Hà Nội, Ngày 14/04/2021

2 trường hợp được xét nâng ngạch công chức

Ngày đăng: 30/03/2021   10:16
Mặc định Cỡ chữ
Ông Nguyễn Việt Hậu công tác tại Ban Tiếp công dân TP. Cần Thơ, ngạch chuyên viên, hệ số 4,32. Sau khi nghiên cứu điều kiện xét nâng ngạch tại công văn của Sở Nội vụ, ông thấy bản thân có đủ điều kiện. Ông Hậu đã làm hồ sơ và được cơ quan đồng ý và có văn bản gửi Sở Nội vụ xem xét.

Tuy nhiên theo trả lời của Sở Nội vụ: “Căn cứ vào danh mục vị trí việc làm của công chức được phê duyệt tại Quyết định số 2079/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của TP. Cần Thơ, Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Sở Nội vụ chưa đủ cơ sở để trình UBND thành phố xét nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với vị trí việc làm là Tiếp công dân (tại Phụ lục 1 Quyết định số 2079/QĐ-BNV ngày 31/12/2015).

Ông Hậu đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, khi nào ông được xét nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định được xét nâng ngạch công chức trong các trường hợp sau đây:

- Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận.

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm./.

Theo: baochinhphu.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Quy định về cách xếp lương theo ngạch cán sự mới

Ngày đăng 12/04/2021
Bạn đọc hỏi: Cách xếp lương theo ngạch lương cán sự mới được quy định thế nào?

Ngũ “dám”

Ngày đăng 12/04/2021
Nếu trước đây thường chỉ yêu cầu người lãnh đạo “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, thì trong nhiệm kỳ tới, cán bộ lãnh đạo các cấp ngoài “ba dám” trên thì còn phải thêm “hai dám” nữa là “dám nói; dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước”.

Giữ hai chức danh tại phường, hưởng phụ cấp thế nào?

Ngày đăng 09/04/2021
Bạn đọc hỏi: Hai chức danh đang đảm nhiệm thuộc hai lĩnh vực và hai cấp khác nhau thì có được hưởng phụ cấp cho cả hai chức danh không?

Để nhân tài được trọng dụng 

Ngày đăng 07/04/2021
Ngay sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng, trong bài phát biểu nhậm chức của mình, một trong năm vấn đề mà Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đó là xây dựng cơ chế, chính sách, điều kiện để phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; coi trọng phát triển nguồn lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Điều này cho thấy, người đứng đầu Chính phủ rất quan tâm đến nguồn nhân lực, nhân tài. Bởi không ai khác, chính những người này sẽ đóng góp tích cực cho sự đổi mới, phát triển đất nước.

Người được xem xét, tiếp nhận vào công chức cấp huyện phải có đủ 5 năm công tác trở lên

Ngày đăng 05/04/2021
Người được cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp nhận vào công chức cấp huyện phải có đủ 5 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn…) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.