Hà Nội, Ngày 16/05/2021

Cán bộ hưu tham gia công tác tại xã được những phụ cấp gì?

Ngày đăng: 26/04/2021   02:04
Mặc định Cỡ chữ
Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm.

Ông Hoàng Văn Linh (Hải Phòng) tham gia quân đội, xuất ngũ và đang hưởng lương hưu. Hiện tại ông là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã và được UBND xã chi trả phụ cấp theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP, hàng tháng hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh ông đang đảm nhiệm.

Ông Linh hỏi, ngoài chế độ theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP, ông có được hưởng các phụ cấp như phụ cấp công vụ, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 24/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Đồng thời Nghị định số 34/2019/NĐ-CP đã bãi bỏ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ và bãi bỏ Điều 9, Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định: “Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định này và không phải đóng BHXH, BHYT. Sau thời gian đủ 5 năm (60 tháng), nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm”.

Như vậy, căn cứ quy định tại văn bản nêu trên thì trường hợp của ông Hoàng Văn Linh, ngoài chế độ hưu trí còn được hưởng phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh đang đảm nhiệm mà không được hưởng các phụ cấp khác như phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút và phụ cấp công vụ./.

Theo: chinhphu.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Lương hưu phải bảo đảm cuộc sống

Ngày đăng 11/05/2021
Lương hưu lâu nay là nguồn tài chính vô cùng quý giá của đại đa số người nghỉ hưu. Ai mà không mong chờ đến ngày được thêm đồng ra đồng vào, loại trừ một số ít sống bằng nguồn tài sản riêng hoặc dựa vào con cái thành đạt. Phương châm “nhiều no, ít đủ” luôn thường trực trong kế hoạch chi tiêu mỗi tháng của họ.

Có được giao quyền phụ trách phòng cho công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?

Ngày đăng 22/04/2021
Bạn đọc hỏi: Việc giao quyền phụ trách phòng cho công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có đúng quy định hay không?

Quy định mới về cách xếp lương theo ngạch cán sự

Ngày đăng 12/04/2021
Bạn đọc hỏi: Cách xếp lương theo ngạch lương cán sự mới được quy định thế nào?

Ngũ “dám”

Ngày đăng 12/04/2021
Nếu trước đây thường chỉ yêu cầu người lãnh đạo “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, thì trong nhiệm kỳ tới, cán bộ lãnh đạo các cấp ngoài “ba dám” trên thì còn phải thêm “hai dám” nữa là “dám nói; dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước”.

Giữ hai chức danh tại phường, hưởng phụ cấp thế nào?

Ngày đăng 09/04/2021
Bạn đọc hỏi: Hai chức danh đang đảm nhiệm thuộc hai lĩnh vực và hai cấp khác nhau thì có được hưởng phụ cấp cho cả hai chức danh không?