Hà Nội, Ngày 16/05/2021

Xem xét “trường hợp đặc biệt” đặt ra từ nhu cầu phát triển

Ngày đăng: 14/01/2021   03:33
Mặc định Cỡ chữ
“Đây là những vị trí đòi hỏi phải có sự cân nhắc hết sức kỹ lưỡng, chu đáo, đảm bảo sự ổn định, yêu cầu phát triển, tính kế thừa, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, nhất là những vị trí then chốt, những lĩnh vực đặc biệt”.

Theo thông lệ, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 15, Trung ương sẽ xem xét một số vấn đề còn lại, trong đó có công tác nhân sự để chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng. Cũng như một số nhiệm kỳ trước đây, Hội nghị sẽ xem xét và cho ý kiến về “trường hợp đặc biệt” là các đồng chí tham gia lần đầu, các đồng chí Ủy viên Trung ương quá tuổi theo quy định, tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, đây là công việc bình thường trong hoạt động của Đảng cầm quyền, đảm bảo cho Đảng ta có đủ sức mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Tiến tới Đại hội XIII của Đảng, cho đến nay, mọi công việc đã được chuẩn bị hết sức công phu, kỹ lưỡng, từ các văn kiện Đảng, cũng như công tác nhân sự của Đảng trong một giai đoạn tiếp theo.

Ông Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương.

Vì sao cần có “trường hợp đặc biệt”?

Vì sao Đảng lại cần có “trường hợp đặc biệt”, tham gia lần đầu hoặc tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị? Có phải vì chúng ta thiếu cán bộ hay vì lý do nào khác?

Theo ông Phạm Văn Linh, đây là công việc bình thường trong hoạt động của một đảng cầm quyền, dựa trên nhiều quy định đối với công tác nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cũng như những quy định về công tác quy hoạch cán bộ chuẩn bị tham gia cấp ủy các cấp. Ông Phạm Văn Linh cũng nêu rõ, công việc này nhằm thực hiện mục tiêu làm sao để Đảng ta có được một đội ngũ cán bộ lãnh đạo của nhiệm kỳ mới đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng cả về phẩm chất lẫn năng lực, cũng như đòi hỏi mới của sự phát triển đất nước.

“Việc chúng ta xem xét trường hợp đặc biệt, ở một số vị trí cụ thể, trường hợp cụ thể trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, hoặc mới tham gia lần đầu vào Ban Chấp hành Trung ương trong điều kiện hiện nay, được đặt ra từ yêu cầu phát triển đất nước, từ nhu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Những vị trí, trường hợp đặc biệt này, đã có sự cân nhắc hết sức kỹ lưỡng, chu đáo, xem xét trên nhiều khía cạnh, đảm bảo sự ổn định, yêu cầu phát triển, tính kế thừa, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, nhất là những vị trí then chốt, những lĩnh vực đặc biệt”.

Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh như vậy, đồng thời cho biết, thực tiễn công tác cán bộ, cũng có những vị trí, những trường hợp cụ thể, không chỉ xem xét, cân nhắc theo những quy định thông thường, đó là trường hợp đặc biệt. Ở đây cũng không đặt vấn đề vì thiếu cán bộ hoặc lý do nào khác, tất cả cũng vì sự lớn mạnh của Đảng, đảm bảo cho Đảng ta thực sự vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đất nước phát triển trong giai đoạn mới.

Những trường hợp được xếp vào diện “đặc biệt”

Theo ông Phạm Văn Linh, đối với công tác cán bộ, chúng ta đã có những quy định rất chặt chẽ trong hệ thống các văn bản của Đảng, từ điều lệ Đảng, cho đến các quy định khác của Đảng về vấn đề này. Những trường hợp đặc biệt có thể là những nhân sự đã tham gia một vài khóa mà tái cử trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, hoặc tham gia Ban Chấp hành Trung ương lần đầu.

Theo quy định của Trung ương đối với các trường hợp đặc biệt, Ủy viên Trung ương tái cử nhìn chung không quá 60 tuổi, thì "trường hợp đặc biệt" là quá 60 tuổi vẫn có thể giới thiệu để bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Tương tự, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là không quá 65 tuổi, còn quá 65 tuổi là "trường hợp đặc biệt".

Kỳ vọng gì ở những “trường hợp đặc biệt”?

Bày tỏ sự kỳ vọng vào những “trường hợp đặc biệt”, ở vị trí của một đảng viên, ông Phạm Văn Linh cho biết, ông hoàn toàn tin tưởng ở sự sáng suốt, trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương, của lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi cân nhắc những vấn đề lớn của đất nước, trong đó có vấn đề xem xét “trường hợp đặc biệt”. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, lợi ích của đất nước, yêu cầu phát triển đất nước luôn được đặt lên mục tiêu hàng đầu. Cho nên việc cân nhắc, xem xét các “trường hợp đặc biệt” cũng xuất phát từ yêu cầu đảm bảo cho sự phát triển của đất nước, ổn định liên tục và đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn mới.

“Bởi vậy, khi Trung ương đã bỏ phiếu, tán thành những trường hợp được coi là đặc biệt, cũng có nghĩa thể hiện sự đánh giá có trách nhiệm, sự xem xét kỹ lưỡng của Đảng khi quyết định một vị trí nào đó, một cá nhân nào đó là trường hợp đặc biệt”.

Ông Phạm Văn Linh nhấn mạnh như vậy và cho rằng, nhiệm kỳ tới đây chúng ta thấy, sẽ có những điều kiện mà trước đây chưa có được. Trước hết, thời điểm Đại hội XIII cũng là thời điểm đất nước đã trải qua chặng đường 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, rồi chúng ta triển khai hàng loạt chiến lược, trong đó có chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030, đặc biệt chúng ta chuẩn bị kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, năm 2045 - 100 năm thành lập Nước.

Như vậy có thể thấy, yêu cầu mới của đất nước là hết sức to lớn, là một giai đoạn đòi hỏi chúng ta tiếp tục sự phát triển của cả chặng đường trước đây, phấn đấu để đến năm 2030, với mục tiêu nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Quan trọng là làm sao tiếp tục giữ được sự ổn định của đất nước, trong điều kiện cạnh tranh rất khốc liệt, tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ mới, cũng như nhiều yếu tố bất định, khó lường khác. Vì vậy bộ máy lãnh đạo mới, những đồng chí giữ trọng trách phải đáp ứng được những yêu cầu mới, cao hơn, trách nhiệm lớn hơn.

“Với những nhân sự được Trung ương chấp nhận, cũng có nghĩa là đặt lên vai họ những trách nhiệm rất lớn, làm sao phải tiếp tục phát huy được những thành quả của những chặng đường, giai đoạn đã qua, đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước, nhất là những mục tiêu đã đặt ra”, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh./.

Theo: vov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ngày đăng 14/05/2021
Sáng ngày 13/5/2021, tại Hội trường Thống nhất (TPHCM), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự dẫn đầu và các thành viên trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tham gia tháp tùng Chủ tịch nước và dự buổi gặp mặt có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng.

Việt Nam luôn tôn trọng và thực hiện nhất quán chính sách về tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày đăng 14/05/2021
Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho người dân được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi.

Đồng chí Phùng Chí Kiên - nhà chính trị, quân sự song toàn của Đảng và cách mạng Việt Nam

Ngày đăng 10/05/2021
Trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát huy hào khí Điện Biên!

Ngày đăng 07/05/2021
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là dịp chúng ta ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta mãi mãi coi đó là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh cổ vũ chúng ta đi tới những thắng lợi mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba

Ngày đăng 06/05/2021
Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba được tổ chức thành công tốt đẹp. Ngày 05/5/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermudez, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba.