Hà Nội, Ngày 25/10/2021

Nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày đăng: 09/10/2021   09:02
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 08/10/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã tổ chức nghiệm thu trực tuyến phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Ninh Thuận. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì buổi nghiệm thu.
Điểm cầu tại Trụ sở Bộ Nội vụ

Tham dự buổi nghiệm thu có Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận Trương Thanh Long, Tổ phó Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Ninh Thuận, Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận Trương Thanh Long báo cáo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo kết quả Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã kê khai phiếu điều tra cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định. Quản trị viên, giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc người cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng tiến độ thu thập thông tin theo quy định; kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng thông tin do đơn vị hành chính cung cấp. Công tác kiểm tra, rà soát phiếu trước khi nghiệm thu được thực hiện tập trung, nghiêm túc; phiếu thu thập thông tin được kiểm tra, giám sát đạt yêu cầu theo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương. 

Tổng số 285 cơ sở hành chính đã hoàn thành việc điền phiếu, cập nhật thông tin theo đúng hướng dẫn, quy định. Đã nghiệm thu toàn bộ 285 phiếu thu thập thông tin về đơn vị hành chính năm 2021 đảm bảo tiến độ, chất lượng và trước thời gian quy định.

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (bên phải) Nguyễn Mạnh Quân, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Ninh Thuận, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo tỉnh Ninh Thuận đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh, đồng thời đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo Phương án điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Ninh Thuận đạt yêu cầu nghiệm thu.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Ninh Thuận tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện số phiếu thu thập thông tin chưa đạt yêu cầu, gửi về Ban Chỉ đạo Trung ương đảm bảo thời gian quy định./.

Tâm Anh

Tin tức cùng chuyên mục

Tây Ninh: Tiếp tục hoàn thiện phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày đăng 22/10/2021
Chiều ngày 22/10/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Khánh Hòa: 395/395 cơ quan, đơn vị hoàn thành việc khai và duyệt phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày đăng 22/10/2021
Sáng nay 22/10/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thành phố Cần Thơ hoàn thành nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 

Ngày đăng 21/10/2021
Sáng nay 21/10/2021, tại buổi nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) nhận định, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính thành phố Cần Thơ (Ban Chỉ đạo thành phố) đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn; đồng thời ban hành các công văn hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo Phương án điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của thành phố Cần Thơ sẽ được tổng hợp, phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước.

Nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Quảng Bình 

Ngày đăng 20/10/2021
Sáng 20/10/2021, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã chủ trì buổi nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Quảng Bình.

Kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Bình Định "đạt chất lượng tốt"

Ngày đăng 19/10/2021
Sáng nay 19/10/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tiêu điểm

Bổ sung khen thưởng với đại biểu Quốc hội và người nước ngoài

Sáng 23/10/2021, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo Thẩm tra dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) do Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) chủ trì soạn thảo. Đây cũng là dự án Luật đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận, với nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ sung. Cuộc phỏng vấn sau đây với đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, sẽ cụ thể hơn về những điểm mới của dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi).