Hà Nội, Ngày 16/05/2021

Bộ Nội vụ: Giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2021 

Ngày đăng: 29/04/2021   03:08
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 29/4/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 4/2021 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2021.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Trọng Thừa, Nguyễn Duy Thăng; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ báo cáo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết: trong công tác xây dựng thể chế, chính sách, Bộ Nội vụ đã tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp hoàn thiện dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) để trình tại phiên họp Thường trực Chính phủ (ngày 29/4/2021); đối với dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2022; đang thực hiện xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ (sửa đổi) trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Đối với các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành 05 Nghị định, 01 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; trình Ban Bí thư xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt điều chỉnh địa giới hành chính của một số địa phương; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trình Chính phủ quy định về số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; 

Trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 05 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành theo thẩm quyền 01 Thông tư và 02 văn bản hợp nhất các Nghị định.

Về một số nhiệm vụ công tác khác, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng giữa đồng chí Lê Vĩnh Tân và đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, bảo đảm trang trọng, đúng quy định; tổ chức cuộc họp trù bị trực tuyến và Hội nghị trực tuyến quan chức cấp cao (SOM) của Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21); chuẩn bị tài liệu phục vụ buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Bộ Nội vụ về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề còn tồn đọng, những nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất.

Bộ trưởng đã tiếp và làm việc với Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) tại Việt Nam về việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2025. Làm việc với 07 đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ về kết quả công tác của các đơn vị, những vấn đề còn tồn đọng và kiến nghị, đề xuất.

Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm hoạt động.

Lãnh đạo Bộ đã tham gia các đoàn kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Kết hợp thực hiện một số hoạt động của Bộ theo kế hoạch công tác của các đơn vị đã được phê duyệt.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và Bộ Y tế.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại Hội nghị

Trong tháng 5/2021, Bộ Nội vụ dự kiến tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là, tập trung hoàn thiện dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Hai là, khẩn trương hoàn thiện các văn bản, đề án còn tồn đọng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ba là, hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; tham mưu công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, ngành, địa phương và chỉ số Par Index năm 2020.

Bốn là, khẩn trương hoàn thiện 08 Thông tư trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền (nhiệm vụ năm 2020 chuyển sang).

Năm là, tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản, đề án trình hội nghị chuyên đề của Ban Cán sự đảng Bộ vào ngày 10/5/2021, gồm: 1) Đề án sắp xếp các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; 2) báo cáo nội dung chuẩn bị Tổng kết Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2022- 2026; 3) Báo cáo rà soát, đánh giá về phân cấp, phân quyền cho các bộ, ngành, địa phương trên lĩnh vực Nội vụ để tổng hợp, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ; 4) Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung, thông nhất tài liệu lưu trữ điện tử".

Sáu là, khẩn trương rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, tổ chức thực hiện để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển.

Bảy là, tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chủ động tham mưu, đề xuất phương án giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác bầu cử để bảo đảm cuộc bầu cử thật sự dân chủ, an toàn và tiết kiệm, Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tám là, rà soát thực hiện kiện toàn các Ban Chỉ đạo do cấp có thẩm quyền giao hoặc Bộ Nội vụ được phân công là cơ quan thường trực và các Ban chỉ đạo của Bộ Nội vụ.

Chín là, xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021.

Mười là, tiếp tục tham mưu trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri gửi đến Bộ Nội vụ; các đơn vị tiếp tục tham mưu trả lời (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2223/VPCP-QHĐP ngày 31/3/2021 của Văn phòng Chính phủ).

Ngoài ra, trong tháng 5/2021, Bộ trưởng sẽ tiếp tục làm việc với một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ theo kế hoạch.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ tiếp tục chủ động, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của cơ quan y tế, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo kết quả nhiệm vụ công tác tháng 4/2021 và việc triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2021 của Bộ Nội vụ./.

Quang cảnh Hội nghị

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tạp chí Thi đua khen thưởng

Ngày đăng 14/05/2021
Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc công khai tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý, ngày 13/5/2021, Văn phòng Bộ Nội vụ có Công văn số 378/VPBNV đề nghị đăng tải lấy ý kiến Nhân dân đề nghị khen thưởng theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày đăng 14/05/2021
Ngày 13/5/2021, Đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Lạng Sơn.

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Ngày đăng 12/05/2021
Ngày 12/5/2021, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 2068/KH-BNV về Kế hoạch thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ năm 2021.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng 12/05/2021
Ngày 11/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 2047/TB-BCĐ về Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội Vụ.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ họp bàn biện pháp triển khai kế hoạch phòng, chống dịch

Ngày đăng 10/05/2021
Sáng ngày 10/5/2021, tại Trụ sở Bộ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ họp, cho ý kiến về kế hoạch phòng, chống dịch trong tình hình mới. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ (Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp.