Hà Nội, Ngày 20/06/2021

Xuất bản Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng và các danh hiệu vinh dự nhà nước

Ngày đăng: 09/06/2021   10:38
Mặc định Cỡ chữ
Cuốn Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng và các danh hiệu vinh dự nhà nước do Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) biên soạn, được xuất bản đúng vào dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 -11/6/2021), là cuốn cẩm nang dành cho những người làm công tác thi đua, khen thưởng trên cả nước.

Bìa cuốn sách

Thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước, để giúp cho việc nghiên cứu, tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) biên soạn và phát hành cuốn Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng và các danh hiệu vinh dự nhà nước.

Đây là cuốn sách nghiệp vụ cung cấp có hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng hiện hành, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp, các ngành nghiên cứu, nắm vững chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước ta. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng./.

---------

Phiên bản điện tử cuốn sách

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ Nội vụ tổ chức Họp báo và gặp mặt phóng viên nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Ngày đăng 18/06/2021
Chiều ngày 18/6/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Họp báo cung cấp thông tin định kỳ và gặp mặt phóng viên, biên tập viên một số cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021).

Bộ Nội vụ: 04 ứng viên đủ điều kiện dự thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Ngày đăng 17/06/2021
Ngày 16/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 2900/TB-BNV về danh sách người đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm và chủ đề của Đề án thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của công chức chuyên ngành văn thư thời điểm trước và sau ngày 01/8/2021

Ngày đăng 16/06/2021
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 3845/VPCP-TCCV ngày 10/6/2021 về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức, ngày 11/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Theo đó, từ ngày 01/8/2021, chính thức bỏ yêu cầu về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trong tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức chuyên ngành văn thư.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc với Tạp chí Tổ chức nhà nước

Ngày đăng 16/06/2021
Sáng ngày 16/6/2021, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc với Tạp chí Tổ chức nhà nước về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí được cấp có thẩm quyền giao.

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Kết luận số 07-KL/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng 16/06/2021
Ngày 15/6/2021, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 71-CV/BCSĐ triển khai thực hiện Kết luận số 07-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 11/6/2021 về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội (Kết luận số 07-KL/TW). Theo đó, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đề nghị: