Hà Nội, Ngày 16/05/2021

Có được giao quyền phụ trách phòng cho công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?

Ngày đăng: 22/04/2021   02:24
Mặc định Cỡ chữ
Bạn đọc hỏi: Việc giao quyền phụ trách phòng cho công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có đúng quy định hay không?

Về vấn đề này, Vụ Công chức – Viên chức, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 3 Điều 47 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định: “Trường hợp cơ quan, tổ chức chưa kiện toàn người đứng đầu, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm việc giao quyền hoặc giao phụ trách cơ quan, tổ chức cho đến khi bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Thời gian giao quyền, giao phụ trách không tính vào thời gian giữ chức vụ khi được bổ nhiệm”.

Như vậy, việc giao “quyền” không phải là việc bổ nhiệm công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý và pháp luật không quy định việc giao “quyền” phải giao cho người đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tuy nhiên, việc giao một công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức lãnh đạo, quản lý là chưa phù hợp. Trong thời gian tới, Vụ Công chức – Viên chức sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền quy định cụ thể về vấn đề này để thống nhất thực hiện./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Lương hưu phải bảo đảm cuộc sống

Ngày đăng 11/05/2021
Lương hưu lâu nay là nguồn tài chính vô cùng quý giá của đại đa số người nghỉ hưu. Ai mà không mong chờ đến ngày được thêm đồng ra đồng vào, loại trừ một số ít sống bằng nguồn tài sản riêng hoặc dựa vào con cái thành đạt. Phương châm “nhiều no, ít đủ” luôn thường trực trong kế hoạch chi tiêu mỗi tháng của họ.

Cán bộ hưu tham gia công tác tại xã được những phụ cấp gì?

Ngày đăng 26/04/2021
Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm.

Quy định mới về cách xếp lương theo ngạch cán sự

Ngày đăng 12/04/2021
Bạn đọc hỏi: Cách xếp lương theo ngạch lương cán sự mới được quy định thế nào?

Ngũ “dám”

Ngày đăng 12/04/2021
Nếu trước đây thường chỉ yêu cầu người lãnh đạo “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, thì trong nhiệm kỳ tới, cán bộ lãnh đạo các cấp ngoài “ba dám” trên thì còn phải thêm “hai dám” nữa là “dám nói; dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước”.

Giữ hai chức danh tại phường, hưởng phụ cấp thế nào?

Ngày đăng 09/04/2021
Bạn đọc hỏi: Hai chức danh đang đảm nhiệm thuộc hai lĩnh vực và hai cấp khác nhau thì có được hưởng phụ cấp cho cả hai chức danh không?