Hà Nội, Ngày 03/03/2021

Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Ngày đăng: 13/01/2021   02:13
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/01/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể:

- Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu hộ, bầu thay. Khi đến phòng bỏ phiếu, cử tri xuất trình Thẻ cử tri để được nhận phiếu bầu.

- Khi bắt đầu việc bỏ phiếu, cử tri có tên trong danh sách cử tri là lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, người có công với cách mạng, chức sắc tôn giáo (nếu có) và cử tri là người cao tuổi nhất có mặt tại thời điểm khai mạc bỏ phiếu trước.

- Việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục. Khi đi bỏ phiếu, cử tri sẽ được Tổ bầu cử hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và gạch phiếu bầu.

Nếu cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang cả họ và tên người ứng cử đó (gạch đè lên hàng chữ họ và tên người ứng cử); không khoanh tròn; không được đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, không được ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu; không để nguyên phiếu bầu đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử (không gạch tên người ứng cử nào) hoặc gạch tất cả người ứng cử trong phiếu bầu.

- Khi cử tri gạch phiếu bầu, không ai được xem, kể cả các thành viên Tổ bầu cử. Nếu cử tri gạch bị nhầm hoặc bị hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác. Cử tri không thể tự gạch phiếu bầu thì nhờ người khác gạch phiếu hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người khuyết tật không thể bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

- Khi cử tri bỏ phiếu bầu xong sẽ được đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào Thẻ cử tri./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh hiện nay

Ngày đăng 03/03/2021
Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng khẳng định kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là một trong các quan điểm chỉ đạo cơ bản cần được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục quán triệt trong cả nhận thức và hành động thực tiễn. Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội được Đảng ta xác định ngay từ khi thành lập và tiếp tục được khẳng định qua các giai đoạn lịch sử là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn vì đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước. Dưới ngọn cờ độc lập dân tộc, Đảng ta đã tập hợp và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, lập ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chính sách đối với thanh niên

Ngày đăng 03/03/2021
Nhà nước, chính quyền địa phương, gia đình và các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện phù hợp với khả năng và lứa tuổi. Bảo đảm thực hiện chính sách phổ cập giáo dục; hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí; đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm... cho thanh niên.

Hải Dương chính thức kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh

Ngày đăng 03/03/2021
0 giờ hôm nay 03/3/2021, tỉnh Hải Dương chính thức kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh, gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, đồng thời tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Dự thảo Chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII: Đặt con người ở vị trí trung tâm

Ngày đăng 03/03/2021
Dự thảo Chương trình số 01 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” đã được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thông qua, sẵn sàng trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII xem xét. Với điểm nhấn là đặt con người ở vị trí trung tâm, chương trình hướng tới mục tiêu chuẩn hóa, nâng tầm cán bộ, từ đó nâng cao chất lượng công tác và tăng tỷ lệ hài lòng của người dân.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Ngày đăng 02/03/2021
Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách, nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021) sẽ được Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trong 3 ngày vào tháng 5/2021.