Hà Nội, Ngày 20/06/2021

Kết luận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2021

Ngày đăng: 04/06/2021   10:10
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 03/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2021.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã kết luận một số nội dung tại Hội nghị giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2021. 

Kết luận của Bộ trưởng nêu rõ, trong tháng 5/2021, các đơn vị đã tập trung tham mưu xây dựng nhiều văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong đó, các đồng chí lãnh đạo Bộ và một số đơn vị đã tập trung cao độ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng quy định pháp luật.

Bộ trưởng biểu dương Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Tổ chức - Biên chế, Vụ Công chức - Viên chức, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số đơn vị chưa tập trung, quyết liệt, chưa nghiên cứu kỹ lưỡng, công phu để hoàn các nhiệm vụ được giao; vẫn còn tình trạng nợ đọng, xin lùi, xin rút văn bản, đề án; một số việc chất lượng tham mưu còn hạn chế, mất nhiều thời gian sửa chữa, bổ sung; việc trả lời kiến nghị cử tri, trả lời văn bản của địa phương, văn bản tham gia góp ý với các bộ, ngành còn chậm, việc trả lời một số nội dung còn chung chung, chưa sát với nội câu hỏi cử tri quan tâm; một số công chức, viên chức vẫn chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19; chế độ báo cáo, thông tin của một số đơn vị chưa đạt yêu cầu.

Trong tháng 6/2021, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Về nhiệm vụ chung

Các đồng chí Thứ trưởng tập trung chỉ đạo các đơn vị phụ trách khẩn trương xây dựng các văn bản, đề án theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung tổ chức triển khai, thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ (Thông báo số 90/TB-VPCP ngày 03/5/2021 của Văn phòng Chính phủ và Văn bản số 2136/BNV-VP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ); tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản, đề án theo Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2021, không để chậm, quá hạn. Đặc biệt là 06 Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Chủ động rà soát, đăng ký bổ sung nhiệm vụ của đơn vị vào Chương trình công tác của Bộ Nội vụ (Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 01/01/2021), gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 15/6/2021 để tổng hợp trình Bộ trưởng ban hành Quyết định bổ sung Chương trình công tác năm 2021 của Bộ Nội vụ.

Các đơn vị chủ động xây dựng báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 (báo cáo cần đánh giá sâu sắc, cụ thể tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao; đề xuất các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021) gửi về Văn phòng Bộ tổng hợp trước ngày 15/6/2021, phục vụ Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Bộ Nội vụ.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ tiếp tục chủ động, tăng cường các biện pháp phòng chống, dịch theo phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”, tuyệt đối không chủ quan, lơ là và sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh. Sớm tham mưu, đề xuất triển khai tiêm vắc-xin phòng ngừa Covid-19 (đợt 2) và xét nghiệm Covid -19 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ.

Về các nhiệm vụ cụ thể

Bộ trưởng yêu cầu cụ thể đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung hoàn thiện Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021.

Tham mưu văn bản báo cáo Thường trực Ban Bí thư về việc lùi thời gian báo cáo việc thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp sở, cấp phòng và tiến hành tổng kết vào năm 2022; đồng thời tham mưu sửa đổi, bổ sung Văn bản số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ theo hướng rút gọn các quy trình, thủ tục tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý, hoàn thành trước ngày 15/6/2021. 

Tập trung hoàn thiện Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 để báo cáo Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương (trong tháng 6/2021) trước khi Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Báo cáo rà soát, đánh giá về phân cấp, phân quyền cho các bộ, ngành, địa phương trên lĩnh vực Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trước ngày 10/6/2021. Khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Tham mưu tổng kết công tác bầu cử theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia; đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân theo quy định. Hoàn thành trước ngày 15/6/2021.

Xây dựng Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính (hoàn thành trước ngày 31/7/2021, trình Chính phủ tháng 8/2021, trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua tháng 9/2021 để tổ chức thực hiện từ quý I/2022).

Trình Chính phủ cho phép sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 theo trình tự, thủ tục rút gọn về việc phân cấp, ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh (trừ thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh). Hoàn thành trước ngày 10/6/2021.

Khẩn trương hoàn thiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trình Chính phủ trước ngày 15/6/2021. Xây dựng Báo cáo cải cách hành chính của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2021 trình Chính phủ theo quy định. Chủ động phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.

Hoàn thành biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh và các lớp tập huấn giảng viên bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 phù hợp với tình hình diễn biến của dịch Covid-19. Khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Hoàn thành trước ngày 15/6/2021.

Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tổ chức triển khai Chiến lược ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chính phủ Nghị quyết về việc sử dụng, bố trí đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Văn bản số 2716/VPCP- TCCV ngày 22/4/2021 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành trước 15/6/2021.

Tiếp tục tham mưu kiện toàn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Tập trung xây dựng đề án luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức về địa phương công tác của Bộ Nội vụ, giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030. Chủ động rà soát vị trí việc làm của các đơn vị để tham mưu kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức của Bộ vào cuối năm 2021.

Tập trung xây dựng dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo kế hoạch, báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ xem xét cho ý kiến định hướng xây dựng cho phù hợp với thực tiễn.

Chủ động phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt danh mục, phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đề án sắp xếp các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Tổ chức xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban Đảng, các Hội có tính chất đặc thù và các cơ quan có liên quan.

Trình lãnh đạo Bộ ban hành Quy chế xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tập trung hoàn thiện dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét theo quy định. Khẩn trương hoàn thiện Chỉ thị về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trình Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung tham mưu, xử lý giải quyết các vấn đề, điểm nóng liên quan đến lây lan dịch bệnh tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; tuyên truyền, quán triệt các tổ chức tôn giáo thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, cơ quan Y tế, chính quyền sở tại về công tác phòng chống, dịch phòng, chống dịch Covid-19.

Nghiên cứu, đề xuất về tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo Chính phủ và ngành quản lý nhà nước về tôn giáo bảo đảm thống nhất phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới.

Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung, thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử”. 

Trong thời gian xây dựng, thực hiện Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia, tạm dừng việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý của Học viện và Trường Đại học Nội vụ. Trường hợp đặc biệt phải báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

Chủ động xây dựng báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Bộ và ngành Nội vụ..../.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ Nội vụ tổ chức Họp báo và gặp mặt phóng viên nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Ngày đăng 18/06/2021
Chiều ngày 18/6/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Họp báo cung cấp thông tin định kỳ và gặp mặt phóng viên, biên tập viên một số cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021).

Bộ Nội vụ: 04 ứng viên đủ điều kiện dự thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Ngày đăng 17/06/2021
Ngày 16/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 2900/TB-BNV về danh sách người đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm và chủ đề của Đề án thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của công chức chuyên ngành văn thư thời điểm trước và sau ngày 01/8/2021

Ngày đăng 16/06/2021
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 3845/VPCP-TCCV ngày 10/6/2021 về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức, ngày 11/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Theo đó, từ ngày 01/8/2021, chính thức bỏ yêu cầu về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trong tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức chuyên ngành văn thư.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc với Tạp chí Tổ chức nhà nước

Ngày đăng 16/06/2021
Sáng ngày 16/6/2021, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc với Tạp chí Tổ chức nhà nước về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí được cấp có thẩm quyền giao.

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Kết luận số 07-KL/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng 16/06/2021
Ngày 15/6/2021, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 71-CV/BCSĐ triển khai thực hiện Kết luận số 07-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 11/6/2021 về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội (Kết luận số 07-KL/TW). Theo đó, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đề nghị: