Hà Nội, Ngày 28/02/2021

Bắc Ninh: Điều chỉnh số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX

Ngày đăng: 23/02/2021   03:06
Mặc định Cỡ chữ
Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh vừa có văn bản điều chỉnh số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND tỉnh điều chỉnh về số lượng, cơ cấu, thành phần người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX

1. Dân số tỉnh Bắc Ninh tính đến ngày 31/12/2020: 1.439.838 người.

2. Tổng số đại biểu được bầu: 56 đại biểu.

II. Cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX

- Đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách: 8 người

- Phấn đấu đại biểu là phụ nữ trên 30%: 20 người

- Phấn đấu đại biểu là người ngoài Đảng ít nhất 10% là:   6 người

- Phấn đấu đại biểu dưới 40 tuổi ít nhất 15% là: 9 người

- Phấn đấu đại biểu tái cử ít nhất 30%: 21 người

- Đại biểu là người tôn giáo: 2 người

- Đại biểu là doanh nghiệp: 2 người

III. Cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh kết hợp:

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 6 đại biểu (đạt tỷ lệ 10,71%).

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 9 đại biểu (đạt tỷ lệ 16,07%).

- Đại biểu tái cử: 21 đại biểu (đạt tỷ lệ 37,50%).

- Đại biểu là nữ: 20 đại biểu (đạt tỷ lệ 35,71%)./.

Theo: bacninh.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức thành viên và nhân dân trong công tác bầu cử

Ngày đăng 26/02/2021
Với vai trò, nhiệm vụ của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã và đang tiến hành quá trình chuẩn bị và triển khai giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo hướng linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo đúng luật. Để làm rõ hơn một số nội dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo chí.

Chậm nhất 17h ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày đăng 26/02/2021
Sáng nay 26/02/2021, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hướng dẫn quy trình giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng.

Người giới thiệu để bầu đại biểu Quốc hội chuyên trách phải có quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách 

Ngày đăng 25/02/2021
Đây là nội dung mới của Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW, ngày 20/01/2021, về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, được ông Đặng Cao Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương (Vụ 5), Ban Tổ chức Trung ương thông tin, quán triệt tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quy trình bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 25/02/2021
Danh sách trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được công bố chậm nhất ngày 02/6/2021.

Bổ sung kinh phí trong công tác bầu cử

Ngày đăng 25/02/2021
Ngày 24/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 235/QĐ-TTg về bổ sung (đợt 1) số tiền 733,322 tỷ đồng từ nguồn chi quản lý hành chính của ngân sách Trung ương năm 2021 cho các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.