Hà Nội, Ngày 25/10/2021

Những nội dung chính của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày đăng: 06/10/2021   02:58
Mặc định Cỡ chữ
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tập trung thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo: tuyengiao.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Báo chí góp phần tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Ngày đăng 25/10/2021
Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia năm 2020 diến ra tối 24/10/2021.

Lần đầu tiên sau 15 năm, Giải Báo chí Quốc gia có giải Đặc biệt

Ngày đăng 24/10/2021
Ban tổ chức Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020 đã trao 01 giải Đặc biệt, 09 giải A, 25 giải B, 45 giải C và 32 giải khuyến khích cho các tác phẩm báo chí xuất sắc.

Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Ngày đăng 23/10/2021
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, sáng 23/10/2021, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Mở cửa để phát triển đất nước

Ngày đăng 21/10/2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng không thể “đóng cửa” mãi đất nước mà phải “mở cửa” để giải quyết vấn đề việc làm, thu nhập, hoạt động kinh tế - xã hội nhưng phải thận trọng, không được chủ quan trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

Ngày đăng 20/10/2021
Ngày 22/9/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14-KL/TW (sau đây gọi chung là Kết luận 14) về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Với thông điệp chính trị thiết thực, sâu sắc, Kết luận 14 là cơ sở quan trọng cho việc cụ thể hóa cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Tiêu điểm

Bổ sung khen thưởng với đại biểu Quốc hội và người nước ngoài

Sáng 23/10/2021, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo Thẩm tra dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) do Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) chủ trì soạn thảo. Đây cũng là dự án Luật đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận, với nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ sung. Cuộc phỏng vấn sau đây với đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, sẽ cụ thể hơn về những điểm mới của dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi).