Hà Nội, Ngày 09/05/2021

Chính sách đặc thù đối với đơn vị hành chính cấp huyện, xã sau khi sáp nhập

Ngày đăng: 14/01/2021   03:28
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 12/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 8 Mục III Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ.

Theo đó, các chính sách đầu tư theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và chính sách ưu đãi, hỗ trợ tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn sau khi sáp nhập thực hiện theo nguyên tắc dự toán đối với từng bộ, cơ quan Trung ương, từng địa phương không thay đổi.

Cụ thể, đối với sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện chỉ thực hiện các chính sách đầu tư theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và chính sách ưu đãi, hỗ trợ tại địa bàn huyện nghèo trước khi sáp nhập.

Đối với sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn chỉ thực hiện các chính sách đầu tư theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và chính sách ưu đãi, hỗ trợ tại địa bàn xã, thôn khó khăn, đặc biệt khó khăn trước khi sáp nhập gồm:

+ Đơn vị hành chính cấp xã thuộc khu vực III, khu vực II hoặc khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 sáp nhập với nhau thực hiện các chính sách đầu tư theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và chính sách ưu đãi, hỗ trợ như thời điểm trước khi sáp nhập cho đến khi cấp thẩm quyền quyết định sửa đổi, thay thế.

+ Đối với sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã (bao gồm trường hợp thôn của xã này nhập vào thôn của xã khác), chỉ thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ, chính sách đầu tư theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đối với địa bàn xã, thôn thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn cũ trước khi sáp nhập; đồng thời thực hiện bố trí nguồn vốn và tổ chức thực hiện hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn xã, thôn khó khăn, đặc biệt khó khăn như thời điểm trước khi sáp nhập.

+ Xã, thôn khó khăn sáp nhập với xã, thôn khó khăn; xã, thôn đặc biệt khó khăn sáp nhập với xã, thôn đặc biệt khó khăn thực hiện bố trí nguồn vốn và tổ chức thực hiện hỗ trợ đầu tư trên cơ sở cộng gộp hai suất đầu tư của xã, thôn khó khăn, đặc biệt khó khăn như thời điểm trước khi sáp nhập cho xã, thôn mới.

Về thực hiện các chính sách khi thay đổi tên đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn khó khăn, đặc biệt khó khăn đổi tên sau khi sáp nhập sẽ sử dụng tên đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn mới để tổ chức thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị quyết này.

Các chính sách quy định nêu trên thực hiện từ ngày 12/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Riêng các chính sách của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện đến hết năm 2020; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn thực hiện đến khi cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025, nhưng tối đa đến hết ngày 31/12/2021./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn làm việc với tỉnh Bắc Ninh về Đề án thành lập thành phố Từ Sơn

Ngày đăng 05/05/2021
Ngày 04/5/2021, Đoàn khảo sát của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh về thẩm định hồ sơ Đề án thành lập thành phố Từ Sơn trực thuộc tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo thị xã Từ Sơn.

Yên Bái chú trọng bồi dưỡng trình độ cán bộ các cấp

Ngày đăng 04/05/2021
Xác định đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) chuẩn về chính trị, vững về chuyên môn là nhân tố then chốt bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều giải pháp, triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC. Tỉnh định hướng, khuyến khích CBCCVC tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bảo đảm đáp ứng được tiêu chuẩn, vị trí việc làm; tập trung phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn cao từ nguồn ngân sách nhà nước.

Triển khai mô hình chính quyền đô thị: Chuẩn bị kỹ mọi khâu, mọi cấp

Ngày đăng 04/05/2021
Quán triệt Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ, các địa phương của Hà Nội đang xây dựng kế hoạch triển khai một cách bài bản, thận trọng để khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, tổ chức bộ máy của UBND các phường tinh gọn, ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tỉnh Trà Vinh chú trọng công tác đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế

Ngày đăng 29/04/2021
Trà Vinh là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với dân số hơn 1,28 triệu người; có bờ biển dài hơn 65km, có hai cửa sông quan trọng là Cung Hầu và Định An; là trung tâm về giao thông vận tải thủy, bộ của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cửa ngõ xuất nhập khẩu của vùng, thuận lợi trong vận chuyển, tập kết hàng hóa, nguyên vật liệu. Trong đó, khu kinh tế Định An có cảng biển, khu phi thuế quan, kho vận logistics..., vừa đáp ứng nhu cầu xây dựng các nhà máy sản xuất, chế biến hàng hóa vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt, giao thương của doanh nghiệp, các chuyên gia, người lao động.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế

Ngày đăng 27/04/2021
Sáng nay 27/4/2021, tại phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tiêu điểm

Chuyển trạng thái phòng, chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công

Trước tình hình dịch bệnh có diễn biến mới, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta phải có cách tiếp cận mới, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mới, “chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, song phải hài hòa giữa phòng ngự và tấn công, bảo đảm hiệu quả cao nhất”.