Hà Nội, Ngày 14/04/2021

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021

Ngày đăng: 08/04/2021   04:59
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 06/4/2021, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 1418/KH-BNV về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021.

MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và kiểm soát ma túy; tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Chính phủ về Chương trình, Kế hoạch, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm; từ đó đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; phát huy vai trò nòng cốt của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tại địa phương nơi đặt trụ sở, vai trò tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc tham gia phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

3. Phối hợp xử lý 100% các tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ.

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và kiểm soát ma túy. Xác định công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách vừa thường xuyên, lâu dài.

Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tội phạm. Xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công chức, người lao động, học viên, sinh viên thuộc, trực thuộc Bộ vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm.

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50- CT/TW của Bộ Chính trị ngày 07/12/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 05- KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44 - KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2012 của Ban Bí thư (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật”.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của Bộ Nội vụ trong việc: Tham mưu Chính phủ ban hành quy định liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong chính sách, pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tội phạm.

4. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm.

5. Tăng cường kiểm tra, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên; phối hợp với các cơ quan công an trên địa bàn nơi có trụ sở của Bộ Nội vụ, của các đơn vị trực thuộc Bộ để kịp thời phát hiện những vấn đề có liên quan đến tội phạm, thông báo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

6. Kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm, xem xét kỷ luật nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ và học viên, sinh viên tại các cơ sở đào tạo của Bộ Nội vụ liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật.

Mời bạn đọc xem toàn văn Kế hoạch số 1418/KH-BNV. Tại đây./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tiếp Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam

Ngày đăng 13/04/2021
Chiều ngày 13/4/2021, tại Trụ sở Bộ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có buổi tiếp xã giao bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam.

Tỉnh đầu tiên triển khai tiêm vaccine COVID-19 đợt 2

Ngày đăng 13/04/2021
Sáng 13/4/2021, Bộ Y tế cho biết đến nay đã có gần 59.300 người tiêm ngừa vaccine COVID-19, hiện Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên đã triển khai tiêm đợt 2 cho 311 người. Việt Nam cũng đang nỗ lực tiến trình thử nghiệm lâm sàng 2 vaccine COVID-19 "made in" Việt Nam.

Chạy đua với thời gian để mở cửa

Ngày đăng 12/04/2021
Quý I/2021, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 4,8%, là “trái ngọt” từ việc chúng ta đã khống chế thành công dịch bệnh COVID-19, duy trì được nền kinh tế, không để đứt gãy chuỗi sản xuất trong năm 2020, chuẩn bị cho sự bật tăng trở lại mạnh mẽ trong năm 2021.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Khơi thông điểm nghẽn, rào cản, quyết liệt sắp xếp bộ máy

Ngày đăng 09/04/2021
Sáng 08/4/2021, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 12 bộ trưởng, trưởng ngành, trong đó Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà là người đại diện duy nhất cho phái nữ.

Trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 09/04/2021
Với mong muốn giúp bạn đọc hiểu hơn về vai trò, trách nhiệm của Bộ Nội vụ đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phóng viên Tạp chí Tổ chức nhà nước đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo của Bộ Nội vụ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.