều ngày 18/10/2021, Bộ Nội vụ tổ chức Gặp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Trụ sở Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng 18/10/2021
Ngày 17/10/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 1113/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Tiêu điểm

Bổ sung khen thưởng với đại biểu Quốc hội và người nước ngoài

Sáng 23/10/2021, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo Thẩm tra dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) do Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) chủ trì soạn thảo. Đây cũng là dự án Luật đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận, với nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ sung. Cuộc phỏng vấn sau đây với đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, sẽ cụ thể hơn về những điểm mới của dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi).