Hà Nội, Ngày 28/02/2021

Giữ mãi tư tưởng tiến công cách mạng không ngừng

Ngày đăng: 25/01/2021   03:40
Mặc định Cỡ chữ
Cách mạng không ngừng là luận điểm quan trọng trong chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, lãnh đạo tư tưởng là khó nhất. Trong muôn vàn cái khó của tư tưởng thì khó nhất là tính kiên định mục tiêu, lý tưởng, dám dấn thân cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, tuyệt đối tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng. Nhìn lại hơn 90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, có thể khẳng định: Nhờ có tư tưởng tiến công cách mạng không ngừng mà Đảng đã đưa dân tộc ta, nhân dân ta đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác.

Tư tưởng tiến công cách mạng không ngừng chính là sự vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác - Lênin vào bối cảnh lịch sử của dân tộc ta. Đồng thời, đây cũng là sự đúc kết, kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử dân tộc.

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta trải dài mấy nghìn năm với vô vàn thách thức có tính thời đại. Trong tất cả mọi thử thách lịch sử, dân tộc ta, cách mạng nước ta luôn bị đặt trong tình thế phải “lấy yếu chống mạnh”, nên vũ khí tư tưởng được đặt lên hàng đầu.

Khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một lực lượng nhỏ trong xã hội, không có quân đội, không có vũ khí, nhưng thực sự là đốm lửa cách mạng tiên phong soi đường cho đồng bào ta tranh đấu, giành lại độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc. Những luận thuyết được thể hiện trong cuốn “Đường kách mệnh”, những định hướng căn bản được nêu trong các văn kiện đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, tuy không nhiều song đã kẻ ra những vệt chỉ đỏ lịch sử cách mạng, lựa chọn hướng đi đúng quy luật lịch sử và xu thế thời đại. Tầm nhìn chiến lược vượt cả trăm năm mà Nguyễn Ái Quốc hoạch định đã giúp Đảng ta ngay thuở khai sinh đã có tư tưởng xuyên suốt thời đại. Đó là tư tưởng được Người trả lời đĩnh đạc với đối phương rằng, “cái mà tôi cần nhất trên đời là độc lập cho Tổ quốc tôi, tự do cho đồng bào tôi”. Để đạt được mục tiêu tối thượng đó, Chánh cương vắn tắt của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã xác định phải “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Nghĩa là làm cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Như vậy, tư tưởng cách mạng không ngừng chính là sự nhận thức sáng suốt của Đảng về con đường đi phù hợp quy luật lịch sử cho dân tộc Việt Nam. Chính nhờ vào tính chủ động xác định tư tưởng cách mạng không ngừng mà Đảng lãnh đạo nhân dân ứng phó nhạy bén với mọi tình huống, vượt qua mọi thách thức lịch sử.

Xâu chuỗi lại, có thể khẳng định: Đảng ta là một Đảng có tư tưởng cách mạng tiến công không ngừng, nhờ đó mà lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi thách thức. Cơ đồ Việt Nam hôm nay là “cánh đồng vui” được “cày xới, gieo trồng”, đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu của biết bao thế hệ. Tự hào nhưng không tự mãn, tiến công không ngừng nhưng không có nghĩa là bước đi ngẫu hứng, mà đó phải là tư duy đổi mới và hành động cách mạng có cơ sở, có luận cứ khoa học, được hội tụ bởi lý luận cách mạng và đúc kết thực tiễn. Trong lao tù đế quốc, có những lúc lực lượng lãnh đạo của Đảng, tổ chức cơ sở của Đảng bị tổn hại nghiêm trọng, song nhờ dựa vào nhân dân, kiên định mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, nên Đảng đã gây dựng lại phong trào. Người đi trước ngã xuống, người phía sau lập tức xông lên, bất chấp “gươm kề cổ, súng kề tai” vẫn tuyệt đối tin tưởng cách mạng nhất định thành công. Niềm tin sắt đá như vậy chính là vũ khí bất khả chiến bại của người chiến sĩ cộng sản, gây khiếp đảm và thán phục đến mức không thể nào hiểu được của kẻ thù. Lịch sử hơn 90 năm có Đảng lãnh đạo là những trang vàng chói lọi nhất, mang tên “Thời đại Hồ Chí Minh” - thời đại vượt thác ghềnh lịch sử, tiến công cách mạng không ngừng, quyết bảo vệ quyền độc lập, tự do dân tộc. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu diễn ra hôm nay (25/01/2021) sẽ là một dấu mốc quan trọng, giao thời lịch sử cách mạng sau 35 năm đổi mới thành công và mở ra vận hội dựng xây Tổ quốc ta "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Mỗi cán bộ, đảng viên trước hết phải tự mình kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, giữ cho được khí chất cộng sản, giữ cho được thanh danh “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, hạt nhân của đại đoàn kết, tiêu biểu cho tinh thần đổi mới sáng tạo phát triển, cổ vũ, khích lệ, dẫn đường cho đồng bào ta, đất nước ta, dân tộc ta bước tới đài vinh quang./.

Theo: hanoimoi.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Bằng kỹ sư tại nước ngoài có tương đương bằng thạc sĩ?

Ngày đăng 24/02/2021
Ông Đại Xuân Lợi (Hà Nội) học tại Đại học Tin học và Điện tử Quốc gia Belarus, khóa học 2011-2015. Tổng số giờ học toàn khóa 10.834 giờ, được Bộ Giáo dục Nga cấp cho một giấy chứng nhận tương đương bằng thạc sĩ.

Chặn thông tin xuyên tạc thành quả phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 08/02/2021
Năm 2020, với những biện pháp quyết liệt “chống dịch như chống giặc”, thực hiện đồng bộ “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam đã đạt được những thành tựu toàn diện. Nổi bật là tăng trưởng kinh tế đạt 2,91%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Với Thủ đô, dù là địa bàn chịu tác động lớn, nhưng Hà Nội vẫn là một trong những địa phương đi đầu về phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch của cả nước. Các ổ dịch nhanh chóng được xử lý, các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm được truy vết và đưa đi cách ly, điều trị triệt để. Đây là tiền đề để thành phố Hà Nội đạt tăng trưởng 3,98% trong năm 2020.

Kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức để "không thể" tham nhũng

Ngày đăng 04/02/2021
Ðại hội XIII của Ðảng vừa kết thúc thành công, với nhiều quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Một trong những dấu ấn nổi bật được Trung ương đánh giá rất cao, đồng thời tiếp tục xác định là một đột phá trong nhiệm kỳ mới, đó là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực. Ðể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã đề ra 10 nhóm giải pháp đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng PCTN. Trong đó, nhiệm vụ giám sát, kiểm soát quyền lực; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, công khai minh bạch trong hoạt động được cho là các giải pháp hiệu quả, góp phần hoàn thiện thể chế để "không thể" tham nhũng.

Lại thêm một “tiếng nói lạc điệu” cố ý xuyên tạc tình hình Việt Nam

Ngày đăng 19/01/2021
Báo cáo Thế giới năm 2021 không có gì mới. Đó vẫn là những cáo buộc vô căn cứ về cái gọi là “Việt Nam gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản”; hay cái gọi là “Việt Nam lo sợ dân chủ, truyền thông độc lập và các quyền tự do”.

Nấp bóng truyền bá tri thức để kích động, chống phá đất nước

Ngày đăng 08/01/2021
Sử dụng mạng xã hội để chia sẻ kiến thức với cộng đồng hoặc biểu đạt quan điểm, phản biện những hiện tượng xã hội, con người mà cá nhân thấy cần có ý kiến, đang là một trong những cách thức thể hiện được nhiều người ở Việt Nam và trên thế giới chọn lựa, nhất là đối với giới trẻ.