Hà Nội, Ngày 14/04/2021

Trường hợp viên chức bị buộc thôi việc

Ngày đăng: 03/03/2021   03:13
Mặc định Cỡ chữ
Cũng giống cán bộ, công chức, buộc thôi việc là một trong những hình thức xử lý kỷ luật viên chức.

Theo Điều 15 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, buộc thôi việc là hình thức kỷ luật áp dụng với cả viên chức không giữ chức vụ quản lý và viên chức quản lý. Theo đó, viên chức bị kỷ luật buộc thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Nghiện ma túy có xác nhận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

- Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;

+ Vi phạm quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của viên chức; kỷ luật lao động; quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;

+ Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;

+ Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp;

+ Không chấp hành quyết định phân công công tác của cấp có thẩm quyền; không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng; gây mất đoàn kết trong đơn vị;

+ Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo vệ bí mật Nhà nước; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới…

- Viên chức quản lý vi phạm một trong các trường hợp sau:

+ Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng gồm không thực hiện đúng trách nhiệm, để viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp;
+ Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng.

+ Bị kỷ luật cách chức: Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ; Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà còn tái phạm…

- Viên chức không giữ chức vụ quản lý bị kỷ luật cảnh cáo mà tái phạm: Đã bị khiển trách mà còn tái phạm; vi phạm lần đầu các hành vi bị khiển trách nhưng gây hậu quả nghiêm trọng như có thái độ hách dịch, cửa quyền, lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi…

Việc xem xét kỷ luật buộc thôi việc viên chức căn cứ vào mức độ vi phạm theo nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra…

Đặc biệt, khi viên chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng sẽ nhận được quyết định kỷ luật buộc thôi việc trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Đáng chú ý, tại điểm c khoản 1 Điều 40 Nghị định số 112/2020 nêu trên, sau 12 tháng kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực, viên chức được quyền đăng ký dự tuyển vào cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước.

Tuy nhiên, nếu viên chức bị buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì không được đăng ký dự tuyển vào vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ đã đảm nhiệm.

Ngoài ra, viên chức bị buộc thôi việc thì không được hưởng chế độ thôi việc nhưng được xác nhận thời gian làm việc đã đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện các chế độ theo quy định.

Không chỉ vậy, nếu có yêu cầu, viên chức đã bị buộc thôi việc hoàn toàn được đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp bảo sao hồ sơ lý lịch và nhận xét quá trình công tác có xác nhận.

Riêng trường hợp sau khi bị buộc thôi việc, được kết luận là oan, sai mà vị trí việc làm cũ đã bố trí cho người khác thay thế thì người này sẽ được bố trí vào vị trí công tác phù hợp./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Quy định về cách xếp lương theo ngạch cán sự mới

Ngày đăng 12/04/2021
Bạn đọc hỏi: Cách xếp lương theo ngạch lương cán sự mới được quy định thế nào?

Ngũ “dám”

Ngày đăng 12/04/2021
Nếu trước đây thường chỉ yêu cầu người lãnh đạo “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, thì trong nhiệm kỳ tới, cán bộ lãnh đạo các cấp ngoài “ba dám” trên thì còn phải thêm “hai dám” nữa là “dám nói; dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước”.

Giữ hai chức danh tại phường, hưởng phụ cấp thế nào?

Ngày đăng 09/04/2021
Bạn đọc hỏi: Hai chức danh đang đảm nhiệm thuộc hai lĩnh vực và hai cấp khác nhau thì có được hưởng phụ cấp cho cả hai chức danh không?

Để nhân tài được trọng dụng 

Ngày đăng 07/04/2021
Ngay sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng, trong bài phát biểu nhậm chức của mình, một trong năm vấn đề mà Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đó là xây dựng cơ chế, chính sách, điều kiện để phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; coi trọng phát triển nguồn lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Điều này cho thấy, người đứng đầu Chính phủ rất quan tâm đến nguồn nhân lực, nhân tài. Bởi không ai khác, chính những người này sẽ đóng góp tích cực cho sự đổi mới, phát triển đất nước.

Người được xem xét, tiếp nhận vào công chức cấp huyện phải có đủ 5 năm công tác trở lên

Ngày đăng 05/04/2021
Người được cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp nhận vào công chức cấp huyện phải có đủ 5 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn…) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.