Hà Nội, Ngày 20/06/2021

Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 09/06/2021   03:41
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 2761/BNV-TC nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ triển khai một số nhiệm vụ cụ thể:

Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong công tác bảo vệ Tổ quốc.

Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và ngành Nội vụ trong việc chia sẻ, cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền. Đa dạng hóa phương thức và nội dung truyền thông đảm bảo phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông mới.

Tăng cường ứng dụng kỹ thuật, công nghệ phục vụ công tác tuyên truyền và phát hiện, xử lý vi phạm.

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các đoàn thể chính trị

- Chủ động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, thông tin trong việc cung cấp và chia sẻ thông tin chính thống, đúng quy định của Đảng, Nhà nước để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo kịp thời, chính xác và hiệu quả.

- Tăng cường truyền thông trong quá trình xây dựng thể chế để tạo sự đồng thuận, thống nhất của cả hệ thống chính trị trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

- Chủ động, tích cực trong việc đấu tranh với các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện thể chế do Bộ Nội vụ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

- Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tích cực chỉ đạo, định hướng, đôn đốc, kiểm tra hoạt động, thông tin tuyên truyền trên Tạp chí, trang thông tin thuộc đơn vị quản lý.

Văn phòng Bộ

- Triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định Nghị định số 09/2017/NĐ- CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Thực hiện tốt chức năng Người phát ngôn của Bộ Nội vụ. Chủ động trong việc cung cấp thông tin cho báo chí, phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự Họp báo Chính phủ thường kỳ và Họp báo của Bộ Nội vụ theo quy định.

- Kịp thời nắm bắt thông tin dư luận; chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ và Lãnh đạo Bộ để kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí, thông tin.

- Chuyển các văn bản đi, đến Bộ Nội vụ (trên Voffice) có liên quan, cần thiết đối với công tác truyền thông về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ cho Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước.

Trung tâm Thông tin

- Kịp thời, chủ động thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ các chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ và Lãnh đạo Bộ.

- Duy trì thường xuyên, cập nhật kịp thời thông tin tại mục Tiếp cận thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

- Tổng hợp kịp thời các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Chủ động, tích cực triển khai công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với hình thức đa dạng, phong phú và sâu sắc về nội dung để nâng cao vị thế của đất nước; vị trí, vai trò, chức năng của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ; đảm bảo chất lượng và hiệu quả thông tin tuyên truyền; chủ động, phối hợp có hiệu quả với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và hệ thống chính trị trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Tích cực, kịp thời tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích; bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ và Lãnh đạo Bộ Nội vụ.

- Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện định hướng thông tin, tuyên truyền; quản lý phóng viên, viên chức, cộng tác viên./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư

Ngày đăng 18/06/2021
Ngày 17/6/2021, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chủ tịch Nhân đại - Chủ tịch Quốc hội) Lật Chiến Thư.

Tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí hiện nay

Ngày đăng 18/06/2021
Sự ra đời của Báo “Thanh niên” khởi đầu cho sự ra đời và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam. Ngày 05/02/1985, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Quyết định số 52-QĐ/TW lấy ngày 21/6 hằng năm là Ngày Báo chí Việt Nam. Ngày 21/6/2000, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Báo chí Việt Nam, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị đồng ý gọi Ngày Báo chí Việt Nam là Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với nền báo chí nước nhà.

Thông cáo báo chí kỳ họp thứ tư Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Ngày đăng 17/06/2021
Từ ngày 14 đến ngày 16/6/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ tư. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày đăng 15/06/2021
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021).

Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Ngày đăng 14/06/2021
Ngày 12/6/2021, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.