Hà Nội, Ngày 16/05/2021

Đảng ủy Bộ Nội vụ: Triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Ngày đăng: 29/04/2021   12:18
Mặc định Cỡ chữ
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 17-CV/BTG và số 18-CV/BTG gửi các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai các nội dung của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Thực hiện Kết luận số 237-TB/TW ngày 11/11/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021). Theo đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có Công văn số 87-CV/BTG ngày 13/4/2021 gửi các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đề nghị triển khai thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 05/4/2021 (tại địa chỉ: www.dukcqtw.dcs.vn/Tài liệu). 

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cụ thể hóa một số nội dung trong Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW, ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 05-HD/BTGTW tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có Công văn số 88-CV/BTG ngày 15/4/2021 gửi các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đề nghị triển khai thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BTGTW ngày 08/4/2021 (tại địa chỉ: www.dukcqtw.dcs.vn/Tài liệu).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 17-CV/BTG và số 18-CV/BTG gửi các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chỉ đạo, triển khai một số nội dung: 

Một là, đề nghị Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ chỉ đạo, quán triệt Công văn số 87-CV/BTG ngày 13/4/2021 triển khai thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW và Công văn số 88-CV/BTG ngày 15/4/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triển khai thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BTGTW đến cán bộ, đảng viên.

Hai là, Cổng/trang tin điện tử, các tạp chí in, tạp chí điện tử các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tổ chức tuyên truyền kịp thời các nội dung trên.

Ba là, Công đoàn Bộ triển khai công tác tuyên truyền đến các tổ chức công đoàn trực thuộc; Công đoàn, Đoàn thanh niên Bộ nghiên cứu, đề xuất Đảng ủy Bộ việc triển khai các hình thức tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phù hợp bối cảnh, tình hình dịch Covid-19./.

Văn Vỹ

Tin tức cùng chuyên mục

Lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tạp chí Thi đua khen thưởng

Ngày đăng 14/05/2021
Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc công khai tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý, ngày 13/5/2021, Văn phòng Bộ Nội vụ có Công văn số 378/VPBNV đề nghị đăng tải lấy ý kiến Nhân dân đề nghị khen thưởng theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày đăng 14/05/2021
Ngày 13/5/2021, Đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Lạng Sơn.

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Ngày đăng 12/05/2021
Ngày 12/5/2021, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 2068/KH-BNV về Kế hoạch thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ năm 2021.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng 12/05/2021
Ngày 11/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 2047/TB-BCĐ về Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội Vụ.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ họp bàn biện pháp triển khai kế hoạch phòng, chống dịch

Ngày đăng 10/05/2021
Sáng ngày 10/5/2021, tại Trụ sở Bộ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ họp, cho ý kiến về kế hoạch phòng, chống dịch trong tình hình mới. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ (Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp.