Hà Nội, Ngày 20/06/2021

Gần 18.000 nghìn lượt thí sinh tham gia cuộc thi “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta"

Ngày đăng: 03/06/2021   03:32
Mặc định Cỡ chữ
Vòng 1 cuộc thi “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta" có 61/61 công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam hưởng ứng với gần 18.000 nghìn lượt thí sinh tham gia.
Vòng 1 cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính hoặc điện thoại thông minh dành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính hoặc điện thoại thông minh dành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam, cuộc thi “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta" diễn ra trong 03 tuần, bắt đầu từ 07h00 ngày 10/5/2021 và kết thúc lúc 21h00 ngày 30/5/2021. 

Mỗi bộ đề thi có 20 câu hỏi và 01 câu hỏi phụ dự đoán số người trả lời đúng với đáp án. Nội dung thi là tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó tập trung vào các nội dung chính như: Những vấn đề lớn, những điểm nhấn, điểm mới trong các văn kiện Đại hội Đảng; quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới và thời gian tới; nội dung cơ bản trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức….

Theo Ban Tổ chức cuộc thi, có 61/61 công đoàn trực thuộc đã triển khai, hưởng ứng tham gia cuộc thi với gần 18.000 nghìn lượt thí sinh tham gia. Nhiều công đoàn đã có sự chủ động, tích cực trong tuyên truyền, tạo điều kiện cho các thí sinh tham gia dự thi với số lượng dự thi đông, chất lượng các bài dự thi tốt như: Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ….

Theo đó, Ban Tổ chức cuộc thi đã có quyết định công nhận kết quả, trao giấy chứng nhận và giải thưởng cho 75 thi sinh dự thi có kết quả cao nhất qua các tuần gồm: 15 giải Nhất, 24 giải Nhì và 36 giải Ba.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải chung cuộc cho cá nhân và trao giải tập thể cho các công đoàn trực thuộc có số người dự thi nhiều nhất và công đoàn có số người dự thi chiếm tỷ lệ cao trên tổng số đoàn viên.

Sau khi kết thúc vòng 1, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ lựa chọn 15 thí sinh đạt giải Nhất hằng tuần tham gia vòng 2. Tại vòng này, 15 thí sinh trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm và viết đoạn luận không quá 1.000 từ (đề xuất các giải pháp đưa Nghị quyết vào cuộc sống).

Ban Tổ chức chọn ra 07 thí sinh để tiếp tục thi trực tiếp trên sân khấu, gồm các phần thi: giới thiệu, thi trắc nghiệm và bài hùng biện (thí sinh chọn nội dung quan trọng của ngành đề cập trong Nghị quyết và đề xuất các giải pháp nhằm đưa chủ trương đó vào cuộc sống, hoạt động thực tiễn). Dự kiến, thời gian tổ chức thi vào dịp kỷ niệm 27 năm thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2021)./.

Cuộc thi “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta" do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo: dangcongsan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Khắc phục cho được khâu yếu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

Ngày đăng 16/06/2021
Sáng 16/6/2021, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo cấp quốc gia “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Chăm lo “cái gốc” cho Đảng

Ngày đăng 08/06/2021
Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đó là: xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

“Dân thụ hưởng” - một trong những điểm mới quan trọng của Văn kiện Đại hội XIII

Ngày đăng 31/05/2021
“Dân thụ hưởng” là một trong những điểm mới quan trọng của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng trong tổng thể phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Những điểm mới về cục diện thế giới và khu vực trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Một số phân tích thực tiễn

Ngày đăng 24/05/2021
Nhận định đúng đắn tình hình thế giới, khu vực và hoạch định đường lối, chính sách phù hợp là bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng ta. Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, thực tế cho thấy, bất cứ lúc nào bài học này được vận dụng đúng đắn, sáng tạo, cách mạng Việt Nam đều giành được thắng lợi to lớn. Mỗi mốc son lịch sử của đất nước từ khi có Đảng đều gắn với tầm nhìn chiến lược, sự nhận định đúng đắn, đầy đủ tình hình, cục diện và xu thế thế giới. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và nhất là năm cuối nhiệm kỳ (năm 2020), tình hình thế giới có những biến động lớn, hết sức phức tạp. Do đó, trong suốt quá trình soạn thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhận định về tình hình, cục diện thế giới, khu vực được cân nhắc hết sức kỹ lưỡng và được cập nhật kịp thời theo thực tiễn biến động rất nhanh của thời cuộc.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Ngày đăng 20/05/2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.