Hà Nội, Ngày 14/04/2021

Bộ Nội vụ: Giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2021 

Ngày đăng: 26/02/2021   03:20
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 26/02/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về kết quả công tác tháng 02/2021 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 03/2021.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Nội vụ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Trọng Thừa, Triệu Văn Cường, Nguyễn Duy Thăng, Vũ Chiến Thắng; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. 

Tham dự Hội nghị tại các cầu trực tuyến có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Ban Tôn giáo Chính phủ, Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Tạp chí Tổ chức nhà nước; Trung tâm thông tin; Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết: Trong tháng 02/2021, thời gian nghỉ Tết nguyên đán dài, nhưng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ đã nỗ lực tập trung thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, văn bản điện tử được bảo đảm thông suốt từ lãnh đạo Bộ đến các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, ngay sau thời gian nghỉ Tết, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ làm việc bình thường, bắt tay ngay vào công việc chuyên môn; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo của ngành Y tế về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo sát sao các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, hoàn thiện các nghị định, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành theo quy định. Cụ thể là:
Về công tác xây dựng thể chế, chính sách, Bộ Nội vụ đang tiếp tục hoàn thiện dự án Luật theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) để trình Chính phủ theo quy định; đã trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tác động của chính sách xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Đối với các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đề nghị cho phép không thành lập Hội đồng trường tại Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (văn bản số 986/VPCP-TCCV ngày 08/02/2021 của Văn phòng Chính phủ), ngày 24/02/2021, Bộ Nội vụ đã tổ chức họp thống nhất một số nội dung, hoàn thiện trình Chính phủ xem xét ban hành (1) dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; (2) dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; (3) dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn  thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; đối với dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước: Bộ Nội vụ đã có văn bản (lần 2) trao đổi, thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương về sự cần thiết ban hành Nghị định trong thời điểm này.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đã ký ban hành Quyết định Kế hoạch tổng thể của Bộ Nội vụ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Lưu trữ tài liệu điện tử Phông Lưu trữ nhà nước Việt Nam; Quyết định về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác quản lý, sử dụng tài sản công của Bộ Nội vụ năm 2021.

Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ đã đăng tải dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Về một số nhiệm vụ, công tác khác, Bộ Nội vu đã thực hiện nghiêm chế độ trực Tết và chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết, phân công cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trực cơ quan, sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổng kết việc thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 để giải quyết chế độ, chính sách phù hợp cho đội viên Dự án sau khi kết thúc thời hạn công tác 60 tháng, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và không bị kỷ luật trong thời gian công tác; Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đã đăng tải sách hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Hội đồng Bầu cử quốc gia biên soạn trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ; thành lập chuyên trang hướng dẫn về công tác bầu cử…

Bộ trưởng đã gặp mặt đầu xuân với công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ theo hình thức trực tuyến; Bộ trưởng thăm, chúc Tết, tặng quà công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo Bộ đã thăm và trực tiếp trao 400 suất quà cho các hộ nghèo của huyện Mù Cang Chải và huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ và gia đình; thăm, chúc Tết các chức sắc, tổ chức tôn giáo tại một số địa phương; Công đoàn Bộ đã tặng quà cho công chức, viên chức, người lao động là thương binh, con liệt sĩ của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ quán triệt thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19 (Thông báo số 26/TBVPCP ngày 08/02/2021 của Văn phòng Chính phủ) như: Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch tại trụ sở Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ; Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động hạn chế đến mức tối đa việc tập trung nhiều người tại lễ tang, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng, đám cưới; tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh để công chức, viên chức, người lao động đề cao cảnh giác và có biện pháp mạnh mẽ phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Hội nghị

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Nguyễn Bá Chiến phát biểu tại điểm cầu trực tuyến.

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo kết quả nhiệm vụ công tác tháng 02/2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác tháng 03/2021 của Bộ Nội vụ./. 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tiếp Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam

Ngày đăng 13/04/2021
Chiều ngày 13/4/2021, tại Trụ sở Bộ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có buổi tiếp xã giao bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam.

Tỉnh đầu tiên triển khai tiêm vaccine COVID-19 đợt 2

Ngày đăng 13/04/2021
Sáng 13/4/2021, Bộ Y tế cho biết đến nay đã có gần 59.300 người tiêm ngừa vaccine COVID-19, hiện Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên đã triển khai tiêm đợt 2 cho 311 người. Việt Nam cũng đang nỗ lực tiến trình thử nghiệm lâm sàng 2 vaccine COVID-19 "made in" Việt Nam.

Chạy đua với thời gian để mở cửa

Ngày đăng 12/04/2021
Quý I/2021, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 4,8%, là “trái ngọt” từ việc chúng ta đã khống chế thành công dịch bệnh COVID-19, duy trì được nền kinh tế, không để đứt gãy chuỗi sản xuất trong năm 2020, chuẩn bị cho sự bật tăng trở lại mạnh mẽ trong năm 2021.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Khơi thông điểm nghẽn, rào cản, quyết liệt sắp xếp bộ máy

Ngày đăng 09/04/2021
Sáng 08/4/2021, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 12 bộ trưởng, trưởng ngành, trong đó Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà là người đại diện duy nhất cho phái nữ.

Trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 09/04/2021
Với mong muốn giúp bạn đọc hiểu hơn về vai trò, trách nhiệm của Bộ Nội vụ đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phóng viên Tạp chí Tổ chức nhà nước đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo của Bộ Nội vụ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.