Hà Nội, Ngày 16/05/2021

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Trung tâm Thông tin

Ngày đăng: 13/04/2021   07:10
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 13/4/2021, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc với Trung tâm Thông tin để rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí: Nguyễn Hữu Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ; Nguyễn Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; lãnh đạo Trung tâm Thông tin, lãnh đạo các đơn vị cấu thành Trung tâm Thông tin và đại diện Công đoàn Trung tâm Thông tin.

Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Thanh Bình báo cáo tình hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Trung tâm Thông tin, Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Thanh Bình đã báo cáo với Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ được giao của Trung tâm Thông tin.

Theo đó, Trung tâm Thông tin là tổ chức chuyên trách, đầu mối về công nghệ thông tin của Bộ Nội vụ, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thống nhất tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ; phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và sự chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; tổ chức triển khai xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin của Bộ Nội vụ bảo đảm an toàn, thông suốt; tổ chức triển khai xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ; tổ chức duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và Thư viện của Bộ Nội vụ. 

Căn cứ theo Quyết định số 64/QĐ-BNV ngày 19/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin, Trung tâm Thông tin hiện có 16 nhiệm vụ chính: (1) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; (2) Chủ trì, tổ chức triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; (3) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin; (4) Chủ trì, làm đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ xây dựng, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; (5) Xây dựng, quản lý, vận hành các Hệ thống thông tin quản lý, Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ; (6) Đầu mối về kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ; theo dõi và tổng hợp tình hình, kết quả xây dựng Chính phủ điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, báo cáo Bộ trưởng; (7) Xây dựng, quản lý, duy trì và phát triển hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ; (8) Quản trị và phát triển hạ tầng thông tin; (9) Bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành Nội vụ; (10) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin (bao gồm cả hình thức trực tuyến e-Learning) cho cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ; (11) Thực hiện các dịch vụ công; (12) Quản lý và duy trì hoạt động Thư viện Bộ Nội vụ; (13) Hợp tác về ứng dụng công nghệ thông tin; (14) Nghiên cứu phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ và ngành có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ và ngành Nội vụ; triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu vào việc thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu thực tiễn của Bộ, ngành Nội vụ; (15) Phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức biên tập và phát hành định kỳ Bản tin Cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; quản lý, vận hành kỹ thuật website cải cách hành chính nhà nước của Bộ Nội vụ, thực hiện điểm tin hàng ngày phục vụ lãnh đạo Bộ; (16) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập, tổng hợp, lưu trữ, cung cấp số liệu thống kê ngành Nội vụ.

Trong những năm qua, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm Thông tin luôn nỗ lực hết sức mình để hoàn thành các nhiệm vụ được Bộ giao, góp phần vào thắng lợi chung của Bộ và ngành Nội vụ.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn ghi nhận những kết quả hoạt động của Trung tâm Thông tin thời gian qua, nổi bật trong hoạt động của Cổng Thông tin điện tử; xây dựng Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ; xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ; Đề án Thẻ công chức điện tử; xây dựng các phần mềm, ứng dụng triển khai trong các hoạt động của Bộ, ngành... Thứ trưởng đề nghị Trung tâm Thông tin tiếp tục triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, kịp thời cập nhật các thông tin hoạt động của ngành, văn bản quy phạm pháp luật trên hệ thống Cổng Thông tin điện tử; tăng cường kiểm tra giám sát công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên hệ thống tin học của các đơn vị trong Bộ…

Chánh Văn phòng Vũ Đăng Minh phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Trần Anh Tuấn và các đại biểu tham dự buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao vai trò của Trung tâm Thông tin, nhất là trong bối cảnh hiện nay hoạt động điều hành của Nhà nước, các dịch vụ công của Nhà nước chủ yếu dựa trên nền tảng công nghệ thông tin; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và viên chức của Trung tâm Thông tin đã luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận buổi làm việc

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị lãnh đạo Trung tâm Thông tin cần chú trọng một số nhiệm vụ như: Phát huy vai trò trách nhiệm của từng công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao; triển khai nhanh chuyển đổi số của Bộ, ngành Nội vụ và coi đó là 1 nhiệm vụ cơ bản và quan trọng; triển khai Đề án thẻ công chức điện tử để nâng cao chất lượng quản lý của cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; các viên chức chuyên trách về an toàn, an ninh thông tin phải đủ trình độ để thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát an toàn thông tin tại các đơn vị của Bộ; nghiên cứu, sắp xếp tổ chức để hoạt động của Trung tâm thực sự hiệu quả; quan tâm nâng cao đời sống, thu nhập cho công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Trung tâm Thông tin,…

Quang cảnh buổi làm việc

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tạp chí Thi đua khen thưởng

Ngày đăng 14/05/2021
Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc công khai tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý, ngày 13/5/2021, Văn phòng Bộ Nội vụ có Công văn số 378/VPBNV đề nghị đăng tải lấy ý kiến Nhân dân đề nghị khen thưởng theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày đăng 14/05/2021
Ngày 13/5/2021, Đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Lạng Sơn.

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Ngày đăng 12/05/2021
Ngày 12/5/2021, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 2068/KH-BNV về Kế hoạch thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ năm 2021.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng 12/05/2021
Ngày 11/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 2047/TB-BCĐ về Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội Vụ.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ họp bàn biện pháp triển khai kế hoạch phòng, chống dịch

Ngày đăng 10/05/2021
Sáng ngày 10/5/2021, tại Trụ sở Bộ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ họp, cho ý kiến về kế hoạch phòng, chống dịch trong tình hình mới. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ (Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp.