Hà Nội, Ngày 28/02/2021

Năm 2021, TP Hồ Chí Minh phấn đấu 80% hồ sơ được xử lý trên môi trường mạng

Ngày đăng: 19/02/2021   09:36
Mặc định Cỡ chữ
TP Hồ Chí Minh đang thu hút nguồn lực công nghệ thông tin để phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021.

TP Hồ Chí Minh đặt ra mục tiêu phát triển các nền tảng cơ bản xây dựng chính quyền điện tử theo kiến trúc chính quyền điện tử.

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh đặt ra mục tiêu phát triển các nền tảng cơ bản xây dựng chính quyền điện tử theo kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố (TP), tăng cường kết nối giữa các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN), nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin mạng, hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, DN.

Cụ thể, 40% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, DN được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 25% số lượng người dân và DN tham gia hệ thống chính quyền điện tử TP được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất từ hệ thống Trung ương. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 30% trở lên; 50% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Đồng thời, 30% các hệ thống thông tin của các sở, ngành, quận, huyện có liên quan đến người dân, DN đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, DN đã được số hóa và lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu TP không phải cung cấp lại. 80% hồ sơ công việc tại cấp TP, 70% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 40% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, TP đề ra một số giải pháp như: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ thuật số, tăng cường tương tác với người dân, DN. Tăng cường nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ số vào triển khai chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối…

Mặt khác, thu hút nguồn lực công nghệ thông tin. Trong đó, tăng cường mối quan hệ hợp tác với các DN, các trường, viện trong triển khai xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin. Nghiên cứu các phương án sử dụng nguồn ngân sách TP, vốn vay, viện trợ… theo đúng quy định./.

Theo: baodansinh.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đối thoại với với 312 chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

Ngày đăng 26/02/2021
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đối thoại với lãnh đạo cơ sở nhiều nội dung, trong đó có tình trạng thiếu đồng bộ trong khâu vận hành các quyết sách của TP Hồ Chí Minh.

Quyết tâm không nợ đọng văn bản nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021

Ngày đăng 26/02/2021
Các bộ, cơ quan đều cho biết đang triển khai rất tích cực, quyết tâm hoàn thành 100%, không nợ đọng văn bản của nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021.

Hà Nội giải quyết hồ sơ hành chính khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp: Bảo đảm an toàn, thuận lợi

Ngày đăng 26/02/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cơ quan, công sở của thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp, để vừa bảo đảm an toàn cho công dân và cán bộ, công chức, viên chức, vừa giúp việc giải quyết hồ sơ hành chính của người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, thuận lợi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bước tiến quan trọng hướng tới Chính phủ số

Ngày đăng 26/02/2021
Việc khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một mốc lớn, là bước tiến quan trọng của chúng ta trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; tạo nền tảng hình thành công dân số trên không gian mạng. Thủ tướng tin tưởng, Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân sẽ được người dân, doanh nghiệp đón nhận, nhiệt tình hưởng ứng và ủng hộ.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Xác lập nền tảng công dân số

Ngày đăng 24/02/2021
Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong đời sống xã hội, tạo lập nên một hệ cơ sở dữ liệu về dân cư tập trung, thống nhất, đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ quản lý nhà nước.