Hà Nội, Ngày 14/04/2021

Ninh Thuận: Đủ số lượng, tăng chất lượng

Ngày đăng: 05/04/2021   11:19
Mặc định Cỡ chữ
Thực tiễn hoạt động của HĐND tỉnh Ninh Thuận cho thấy, việc bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng của đại biểu chuyên trách là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Cùng với đó, thường trực, các ban, các tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tỉnh cần bám sát, thực hiện đúng, đủ các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; chủ động ban hành các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp, triển khai thực hiện sáng tạo và quyết liệt hơn sẽ nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Trên 95% kiến nghị của cử tri được giải quyết

Cùng với thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát, việc đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) để tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu và cử tri được Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ này đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở nhìn nhận đúng thực tế, nhiều giải pháp đã được đề ra như: Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam; Thường trực HĐND các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về TXCT; Tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp chủ động phối hợp, rà soát, xem xét, kiến nghị đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả TXCT, tiếp công dân. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo có sự phối hợp chặt chẽ giữa các văn phòng trong việc sắp xếp, bố trí lịch công tác, bảo đảm thuận lợi về thời gian TXCT.

Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT, tiếp công dân của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước và sau các đợt TXCT, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp, rà soát, phân loại, tổ chức khảo sát các vấn đề cụ thể, từ đó có kiến nghị đôn đốc việc giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền. Nhất là những vấn đề bức xúc, kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân như: Công tác quản lý đất đai; thúc đẩy phát triển kinh tế năng lượng tái tạo; khám, chữa bệnh bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân. Cụ thể, thực hiện Đề án phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh trở thành Bệnh viện hạng I, quy mô 1.000 giường; đẩy nhanh tiến độ dự án nước sinh hoạt của trên 80 hộ dân tại thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, đã kịp thời cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân; có phương án giải quyết việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 22 hộ dân khu dân cư Cảng Cà Ná, huyện Thuận Nam; giải quyết hoán đổi đất tại khu dân cư Cầu Quằn - Cà Ná (hơn 10 năm cử tri kiến nghị); đẩy nhanh việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Điện mặt trời 450MW khẩn trương, kịp thời, đôn đốc thực hiện khẩn trương các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu…

Cùng với TXCT trước, sau các kỳ họp thường lệ, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận phối hợp tổ chức TXCT chuyên đề “Nhân dân và Chính quyền đồng hành triển khai Dự án xây dựng Hồ chứa nước Sông Than” tại xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn. Đây là dự án phát triển kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích chung cho cộng đồng nhân dân, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh xác định là công trình trọng điểm giai đoạn 2018 - 2020. Để nhân dân hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ trước mắt và lâu dài, việc tổ chức TXCT chuyên đề nhằm tạo đồng thuận cao trong quá trình thu hồi đất thực hiện dự án đúng tiến độ là nhiệm vụ cần thiết và khẩn trương.

Điểm đáng mừng, điều cử tri mong đợi là trên 95% kiến nghị của cử tri đã được giải quyết.

Nâng cao trình độ, tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu

Những kết quả tích cực trong hoạt động của HĐND tỉnh Ninh Thuận có nguyên nhân quan trọng trước hết từ hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ này được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Cùng với đó là sự quan tâm của Đảng với tổ chức, hoạt động của HĐND, điển hình là việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong tổ chức, hoạt động của HĐND các cấp; nỗ lực tích cực, trách nhiệm của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh; sự tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác tham mưu, giúp việc...

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, số lượng đại biểu các Tổ đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận được sắp xếp lại, Tổ đại biểu HĐND tỉnh giảm từ 12 tổ xuống thành 7 tổ theo đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố (7 huyện, thành phố) và chỉ định các tổ trưởng là đại biểu HĐND tỉnh, bí thư các huyện, thành phố hoạt động không chuyên trách; tổ phó là đại biểu HĐND chuyên trách. Mô hình này tạo thuận lợi hơn cho công tác TXCT, phối hợp đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, nhất là các vấn đề tại địa bàn thuộc thẩm quyền cấp huyện, xã.     

Tuy nhiên, số đại biểu hoạt động chuyên trách có biến động vào năm cuối nhiệm kỳ. Một số đại biểu HĐND tỉnh hoạt động không chuyên trách chưa dành thời gian thỏa đáng theo quy định để tham gia các hoạt động của HĐND... dẫn đến việc ban hành nghị quyết HĐND có chính sách chưa sát thực tiễn, chưa bảo đảm các nguồn lực nên tính khả thi chưa cao. Một số phiên chất vấn hiệu quả chưa cao; việc tổ chức các phiên giải trình giữa hai kỳ họp chưa thường xuyên; hiệu lực, hiệu quả giám sát chưa cao; việc giải quyết kiến nghị của cử tri có việc còn chậm, chưa dứt điểm.

Kinh nghiệm cho thấy, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về tổ chức, hoạt động của HĐND, nhất là trong công tác lãnh đạo bảo đảm số lượng, thành phần, cơ cấu đại biểu, nâng cao trình độ, tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu. Việc bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng của đại biểu chuyên trách là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Cùng với đó, thường trực, các ban, các tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tỉnh cần bám sát thực hiện đúng, đủ các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; chủ động ban hành các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp và triển khai thực hiện sáng tạo và quyết liệt hơn; kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng./.

Theo: daibieunhandan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Cà Mau: Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức trẻ trong tình hình mới

Ngày đăng 12/04/2021
Ngày 10/4/2021, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức buổi Gặp mặt mạng lưới công chức, viên chức trẻ về nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là mô hình mới, chưa có tiền lệ triển khai ở các địa phương khác.

Quốc hội thông qua việc thí điểm bố trí đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/04/2021
Chiều 08/4/2021, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười một, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, với 438/442 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 91,25% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội.

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 33/2021/NĐ-CP

Ngày đăng 07/04/2021
Ngày 07/4/2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự và trực tiếp phổ biến, quán triệt các nội dung quan trọng của Nghị định số 33/2021/NĐ-CP.

Xây dựng chính quyền số tại các địa phương vùng Ðông Nam Bộ

Ngày đăng 07/04/2021
Bên cạnh những kết quả tích cực, thực tế cũng cho thấy, việc phát triển chính quyền điện tử (CQÐT), chuyển đổi số (CÐS) tại một số địa phương vùng Ðông Nam Bộ còn không ít khó khăn, thách thức. Không ít dịch vụ công trực tuyến chưa thể phổ biến đại trà đến người dân. Nhiều tỉnh, thành phố đã có các giải pháp cụ thể nhằm tăng tốc thực hiện Chương trình CÐS quốc gia, trọng tâm là xây dựng chính quyền số (CQS)…

Phú Yên hướng tới đô thị số, xã hội số

Ngày đăng 09/03/2021
Phú Yên cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, hướng tới đô thị số, xã hội số. Đặc biệt làm tốt công tác dân vận chính quyền trong việc thực hiện các dự án.