Hà Nội, Ngày 01/04/2023

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long

Ngày đăng: 02/08/2021   12:04
Mặc định Cỡ chữ
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ TRƯƠNG HẢI LONG
TIỂU SỬ TÓM TẮT
 
 
 
- Họ và tên: TRƯƠNG HẢI LONG
- Ngày tháng năm sinh: 18/4/1976
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Quê quán: xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
- Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ
- Ngày vào Đảng: 31/3/2004 
- Ngày chính thức: 31/3/2005
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp
- Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn
Theo Quyết định số 781/QĐ-BNV ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:
Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Công tác thanh niên; Công tác thông tin, tuyên truyền; Tham gia các Ban Chỉ đạo, Ủy ban: Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; tham gia các Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.
Phụ trách các đơn vị: Vụ Công chức - Viên chức (trực tiếp điều hành Vụ Công chức - Viên chức cho đến khi có Vụ trưởng mới được bổ nhiệm); Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Vụ Công tác thanh niên; Trung tâm thông tin; Tạp chí Tổ chức Nhà nước.
 
 
 

Tin tức cùng chuyên mục

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng

Ngày đăng 10/09/2020
TIỂU SỬ TÓM TẮT THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VŨ CHIẾN THẮNG

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Ngày đăng 24/04/2016
TIỂU SỬ TÓM TẮT BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ PHẠM THỊ THANH TRÀ

Lãnh đạo Bộ Nội vụ

Ngày đăng 24/04/2016
Lãnh đạo Bộ Nội vụ

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa

Ngày đăng 08/01/2016
TIỂU SỬ TÓM TẮT THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ NGUYỄN TRỌNG THỪA

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Ngày đăng 08/01/2016
TIỂU SỬ TÓM TẮT THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ NGUYỄN DUY THĂNG

Tiêu điểm

Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 30/3/2023, Tại trụ sở Bộ, Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ; Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ; tập thể công chức - đoàn viên Công đoàn Văn phòng Bộ.