Hà Nội, Ngày 03/03/2021

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày đăng: 20/01/2021   10:28
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/01/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị

Theo đánh giá của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, năm 2020, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy Khối phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế -xã hội, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.  

Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng. Trong đó, xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; chú trọng thực hiện kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng bộ Khối; một số đảng bộ trực thuộc đã giải quyết dứt điểm đơn, thư, tố cáo, khiếu nại, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ cấp mình; đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị- xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh…

Bên cạnh những kết quả tích cực, hội nghị chỉ rõ những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp. Cụ thể như công tác chỉ đạo đại hội, công tác nhân sự đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo chuẩn bị sớm, tuy nhiên vẫn còn một đảng bộ cấp trên cơ sở, một đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội chậm so với quy định…

Hội nghị thông qua các nhóm nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Theo đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tăng cường phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo nền tảng vững chắc thực hiện các mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển đất nước những năm tới.

Trọng tâm công tác năm 2021 được xác định là: Quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; tập trung cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội các đảng bộ trực thuộc thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả…

Tại Hội nghị, Đảng ủy khối đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp./.

Theo: nhandan.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh hiện nay

Ngày đăng 03/03/2021
Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng khẳng định kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là một trong các quan điểm chỉ đạo cơ bản cần được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục quán triệt trong cả nhận thức và hành động thực tiễn. Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội được Đảng ta xác định ngay từ khi thành lập và tiếp tục được khẳng định qua các giai đoạn lịch sử là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn vì đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước. Dưới ngọn cờ độc lập dân tộc, Đảng ta đã tập hợp và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, lập ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chính sách đối với thanh niên

Ngày đăng 03/03/2021
Nhà nước, chính quyền địa phương, gia đình và các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện phù hợp với khả năng và lứa tuổi. Bảo đảm thực hiện chính sách phổ cập giáo dục; hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí; đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm... cho thanh niên.

Hải Dương chính thức kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh

Ngày đăng 03/03/2021
0 giờ hôm nay 03/3/2021, tỉnh Hải Dương chính thức kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh, gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, đồng thời tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Dự thảo Chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII: Đặt con người ở vị trí trung tâm

Ngày đăng 03/03/2021
Dự thảo Chương trình số 01 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” đã được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thông qua, sẵn sàng trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII xem xét. Với điểm nhấn là đặt con người ở vị trí trung tâm, chương trình hướng tới mục tiêu chuẩn hóa, nâng tầm cán bộ, từ đó nâng cao chất lượng công tác và tăng tỷ lệ hài lòng của người dân.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Ngày đăng 02/03/2021
Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách, nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021) sẽ được Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trong 3 ngày vào tháng 5/2021.