Hà Nội, Ngày 01/04/2023

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo

Ngày đăng: 06/04/2021   02:06
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/4/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 482/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo quản lý ở tất cả các cấp hoạch định chính sách từ 2021 đến 2030.

Theo đó, Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030” (sau đây viết tắt là Chương trình) tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với việc thực hiện Chương trình.

Đồng thời, khắc phục những hạn chế trong thực hiện sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách góp phần từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, đảm bảo quyền con người, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân và thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Nội dung thực hiện 

1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

Rà soát, hoàn thiện pháp luật về bình đẳng giới để đảm bảo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý.

2. Tổ chức hội nghị, hội thảo; bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng nữ cán bộ nguồn; tập huấn chuyên sâu cho lãnh đạo nữ nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội

- Đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nữ cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý. Xây dựng tài liệu, chương trình và triển khai đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ được quy hoạch vào các vị trí các lãnh đạo, quản lý ở các cấp hoạch định chính sách.

- Xây dựng tài liệu, chương trình và triển khai đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ cán bộ trẻ có tiềm năng để tạo nguồn quy hoạch, bổ nhiệm vào các vị trí các lãnh đạo, quản lý ở các cấp hoạch định chính sách

- Tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu và học hỏi mô hình và kinh nghiệm về lãnh đạo nữ thành công ở trong và ngoài nước dành cho các lãnh đạo nữ ở Trung ương và địa phương trong tham mưu hoạch định chính sách.

3. Truyền thông nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội; hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo quản lý ở tất cả các cấp hoạch định chính sách năm 2021

- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; truyền thông hướng đến các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách cũng như mọi tầng lớp trong xã hội, nhằm thay đổi nhận thức, hành vi về bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ trong tham gia chính trị.

- Tổ chức các sự kiện, tọa đàm, hội thảo về tầm quan trọng và hiệu quả khi có tỷ lệ công bằng phụ nữ trong các vị trí ra quyết sách và nhân rộng các mô hình về tăng số lượng phụ nữ tham gia lãnh đạo quản lý ở đơn vị các cấp.

4. Tổ chức trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về phụ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo và quản lý với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới

- Tạo điều kiện cho các cán bộ nữ trẻ tham gia các hội thảo, hội nghị quốc tế để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và đào tạo ngắn và dài hạn, đồng thời tạo điều kiện phát huy hết khả năng của mình trong công việc.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý.

5. Kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới

Tổ chức đoàn liên ngành do Bộ Nội vụ chủ trì đi làm việc với một số bộ, ngành, địa phương. Kiểm tra việc thực hiện và triển khai pháp luật chính sách về công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới.

6. Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức nữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức nữ để thống kê tổng hợp theo dõi đánh giá việc thực hiện công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới ở các bộ, ngành địa phương.

Mời bạn đọc xem toàn văn Kế hoạch của Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tại đây./.

Quỳnh Anh

Tin tức cùng chuyên mục

Bình đẳng giới trong môi trường số

Ngày đăng 13/03/2023
Khoảng ba tỷ người trên trái đất không có kết nối internet, phần lớn là phụ nữ và trẻ em gái ở các nước đang phát triển. Trước thực tế khoảng cách giới trong môi trường số ngày càng lớn, Liên hợp quốc đã chọn chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm 2023 là "Kỹ thuật số cho tất cả mọi người: Đổi mới và công nghệ vì bình đẳng giới".

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ trong giai đoạn mới

Ngày đăng 11/03/2023
Với khung pháp lý tiến bộ, khá toàn diện và phù hợp các yêu cầu quốc tế, cùng với sự nỗ lực vươn lên của các lực lượng phụ nữ, Việt Nam đã có những bước chuyển biến tích cực về bình đẳng giới, phụ nữ đã và đang tham gia ngày càng nhiều trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thế giới ưu tiên bảo vệ quyền của phụ nữ

Ngày đăng 07/03/2023
Ngày 06/3/2023, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết, theo các dự báo mới nhất, thế giới cần thêm 300 năm để đạt bình đẳng giới hoàn toàn trong bối cảnh tiến bộ về quyền của phụ nữ đang bị thụt lùi.

Quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch nguồn cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp

Ngày đăng 07/03/2023
Chủ trì, phát biểu tại cuộc gặp mặt đại diện nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2022 nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, diễn ra tại trụ sở Chính phủ chiều 07/3/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Nội vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Đồng thời yêu cầu Bộ Nội vụ triển khai hiệu quả Đề án Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài giai đoạn 2023-2025. Dưới đây là bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện ý nghĩa này.

Điểm sáng bình đẳng giới

Ngày đăng 06/03/2023
Với mục tiêu tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ phát triển, năm 2022, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách, chiến lược rõ ràng cùng với quyết tâm mạnh mẽ đã mang lại những bước tiến lớn được thế giới ghi nhận trong công tác bảo đảm quyền của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới.

Tiêu điểm

Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 30/3/2023, Tại trụ sở Bộ, Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ; Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ; tập thể công chức - đoàn viên Công đoàn Văn phòng Bộ.