Hà Nội, Ngày 14/04/2021

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 33/2021/NĐ-CP

Ngày đăng: 07/04/2021   04:15
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 07/4/2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự và trực tiếp phổ biến, quán triệt các nội dung quan trọng của Nghị định số 33/2021/NĐ-CP.
Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố; cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và phòng Nội vụ các huyện, thành phố; bí thư, chủ tịch các phường trên địa bàn Thành phố.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phổ biến, quán triệt những nội dung chính của Nghị định số 33/2021/NĐ-CP tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phổ biến, quán triệt những nội dung chính của Nghị định số 33/2021/NĐ-CP, đó là:

Quan điểm tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND Thành phố; phát huy chức năng giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm sự chỉ đạo và quản lý tập trung, thống nhất của UBND Thành phố theo ngành, lĩnh vực và theo địa bàn; nâng cao tính tự chủ của chính quyền Thành phố trong quản lý và phát triển đô thị. Thực hiện phân cấp, ủy quyền phù hợp với đặc điểm đô thị; đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND quận, phường đúng với chức năng là các cơ quan hành chính nhà nước, hoạt động theo chế độ thủ trưởng với một nền công vụ thống nhất, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, hiệu quả. Gắn với tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh và cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ đối với người dân và doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, hướng tới kinh tế tri thức, kinh tế số.

Kết cấu của Nghị định số 33/2021/NĐ-CP gồm 08 chương và 45 điều, trong đó có nhiều nội dung mới liên quan đến mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ nhất, thống nhất về chế độ công vụ, công chức giữa UBND quận, phường với thành phố, theo đó, công chức của UBND phường thuộc biên chế công chức của UBND quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, do quận, thành phố quản lý, sử dụng. Các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, phường theo mô hình này không còn cán bộ do HĐND bầu nữa mà được chuyển sang công chức. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật... do Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh quyết định theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, quy định số lượng, tiêu chuẩn, tiền lương và phụ cấp chức vụ đối với chức danh ủy viên hoạt động chuyên trách tại các ban thuộc HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó, mỗi ban thuộc HĐND Thành phố Hồ Chí Minh có 01 ủy viên hoạt động chuyên trách. Bên cạnh tiền lương theo quy định hiện hành, ủy viên hoạt động chuyên trách được hưởng phụ cấp chức vụ bằng trưởng phòng cấp sở.

Thứ ba, quy định về tổ chức và hoạt động của UBND quận, phường và chế độ trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, phường: ngoài các đơn vị cấu thành và đội ngũ công chức, viên chức như một cơ quan hành chính thì vẫn được thiết kế gồm cả Trưởng Công an quận, phường và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận. Tên gọi của Văn phòng HĐND và UBND quận chuyển sang gọi là Văn phòng UBND quận.

Thứ tư, bảo đảm dân chủ và công khai minh bạch trong mọi hoạt động của UBND quận, phường, theo đó, các quyết định, kết luận của UBND quận, phường đều được đưa tin trên Cổng thông tin điện tử của quận, của phường. Chủ tịch quận, phường định kỳ đều phải tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân, cộng đồng dân cư và tổ dân phố. Kết quả đối thoại gửi đến HĐND, UBND cấp trên trước 07 ngày khai mạc kỳ họp thường kỳ gần nhất của HĐND Thành phố.

Thứ năm, về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức: biên chế bình quân của UBND phường là 15 người. Thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Thành phố có thể phân cấp hoặc ủy quyền cho Chủ tịch quận, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, thống nhất kế hoạch tuyển dụng.

Thời hạn bổ nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý của UBND quận, phường là 05 năm và không giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở một đơn vị hành chính quận, phường.

Về tài chính ngân sách, khi quận và phường không còn là một cấp ngân sách nữa thì Nghị định số 33/2021/NĐ-CP cũng đã có một chương quy định cụ thể các nội dung về lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách quận, phường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết thêm.

Về chuyển tiếp, từ ngày 01/7/2021, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 01/7/2021 được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác. Các trường hợp là Chủ tịch, Phó Chủ tịch  HĐND, UBND quận, phường và kể cả cán bộ, công chức cấp xã đang làm việc tại UBND phường khi thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị định số 33/2021/NĐ-CP mà không được chuyển thành công chức hoặc bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý thì được Thành phố sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ chính sách theo quy định của Chính phủ. Ngoài ra, trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, UBND Thành phố Hồ Chí Minh trình HĐND cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ thêm đối với các trường hợp này - Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cũng lưu ý một số điểm đó là: trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh, có Phòng Khoa học và Công nghệ; số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn không quá 03 người.

Về quản lý tài chính – ngân sách, Thành phố Hồ Chí Minh được quyết định tỷ lệ điều tiết phù hợp cho ngân sách Thành phố để đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh được quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách Thành phố để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội./.

Trí Đức

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Cà Mau: Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức trẻ trong tình hình mới

Ngày đăng 12/04/2021
Ngày 10/4/2021, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức buổi Gặp mặt mạng lưới công chức, viên chức trẻ về nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là mô hình mới, chưa có tiền lệ triển khai ở các địa phương khác.

Quốc hội thông qua việc thí điểm bố trí đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/04/2021
Chiều 08/4/2021, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười một, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, với 438/442 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 91,25% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội.

Xây dựng chính quyền số tại các địa phương vùng Ðông Nam Bộ

Ngày đăng 07/04/2021
Bên cạnh những kết quả tích cực, thực tế cũng cho thấy, việc phát triển chính quyền điện tử (CQÐT), chuyển đổi số (CÐS) tại một số địa phương vùng Ðông Nam Bộ còn không ít khó khăn, thách thức. Không ít dịch vụ công trực tuyến chưa thể phổ biến đại trà đến người dân. Nhiều tỉnh, thành phố đã có các giải pháp cụ thể nhằm tăng tốc thực hiện Chương trình CÐS quốc gia, trọng tâm là xây dựng chính quyền số (CQS)…

Phú Yên hướng tới đô thị số, xã hội số

Ngày đăng 09/03/2021
Phú Yên cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, hướng tới đô thị số, xã hội số. Đặc biệt làm tốt công tác dân vận chính quyền trong việc thực hiện các dự án.

Công nhận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ là xã đảo

Ngày đăng 06/04/2021
Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ thuộc Thành phố Hồ Chí Minh là xã đảo.