Hà Nội, Ngày 25/10/2021

Nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Hưng Yên

Ngày đăng: 08/10/2021   09:51
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 07/10/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên bằng hình thức trực tuyến. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì buổi nghiệm thu.

Dự buổi nghiệm thu có Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên Lê Quang Hòa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính 2021 tỉnh Hưng Yên (Ban Chỉ đạo tỉnh); Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh.

Điểm cầu tại Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên

Theo báo cáo kết quả Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đến ngày 28/9/2021, Ban Chỉ đạo tỉnh đã hoàn thiện việc rà soát, làm sạch phiếu điều tra cơ sở hành chính (theo Quyết định số 938/QĐ-BNV ngày 20/9/2021 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy trình nghiệm thu cấp Trung ương) đối với 466 cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn thông qua đầu mối là Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 các huyện, thị xã, thành phố. 

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy chủ trì buổi nghiệm thu tại điểm cầu Bộ Nội vụ.

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính của tỉnh Hưng Yên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo tỉnh Hưng Yên đã triển khai có hiệu quả cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh với 95,24% số phiếu điều tra đủ điều kiện nghiệm thu, đạt chất lượng tốt. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Hưng Yên tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện số phiếu thu thập thông tin chưa đạt yêu cầu, gửi về Ban Chỉ đạo Trung ương đúng theo thời gian quy định./.

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Tây Ninh: Tiếp tục hoàn thiện phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày đăng 22/10/2021
Chiều ngày 22/10/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Khánh Hòa: 395/395 cơ quan, đơn vị hoàn thành việc khai và duyệt phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày đăng 22/10/2021
Sáng nay 22/10/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thành phố Cần Thơ hoàn thành nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 

Ngày đăng 21/10/2021
Sáng nay 21/10/2021, tại buổi nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) nhận định, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính thành phố Cần Thơ (Ban Chỉ đạo thành phố) đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn; đồng thời ban hành các công văn hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo Phương án điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của thành phố Cần Thơ sẽ được tổng hợp, phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước.

Nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Quảng Bình 

Ngày đăng 20/10/2021
Sáng 20/10/2021, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã chủ trì buổi nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Quảng Bình.

Kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Bình Định "đạt chất lượng tốt"

Ngày đăng 19/10/2021
Sáng nay 19/10/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tiêu điểm

Bổ sung khen thưởng với đại biểu Quốc hội và người nước ngoài

Sáng 23/10/2021, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo Thẩm tra dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) do Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) chủ trì soạn thảo. Đây cũng là dự án Luật đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận, với nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ sung. Cuộc phỏng vấn sau đây với đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, sẽ cụ thể hơn về những điểm mới của dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi).