Hà Nội, Ngày 03/03/2021

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Tờ trình của Chính phủ đề xuất tăng số đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội

Ngày đăng: 22/02/2021   08:45
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 22/02/2021, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tại Phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình tại Phiên họp. Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, do vị trí, vai trò quan trọng (được quy định cụ thể trong Hiến pháp năm 2013, Luật Thủ đô năm 2012), Hà Nội là địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất trong các tỉnh, thành phố trong cả nước hiện nay (3.359km2); quy mô dân số khoảng 10 triệu người; đứng đầu cả nước với 30 đơn vị hành chính cấp huyện và 579 đơn vị hành chính cấp xã. Trong khi đó, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019 thì HĐND cấp tỉnh được bố trí tối đa là 10 đại biểu hoạt động chuyên trách và Luật không có quy định về Ủy viên hoạt động chuyên trách tại các Ban của HĐND cấp tỉnh. Như vậy, nếu thực hiện theo Luật thì HĐND thành phố Hà Nội tới đây sẽ chỉ còn 01 Phó Chủ tịch và lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND Thành phố cũng bị giảm.

Đáng lưu ý, nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố Hà Nội còn phải triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. “Vì vậy, việc bổ sung quy định số lượng, bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của chính quyền Thành phố và Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội” - Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thành phố Hà Nội có tổng số 18 đại biểu hoạt động chuyên trách trên tổng số 105 đại biểu HĐND Thành phố. Trong nhiệm kỳ qua, HĐND các cấp của thành phố Hà Nội đã thể hiện vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Hoạt động của HĐND các cấp, đặc biệt là của HĐND Thành phố có nhiều đổi mới, thiết thực, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả cao, được Thành ủy, cử tri, nhân dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao; được Trung ương, Quốc hội đánh giá là điểm sáng, hình mẫu trong hoạt động của cơ quan dân cử cả nước. Trong thành công, kết quả đó có vai trò đóng góp hết sức quan trọng của đội ngũ đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND các cấp.

Từ cơ sở lý luận, thực tiễn hoạt động của HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, để bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã đề nghị bố trí tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách là 19 đại biểu.

Chính phủ đồng ý với đề nghị của thành phố Hà Nội về việc quy định HĐND Thành phố có tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách là 19 đại biểu, trong đó lãnh đạo HĐND Thành phố gồm Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch. Đối với bốn Ban của HĐND Thành phố, mỗi Ban có 01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và 01 Ủy viên hoạt động chuyên trách. Như vậy, so với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách tại HĐND thành phố Hà Nội tăng thêm 09 đại biểu (trong đó, tăng 01 Phó Chủ tịch HĐND, 04 Phó Trưởng ban và 04 Ủy viên hoạt động chuyên trách tại bốn Ban của HĐND Thành phố).

Việc bố trí số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách HĐND thành phố Hà Nội không làm phát sinh tăng biên chế trong tổng biên chế hành chính của thành phố Hà Nội. Việc bố trí tăng số lượng, chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn mới được quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019, đặc biệt là các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong các nghị quyết của Quốc hội.

Việc bố trí số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND các cấp thành phố Hà Nội tiếp tục kế thừa, phát huy chất lượng, hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ 2016-2021 và đáp ứng các nhu cầu thực tiễn hiện nay. Mặt khác, việc quy định số lượng và bố trí các chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách như trên đối với HĐND thành phố Hà Nội là tương đương về số lượng và bố trí đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cơ bản tán thành với kiến nghị, đề xuất của Chính phủ về việc bố trí số lượng, chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt giai đoạn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, qua rà soát và báo cáo của thành phố Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thấy rằng, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội còn thấp so với mức tối đa được Luật quy định. Vì vậy, đề nghị thành phố Hà Nội có phương án sắp xếp, bố trí đủ số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách cần thiết cho HĐND các quận và thị xã Sơn Tây trong nhiệm kỳ 2021-2026 để phù hợp với yêu cầu, khối lượng công việc và tăng cường năng lực giám sát, quyết định các vấn đề của địa phương trên địa bàn các quận, thị xã Sơn Tây của thành phố Hà Nội khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Với 100% thành viên có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Tờ trình của Chính phủ về việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra vào tháng 3/2021./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn và ông Hầu A Lềnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày đăng 03/03/2021
Chiều 02/3/2021, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hà Nội: Hướng dẫn các bước giới thiệu, ứng cử đại biểu HĐND

Ngày đăng 03/03/2021
Ngày 02/3/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Long An: Triển khai các bước giới thiệu người ra ứng cử

Ngày đăng 02/03/2021
Chiều ngày 01/3/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai các bước giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ra ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời hướng dẫn việc viết hồ sơ ứng cử.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND: Chuẩn bị kỹ lưỡng, nâng cao chất lượng hiệp thương lần thứ hai

Ngày đăng 02/03/2021
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Quốc hội ấn định vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.

Ban hành hướng dẫn về tổ chức các hội nghị và vận động bầu cử tại các địa phương có dịch Covid-19

Ngày đăng 01/03/2021
Ngày 25/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 54/HD-MTTW-BTT về tổ chức các hội nghị trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và việc vận động bầu cử tại các địa phương có dịch Covid-19.