Hà Nội, Ngày 20/06/2021

"Nếu luật pháp không rõ ràng sẽ không bảo vệ được cán bộ dám nghĩ, dám làm"

Ngày đăng: 09/06/2021   10:19
Mặc định Cỡ chữ
“Nếu luật pháp và các văn bản pháp quy không bám sát thực tiễn, không rõ ràng thì sẽ không bảo vệ được cán bộ dám nghĩ, dám làm”, ông Nguyễn Viết Chức nhấn mạnh.

Một trong những nội dung của nhiệm vụ thứ 10 trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: Chính phủ sẽ có cơ chế bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Nhiệm vụ này nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, đảng viên. Bởi cơ chế sớm được ban hành sẽ giúp cán bộ tự tin, vững tâm hơn để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra một cách hiệu quả nhất.

Theo TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trong thực tiễn có nhiều người dũng cảm tố cáo, dám lên tiếng những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, song chưa có cơ chế để bảo vệ họ, nên họ dễ bị cô lập, thậm chí bị đưa ra ngoài tổ chức.

Vì vậy, yêu cầu mới đặt ra là phải kiên quyết và có cơ chế đủ mạnh để bảo vệ những người dám nói, dám làm với động cơ trong sáng, có như thế mới phát huy được tinh thần tự giác, mọi lực lượng đều tham gia tố cáo, chống tham nhũng.

Ngoài chủ trương, quy định của Đảng cần phải được thể chế bằng các quy định của pháp luật để khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới.

TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Thực tế thời gian qua cho thấy, sau khi nhiều trường hợp cán bộ bị xử lý kỷ luật, một số cán bộ có tâm lý cầm chừng, không dám quyết vì cho rằng “không làm thì không sai, làm nhiều thì sai nhiều”. Tuy nhiên, theo tinh thần sẽ có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung thì sẽ loại bỏ được tâm lý e dè đó, cán bộ chỉ làm đúng chức trách, nhiệm vụ thì không có gì phải sợ.

“Đối với những ý tưởng sáng tạo, cán bộ có thể được làm thí điểm, thậm chí trong quá trình triển khai có thể vi phạm ở mức độ nhất định, chưa để lại hậu quả nghiêm trọng thì cán bộ đó cũng cần được bảo vệ, nếu không sẽ không ai dám làm, dám đột phá, không ai dám đi tiên phong. Quan trọng là mục đích của cán bộ đó không vì cá nhân, mà vì việc chung”, TS Nguyễn Tiến Dĩnh cho biết.

Ông Tạ Văn Hạ - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng cho rằng, cơ chế cần được xây dựng một cách chặt chẽ, nghiên cứu kỹ ở nhiều khía cạnh cuộc sống nếu không sẽ giảm ý chí của người dám nghĩ, dám làm.

Dám nghĩ, dám làm là thực hiện những cái mới. Tuy nhiên, trong khi thực hiện những cái mới, cái thí điểm đó có những mặt được và mặt chưa được. Vậy, đối với mặt chưa được, cán bộ sẽ được bảo vệ như thế nào?

Cần có cơ chế để bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm. Nhưng trước khi dám nghĩ, dám làm, cán bộ cần vượt qua những rào cản, những khắt khe của xã hội, cộng đồng, khắt khe của đồng nghiệp, bởi đó cũng là minh chứng đảm bảo cho điều mà cán bộ dám nghĩ, dám làm khả thi hơn”.

Ông Tạ Văn Hạ - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Ông Tạ Văn Hạ nói như vậy và nhấn mạnh các yếu tố “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” phải gắn với công tác cán bộ. Theo đó, việc đầu tiên phải chọn đúng, trúng cán bộ có tâm, có tầm. Vì cán bộ có tâm trong sáng, có trình độ, có trí tuệ thì những việc họ dám làm sẽ giảm thiểu rủi ro. Và những người quyết liệt hành động, tiên phong đổi mới cũng là người dám chịu trách nhiệm.

Cùng chung quan điểm, TS Nguyễn Viết Chức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để thực hiện khát vọng thì họ sẵn sàng dám chịu trách nhiệm chứ không phải là những người yếu kém lại tranh công đổ lỗi, khi làm sai lại đổ tại cơ chế, tại lỗ hổng luật pháp.

Song theo TS Nguyễn Viết Chức, nói như thế không có nghĩa là ôm khư khư những cơ chế sai, muốn khuyến khích cán bộ dám đột phá, sáng tạo thì cơ chế, chính sách pháp luật cần phải được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, bắt kịp với sự vận động của thực tiễn.

“Nếu luật pháp và các văn bản pháp quy không bám sát thực tiễn cuộc sống, không rõ ràng thì sẽ không bảo vệ được cán bộ dám nghĩ, dám làm”, TS Nguyễn Viết Chức nhấn mạnh.

Ông cho rằng, muốn đất nước đổi mới, phát triển, rất cần có những cán bộ thể hiện được những điều mới mẻ, sáng tạo. Vậy, thế nào là dám? “Dám” không có nghĩa là làm liều, không có nghĩa là làm việc mất dân chủ.

Dân chủ ở đây còn thể hiện ở việc lắng nghe tiếng nói của dân, lắng nghe tiếng nói của các cơ quan đoàn thể đại diện cho Nhân dân. Không mất dân chủ, không lợi ích nhóm thì cán bộ sẽ không làm sai được. Giả sử có sai đi chăng nữa thì đó không phải là cái sai cố tình, bởi nếu sai một cách cố tình thì tập thể sẽ nhận ra ngay.

Yếu tố quyết định là dân chủ bàn bạc. Nếu mở rộng dân chủ thì không việc gì phải lo ngại. Nếu mỗi vấn đề, vụ việc đều được bàn bạc, mổ xẻ kỹ lưỡng, đi đến thống nhất rồi cùng nhau làm, khó khăn mấy cũng cùng nhau tháo gỡ thì sẽ hạn chế được cái sai”, TS Nguyễn Viết Chức nói và nhấn mạnh cán bộ nào e dè, ngại ngần thì hãy đứng sang một bên, nhường chỗ cho người khác làm./.

Theo: vtc.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh táo trước chiêu trò lợi dụng “nhà báo hai mặt”

Ngày đăng 17/06/2021
Nhìn nhận một cách khách quan, về cơ bản, môi trường báo chí ở nước ta đang phát triển đúng hướng, lành mạnh. Thế nhưng cũng phải thẳng thắn chỉ ra rằng, bên cạnh sự lành mạnh, môi trường báo chí vẫn còn “những vẩn đục, rác rưởi gây ô nhiễm”. Cụ thể là, tình trạng một số người lợi dụng danh nghĩa nhà báo để làm điều trái với đạo lý, lương tâm, vi phạm pháp luật. Càng nguy hiểm hơn khi xuất hiện những “nhà báo hai mặt” bị các thế lực thù địch, phản động móc nối, lôi kéo, mua chuộc, lợi dụng để tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Công tác nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị góp phần xác lập đường lối chính trị đúng đắn và sáng tạo

Ngày đăng 08/06/2021
Thực tiễn xác nhận, chỉ có xuất phát từ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức tốt thực tiễn, kịp thời và thường xuyên tổng kết kinh nghiệm thực tiễn cách mạng là con đường duy nhất đúng để phát triển và bảo vệ lý luận cách mạng và tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng không ngừng tiến lên. Đó chính là mục đích, con đường, môi trường, là bước đi, thước đo hiệu quả, là thách thức, vận hội phát triển và là "chân trời sáng tạo" của công tác lý luận hiện nay nhằm xây dựng và phát triển nền tảng tư tưởng chính trị dẫn dắt sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam đi tới tương lai; đồng thời, xác nhận thái độ, bản lĩnh, năng lực và đạo lý của chúng ta đối với học thuyết Mácxít.

Có nghề nghiệp nào mà mỗi năm đánh giá chuẩn một lần như giáo viên?

Ngày đăng 07/06/2021
Hiện nay, việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên được thực hiện theo chu kỳ mỗi năm một lần.

Nâng cao đạo đức công vụ - yếu tố cốt lõi trong nâng cao văn hóa công vụ

Ngày đăng 27/05/2021
Đạo đức và văn hóa đều gắn với con người và là biểu hiện đặc trưng cho trình độ phát triển của con người. Đạo đức là gốc của văn hóa, văn hóa là biểu hiện ra bên ngoài của đạo đức; đạo đức tuy chỉ là một bộ phận của văn hóa, nhưng là bộ phận có ý nghĩa rất quan trọng. Trong hoạt động thực thi công vụ, văn hóa công vụ phụ thuộc rất lớn vào đạo đức công vụ, được hình thành trên cơ sở đạo đức công vụ. Do đó, để nâng cao văn hóa công vụ thì phải nâng cao đạo đức công vụ.

Tỉnh Đồng Nai tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

Ngày đăng 21/05/2021
Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “… việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”(1). Thực hiện di huấn của Người và chủ trương, đường lối của Đảng, những năm qua, tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh toàn diện và đã đạt được kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng... đã mang lại hiệu quả cao, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.