Hà Nội, Ngày 16/05/2021

Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng: 14/01/2021   03:27
Mặc định Cỡ chữ
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ và nguyên tắc xác định định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ.
Ảnh minh họa: internet

Việc xây dựng dự thảo Thông tư nhằm quy định và xác định vị trí việc làm một cách khoa học, sát thực tế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ

Dự thảo đề xuất Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ như sau:

a) Vị trí việc làm về tổ chức bộ máy: Chuyên viên cao cấp về tổ chức bộ máy; Chuyên viên chính về tổ chức bộ máy; Chuyên viên về tổ chức bộ máy.

b) Vị trí việc làm về quản lý nguồn nhân lực: Chuyên viên cao cấp về quản lý nguồn nhân lực; Chuyên viên chính về quản lý nguồn nhân lực; Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực.

 c) Vị trí việc làm về địa giới hành chính: Chuyên viên cao cấp về địa giới hành chính; Chuyên viên chính về địa giới hành chính; Chuyên viên về về địa giới hành chính.

d) Vị trí việc làm về cải cách hành chính: Chuyên viên cao cấp về cải cách hành chính; Chuyên viên chính về cải cách hành chính; Chuyên viên về cải cách hành chính.

đ) Vị trí việc làm về thi đua, khen thưởng: Chuyên viên cao cấp về thi đua, khen thưởng; Chuyên viên chính về thi đua, khen thưởng; Chuyên viên về thi đua, khen thưởng.

e) Vị trí việc làm về quản lý tôn giáo: Chuyên viên cao cấp về quản lý tôn giáo; Chuyên viên chính về quản lý tôn giáo; Chuyên viên về quản lý tôn giáo.

g) Vị trí việc làm về quản lý tín ngưỡng: Chuyên viên cao cấp về quản lý tín ngưỡng; Chuyên viên chính về quản lý tín ngưỡng; Chuyên viên về quản lý tín ngưỡng.

h) Vị trí việc làm về văn thư, lưu trữ: Chuyên viên cao cấp về văn thư, lưu trữ; Chuyên viên chính về văn thư, lưu trữ; Chuyên viên về văn thư, lưu trữ; Cán sự về văn thư, lưu trữ.

Xác định định mức biên chế công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ

Theo dự thảo, việc xác định định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ căn cứ các yếu tố sau:

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐCP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, cụ thể:

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, định mức biên chức công chức nghiệp vụ chuyên môn ngành Nội vụ: đồng thời phải căn cứ quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ);

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, định mức biên chức công chức nghiệp vụ chuyên môn ngành Nội vụ: đồng thời phải căn cứ quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ);

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc trung ương: đồng thời phải căn cứ quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ)./.

Minh Ngọc

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Ngày đăng 15/05/2021
Ngày 13/5/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Văn bản số 2135/BNV-CQĐP gửi Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Thông tấn xã Việt Nam ra mắt trang thông tin đặc biệt về bầu cử

Ngày đăng 15/05/2021
Sáng 14/5/2021, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chính thức khai trương Trang thông tin đặc biệt về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa chỉ: https://baucuquochoi.vn

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội: bệnh nhân Thanh chơi golf trong giờ làm việc

Ngày đăng 14/05/2021
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho rằng ông Nguyễn Văn Thanh không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng, chống dịch mà còn vi phạm quy định về thời gian làm việc.

Cơ sở nào không bảo đảm an toàn, kiên quyết đình chỉ hoạt động, xử lý theo pháp luật

Ngày đăng 14/05/2021
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Long An tập trung chỉ đạo, tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần phòng ngừa, răn đe.

Bộ Nội vụ lấy ý kiến góp ý về dự thảo đề xuất xây dựng dự án Luật Lưu trữ sửa đổi

Ngày đăng 14/05/2021
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với dự thảo đề xuất xây dựng dự án Luật Lưu trữ sửa đổi.