Hà Nội, Ngày 16/05/2021

Triển khai mô hình chính quyền đô thị: Chuẩn bị kỹ mọi khâu, mọi cấp

Ngày đăng: 04/05/2021   08:51
Mặc định Cỡ chữ
Quán triệt Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ, các địa phương của Hà Nội đang xây dựng kế hoạch triển khai một cách bài bản, thận trọng để khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, tổ chức bộ máy của UBND các phường tinh gọn, ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ

TP. Hà Nội hiện đang tổ chức tuyên truyền thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội. Việc tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững những nội dung cơ bản và thực hiện đúng quy định; tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Để triển khai Nghị định 32/2021/NĐ-CP một cách hiệu quả nhất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn đã yêu cầu các quận, huyện, thị xã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt, phổ biến các nội dung của Nghị định tại cơ sở; đặc biệt là làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ tại địa phương yên tâm công tác.

Các quận huyện, thị xã cũng rà soát đội ngũ cán bộ để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí theo quy định. Cụ thể là rà soát hiện trạng đội ngũ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và các công chức phường hiện tại. Xây dựng phương án sắp xếp, bố trí các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức UBND phường; thực hiện thẩm định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh nêu trên. Bên cạnh đó rà soát hiện trạng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở phường và ở tổ dân phố, trường hợp cần thiết trình HĐND Thành phố ban hành về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở phường và ở tổ dân phố.

Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn cũng lưu ý các đơn vị tập trung quán triệt, thực hiện khẩn trương đúng lộ trình mà kế hoạch Thành phố đã đề ra, nắm bắt đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cán bộ cơ sở để chuẩn bị tốt nhất cho việc thực hiện thí điểm chính quyền đô thị từ ngày 01/7/2021.

Rà soát lại đội ngũ công chức, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định

Triển khai Nghị quyết, các quận, thị xã và các sở, ngành của Hà Nội đang tiến hành tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai một cách bài bản, thận trọng, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy của UBND các phường tinh gọn, ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các nội dung Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ được phổ biến, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt từ thị xã đến các phường nắm vững những nội dung cơ bản và thực hiện đúng quy định, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền tiếp tục được phổ biến thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với từng đối tượng, các tầng lớp nhân dân. Các quận, huyện, thị xã cũng triển khai các nhiệm vụ cụ thể như: Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Nghị định; rà soát, bố trí, sắp xếp bộ máy cán bộ công chức… với các mốc thời gian rõ ràng.

Để không có nhiều phát sinh khi thí điểm mô hình chính quyền đô thị, đòi hỏi ngay từ bây giờ công việc chuẩn bị tại các quận, huyện, thị xã của Hà Nội phải kỹ lưỡng, thận trọng trong tất cả các khâu.

Tại Hội nghị triển khai Nghị định số 32/2021/NĐ-CP được TP. Hà Nội tổ chức mới đây, lãnh đạo các quận, huyện, thị xã đều cho biết việc triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong thời gian tới. Triển khai mô hình chính quyền đô thị sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp. Các địa phương cho biết sẽ rà soát lại đội ngũ cán bộ cấp phường, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tăng cường đào tạo bồi dưỡng để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm quen với việc quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

Tại thị xã Sơn Tây, UBND thị xã đã ban hành kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 19/4/2021 về việc thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thị xã Sơn Tây. Kế hoạch nêu rõ, việc tổ chức thực hiện mô hình chính quyền đô thị phải đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp. Sau khi sắp xếp, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở phường hoạt động ổn định, bình thường; tổ chức, bộ máy của UBND các phường tinh gọn, công tác điều hành hoạt động giữa UBND thị xã và UBND phường bảo đảm đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt các giao dịch hành chính, dân sự giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức và công dân.

Đối với quận Đống Đa, Bí thư Quận ủy Đinh Trường Thọ cho biết, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến thời điểm ngày 01/7 - thời điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo yêu cầu của Chính phủ. Có rất nhiều các công việc phải thực hiện, do vậy, Bí thư quận ủy Đống Đa yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: rà soát lại toàn bộ đội ngũ cán bộ phường, cán bộ công chức các phường chuyển đổi thành cán bộ công chức, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. Sắp xếp bố trí đối với các chức danh không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm.

Việc triển khai chuyển đổi tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ, công chức của phường. Do vậy, lãnh đạo phường cần làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ công chức yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sắp tới.

UBND Quận Đống Đa sẽ tập trung triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị của quận đến 21 phường trên địa bàn.

Bí thư Quận ủy Nguyễn Việt Hà cho biết quận Thanh Xuân đã sẵn sàng triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Trong thời gian qua, quận đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đây chính là tiền đề để quận Thanh Xuân sẵn sàng vận hành theo mô hình chính quyền đô thị nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Tại địa bàn quận Ba Đình, Bí thư Quận ủy Hoàng Minh Dũng Tiến cho rằng, Nghị định số 32/2021/NĐ-CP đã giải quyết được mối quan hệ công tác với công an, ban chỉ huy quân sự phường khi đưa vào cơ cấu tổ chức của UBND phường có cả trưởng công an phường và chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường. Để triển khai hiệu quả Nghị định số 32/2021/NĐ-CP, quận Ba Đình đã thành lập Ban Chỉ đạo quận để có sự thống nhất chung trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đặc biệt, trước việc một số cán bộ, công chức tâm tư khi phải chuyển đổi, sắp xếp vị trí việc làm, quận sẽ tuyên truyền, quán triệt, thống nhất nhận thức để cùng thực hiện tốt, bảo đảm ổn định ở cơ sở”.

Triển khai Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội sẽ đem lại mô hình hoạt động của chính quyền cơ sở ở các quận, thị xã tinh gọn hơn. Hà Nội đang trong quá trình triển khai Nghị định một cách thận trọng, bài bản nhằm vận hành mô hình chính quyền đô thị đạt hiệu quả cao nhất, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn./.

Theo: chinhphu.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với TP Hồ Chí Minh, giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách của Thành phố

Ngày đăng 13/05/2021
Ngày 13/5/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với TP Hồ Chí Minh. Đây là cuộc làm việc đầu tiên của Thủ tướng với các địa phương trên cương vị mới, nhằm giải quyết một số vấn đề trọng tâm, cấp bách, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc lớn để Thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững trong thời gian tới.

Bến Tre: đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tốt vai trò chủ thể của Nhân dân

Ngày đăng 10/05/2021
Trong những năm qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị đạt một số kết quả đáng ghi nhận.

Khẳng định vai trò của đại biểu chuyên trách

Ngày đăng 11/05/2021
Hoạt động của HĐND Thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2016-2021 có nhiều đổi mới, thiết thực, được cử tri ghi nhận, đánh giá cao. Kết quả đó có vai trò đóng góp của đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách, nhất là trong hoạt động thẩm tra.

Ưu tiên đầu tư tạo dấu ấn năm đầu thành lập thành phố Thủ Đức

Ngày đăng 10/05/2021
Thành ủy thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) vừa báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận, xác định trong quý 02/2021 sẽ tập trung nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn làm việc với tỉnh Bắc Ninh về Đề án thành lập thành phố Từ Sơn

Ngày đăng 05/05/2021
Ngày 04/5/2021, Đoàn khảo sát của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh về thẩm định hồ sơ Đề án thành lập thành phố Từ Sơn trực thuộc tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo thị xã Từ Sơn.