Hà Nội, Ngày 03/03/2021

Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày đăng: 18/01/2021   04:59
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 18/01/2021, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Nội vụ; các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ; các đồng chí trong Ban Chấp hành các Công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ quan Bộ, đại diện các tập thể và các cá nhân được khen thưởng năm 2020.

Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Lê Văn Phương trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 của Công đoàn cơ quan Bộ.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của Công đoàn cơ quan Bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Lê Văn Phương cho biết, trong năm 2020, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhiều hoạt động đã không thực hiện được theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra. Tuy nhiên, các hoạt động đã thực hiện được đều đảm bảo đúng sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể của từng đơn vị.

Việc thực hiện các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn luôn được quan tâm, nhiều hoạt động đã có kết quả thiết thực, góp phần động viên công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn tăng cường tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được củng cố và nâng cao. 

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên thường xuyên được quan tâm, hàng năm cán bộ công đoàn được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn do Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức; Công tác tài chính công đoàn được thực hiện theo đúng quy định.

Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021, Công đoàn cơ quan Bộ đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt phong trào thi đua để động viên công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn hăng hái thi đua, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác của đơn vị, của Bộ và của tổ chức Công đoàn.

Tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động; tích cực tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích của các đoàn viên, tăng cường hoạt động xã hội của các công đoàn trực thuộc.

Tích cực tham gia với thủ trưởng đơn vị quan tâm cải thiện điều kiện làm việc; quyền lợi vật chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn; chăm sóc sức khỏe cho công chức, viên chức, người lao động; tổ chức tốt việc thăm hỏi khi đoàn viên ốm đau, gia đình gặp hoạn nạn, khó khăn theo Quy chế quản lý và chi tiêu tài chính của Công đoàn cơ quan Bộ.

Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng trở thành một động lực để công chức, viên chức và người lao động hăng hái và có trách nhiệm cao trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và công tác công đoàn.

Phối hợp tốt với chính quyền trong việc đôn đốc, nhắc nhở thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải tiến lề lối làm việc, đề cao trách nhiệm cá nhân đối với công việc được giao; đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ hiệu quả, chất lượng”. 

Duy trì các phong trào nữ công, tiếp tục phát huy phong trào văn nghệ, thể thao trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện và các hoạt động do Công đoàn cấp trên phát động, tổ chức. 

Các ban tham mưu giúp việc Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ cần bám sát nhiệm vụ công tác năm 2021 của Công đoàn cơ quan để chủ động tham mưu, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể một cách hợp lý, khoa học, thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí Đào Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn Vụ Tổ chức - Biên chế phát biểu tại Hội nghị.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 của Công đoàn cơ quan Bộ; đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác xây dựng tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên; kế hoạch cụ thể các hoạt động của Công đoàn cơ quan Bộ trong năm 2021; có cơ chế ghi nhận thành tích trong hoạt động công đoàn của các đoàn viên để khích lệ các đoàn viên tham gia tích cực hơn vào các hoạt động do Công đoàn cơ quan Bộ phát động, tổ chức; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác công đoàn; thống kê lại số đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đang sinh hoạt tại các Công đoàn trực thuộc…

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Hà đề nghị, năm 2021 các hoạt động của Công đoàn cơ quan Bộ cần thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, chất lượng hơn, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị để chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ. Phối hợp chặt chẽ với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhằm giải quyết mọi thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn. Xây dựng tình đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ trao Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ cho các tập thể.
Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Vũ Đăng Minh trao Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ cho các cá nhân.
Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Vũ Đăng Minh trao Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ cho các tập thể.
Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Vũ Đăng Minh trao Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ cho các cá nhân.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ đã công bố các quyết định của Công đoàn Bộ Nội vụ và Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020.

Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Vũ Đăng Minh phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Vũ Đăng Minh ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp hết sức thiết thực của các đại biểu và đại diện các công đoàn trực thuộc vào nội dung, kế hoạch hoạt động của Công đoàn cơ quan Bộ trong năm 2021, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ. 

Đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ nhấn mạnh, trong năm 2021, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, tích cực hưởng ứng các phong trào của Công đoàn cấp trên và các hoạt động chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ; đẩy mạnh phong trào văn hóa công sở; tích cực thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí; ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để tạo sự gắn kết giữa các công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị của Bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Minh đã phát động Kế hoạch phong trào thi đua của Công đoàn cơ quan Bộ năm 2021, trong đó yêu cầu các tổ chức công đoàn và đoàn viên tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thể thi đua sôi nổi với tinh thần "Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả và thiết thực" khắc phục khó khăn phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2021./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ

Ngày đăng 02/03/2021
Sáng ngày 02/3/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tiền lương (Bộ Nội vụ) đối với đồng chí Trần Lưu Trung, chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cơ quan hành chính quận, phường phải mạnh, là nơi lo cho dân

Ngày đăng 02/03/2021
Chiều ngày 01/3/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo các nghị định quy định chi tiết thi hành các nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh và thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Bộ Nội vụ: Giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2021 

Ngày đăng 26/02/2021
Sáng ngày 26/02/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về kết quả công tác tháng 02/2021 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 03/2021.

Ngày mai sẽ diễn ra "Hội thảo khoa học quốc tế và Tọa đàm khu vực thường niên trực tuyến năm 2021" do Bộ Nội vụ chủ trì

Ngày đăng 25/02/2021
Ngày mai 26/02/2021, Bộ Nội vụ (MOHA) phối hợp với Viện Nghiên cứu Hàn Quốc thuộc Trường Đại học New South Wales - Australia (KRI&UNSW) và Quỹ Phát triển Hàn Quốc (Korea Foundation) tổ chức Hội thảo năm 2021 với chủ đề: “Năng lực nhà nước về Phát triển quốc gia thời kỳ hậu Covid 19: Cơ hội và thách thức cho hợp tác giữa Hàn Quốc và ASEAN”

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Bảo đảm việc chuẩn bị cho công tác bầu cử đạt kết quả tốt nhất

Ngày đăng 25/02/2021
Sáng ngày 25/02/2021, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.