Hà Nội, Ngày 16/05/2021

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2021

Ngày đăng: 27/04/2021   05:16
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 27/4/2021, tại Trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2021 và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, các cán bộ chuyên trách Đảng ủy Bộ; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Bộ; đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh: trong quý I năm 2021, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ xây dựng chương trình công tác năm 2021 trên tinh thần toàn Đảng bộ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao theo chương trình, kế hoạch của năm 2021. Bên cạnh đó, các mặt hoạt động của công tác Đảng như: giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể... cũng đã được triển khai và tiến hành tại các tổ chức, cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Bộ Nội vụ. Hội nghị đã đánh giá kết quả đã đạt được, những mặt tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp để tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác quý II năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2021.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ báo cáo tóm tắt kết quả công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2021, báo cáo nêu rõ: tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Bộ ổn định, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ổn định, đoàn kết, toàn thể cán bộ, đảng viên xác định tốt trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao. 

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Nội vụ phối hợp hiệu quả với Ban Cán sự đảng Bộ; Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị với các nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ báo cáo tóm tắt kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khoá XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ luôn có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đoàn kết, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy được truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong quý II năm 2021, Đảng ủy Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung hoàn thành các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bám sát các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch công tác năm 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình công tác của Bộ, kể cả các công việc đột xuất hoặc được giao bổ sung.

Đồng chí Trần Nghị, Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả công tác Quý I; phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2021 của Đảng ủy Bộ. 

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng Bằng khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm (giai đoạn 2016-2020).
Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị.
Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ đã công bố các quyết định khen thưởng và tiến hành trao thưởng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Giấy khen của Đảng ủy Bộ Nội vụ cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm (giai đoạn 2016-2020), các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, đồng chí Bí thư Vũ Chiến Thắng đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị đã làm sâu sắc, cụ thể hóa thêm nhiều nội dung của Báo cáo.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ yêu cầu, trong quí II năm 2021, toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII; khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau mỗi đợt kiểm điểm. Tiếp tục duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch của Đảng ủy Bộ. Tự phê bình và phê bình luân phiên trong sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, đúng quy định, trong đó chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng và đảng viên theo Kế hoạch.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền; tập trung xác minh, thẩm tra, kết luận đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 05-KH/ĐUBNV của Đảng ủy Bộ Nội vụ về tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tạp chí Thi đua khen thưởng

Ngày đăng 14/05/2021
Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc công khai tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý, ngày 13/5/2021, Văn phòng Bộ Nội vụ có Công văn số 378/VPBNV đề nghị đăng tải lấy ý kiến Nhân dân đề nghị khen thưởng theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày đăng 14/05/2021
Ngày 13/5/2021, Đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Lạng Sơn.

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Ngày đăng 12/05/2021
Ngày 12/5/2021, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 2068/KH-BNV về Kế hoạch thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ năm 2021.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng 12/05/2021
Ngày 11/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 2047/TB-BCĐ về Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội Vụ.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ họp bàn biện pháp triển khai kế hoạch phòng, chống dịch

Ngày đăng 10/05/2021
Sáng ngày 10/5/2021, tại Trụ sở Bộ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ họp, cho ý kiến về kế hoạch phòng, chống dịch trong tình hình mới. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ (Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp.