Hà Nội, Ngày 21/01/2021

Văn phòng Bộ Nội vụ tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày đăng: 12/01/2021   07:14
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 12/01/2021, tại Trụ sở Bộ, Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Văn phòng Ban Cán sự đảng; tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng Bộ.

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh đánh giá, mặc dù khối lượng công việc trong năm 2020 là rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh, phức tạp, được giao theo chương trình công tác, kế hoạch từ đầu năm và nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhưng với quyết tâm chính trị của tập thể lãnh đạo Văn phòng Bộ và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ công chức, người lao động, sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Văn phòng Bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ đề nghị đại biểu tham dự phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận những nội dung trọng tâm như: Đánh giá chất lượng tham mưu, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; tham mưu, thực hiện tốt công tác văn thư – lưu trữ và kiểm soát thủ tục hành chính, bảo vệ bí mật Nhà nước;… Đồng thời, phân tích những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đề xuất các giải pháp phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nhất là những khó khăn tác động trực tiếp đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; từ đó giúp Bộ Nội vụ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trong năm 2021, đúng trọng tâm, trọng điểm và phù hợp thực tiễn.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Trần Thị Thái trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Văn phòng Bộ.

Tại Hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Bộ Trần Thị Thái trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Văn phòng Bộ.

Theo đó, trong năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ; sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Văn phòng Bộ; sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể đảng viên, công chức, người lao động, Văn phòng Bộ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác năm 2020, các nhiệm vụ đột xuất, bổ sung và các nhiệm vụ thường xuyên.

Bên cạnh đó, Văn phòng Bộ đã chủ động, kịp thời tham mưu giúp lãnh đạo Bộ triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, với tinh thần quyết liệt, theo đúng hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; chủ động, tích cực phối hợp có hiệu quả trong việc tổ chức thành công 03 sự kiện quan trọng của Bộ, đó là: Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV; kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ; Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp.

Công tác truyền thông đã có khởi sắc hơn, nhiều thông tin về chỉ đạo điều hành của Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các văn bản pháp luật về công tác nội vụ đã được kịp thời thông tin trên các phương tiện đại chúng, góp phần định hướng dư luận. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là văn bản điện tử, chữ ký số được thực hiện quyết liệt, đạt hiệu quả cao, đến nay 100% các văn bản đều được chuyển bằng điện tử và chữ ký số giúp giải quyết công việc nhanh, kịp thời. Bộ phận một cửa, một cửa liên thông đã nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện.

Công tác tham mưu, tổng hợp ngày càng được nâng cao về chất lượng, kịp thời nắm bắt, tham mưu xử lý thông tin chính xác. Bám sát chức năng của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ và kịp thời tham mưu, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ. Đã nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với đơn vị chức năng của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành trong xử lý công việc liên quan.

Quản lý ngân sách, tài chính bảo đảm đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, giải quyết thanh toán kịp thời, chi tiêu đúng chế độ, đúng quy định, nguồn chi, chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả và không để xảy ra tham ô, tham nhũng, lãng phí.

Công tác phục vụ, hậu cần được đảm bảo, tận tình, trọng thị. Kỷ cương, kỷ luật hành chính được duy trì; công tác an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy được đảm bảo. Quản lý tốt tài sản, phương tiện, làm tốt quy trình kiểm định và bảo dưỡng, sửa chữa, giữ gìn xe ô tô; phục vụ đưa, đón lãnh đạo Bộ cũng như lãnh đạo, công chức các đơn vị thuộc Bộ kịp thời, chu đáo.

Xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng Bộ nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, khắc phục những hạn chế; thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, bám sát vào phương châm hành động năm 2021 là hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác của Văn phòng Bộ

Hai là, đẩy mạnh công tác truyền thông, nhất là tuyên truyền triển khai các chủ trương, định hướng, các chương trình, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ.

Ba là, xây dựng Đề án tiết kiệm kinh phí năm 2021, đảm bảo duy trì nguồn kinh phí tiết kiệm, nhằm tăng thu nhập cho công chức và người lao động.

Bốn là, tham mưu cho lãnh đạo Bộ kế hoạch giải ngân các đề án, chương trình năm 2021 và lấy kết quả giải ngân là tiêu chí xét thi đua hàng năm.

Năm là, xây dựng tập thể Văn phòng Bộ đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Bộ năm 2021.

Sáu là, chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp, đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc của Văn phòng Bộ. Từng công chức, người lao động phải đổi mới, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; có sự phân công cụ thể để xác định trách nhiệm cá nhân, tập thể.

Bảy là, rà soát, triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác năm 2021 của Bộ, Văn phòng Bộ đảm bảo chất lượng, tiến độ, không sót việc.

Tám là, chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của chi bộ, đảng viên, phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Đoàn Thanh niên chăm lo, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, động viên công chức, người lao động.

Chín là, toàn thể công chức, người lao động nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ về công tác phòng, chống dịch COVID-19, không để công chức, người lao động của đơn vị vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; đồng thời, tham gia đầy đủ, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác của Văn phòng Bộ, sự nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân công chức, người lao động của Văn phòng Bộ, sự quyết liệt trong công tác quản lý, điều hành của tập thể lãnh đạo Văn phòng Bộ trong năm 2020.

Trong năm 2021, Bộ trưởng đề nghị toàn thể công chức, người lao động Văn phòng Bộ cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phát huy những kết quả đã đạt được; khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, tập trung vào 08 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: 

Một là, phát huy tinh thần “đoàn kết, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm” để đạt được những kết quả thực thi nhiệm tốt hơn trong năm 2021.

Hai là, luôn cải tiến và đổi mới cách làm việc theo tinh thần “ngày hôm sau tốt hơn ngày hôm trước, tháng sau tốt hơn tháng trước”; từng phòng, đội và công chức Văn phòng Bộ cần xem xét lại những công việc đã triển khai, đã thực hiện để rút ra bài học, kinh nghiệm. 

Ba là, tiếp tục nâng cao công tác tham mưu, tổng hợp bằng cách phối hợp chặt chẽ, bám sát chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; tạo sự thống nhất, đoàn kết trong phối hợp công tác giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Bốn là, thực hiện tốt hơn công tác phối hợp giữa bên trong và bên ngoài, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Bộ Nội vụ nói chung và Văn phòng Bộ nói riêng.

Năm là, tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát chặt chẽ chi tiêu tài chính, sử dụng tài sản công đúng mục đích để đảm bảo tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho công chức, người lao động của Văn phòng Bộ.

Sáu là, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, nhất là công chức trẻ, công chức nữ; tạo nguồn cán bộ cho các đơn vị của Bộ.

Bảy là, tiếp tục tổ chức, sắp xếp bộ máy Văn phòng Bộ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tám là, trong tình hình đất nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và dịch bệnh, kinh tế gặp nhiều khó khăn, Văn phòng Bộ cần siết chặt chi tiêu, tiết kiệm trong công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán 2021; chú trọng chăm lo, thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Văn phòng Bộ đã tổ chức trao khen thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2020 cho 14 cá nhân xuất sắc thuộc Văn phòng Bộ theo Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020 của Văn phòng Bộ.

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020 của Văn phòng Bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt cho tập thể công chức, người lao động Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh trân trọng tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đối với nhiệm vụ, công tác của Văn phòng Bộ và cam kết cùng tập thể Văn phòng Bộ quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu, nỗ lực không ngừng và đoàn kết thống nhất cao để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm được Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ và lãnh đạo Bộ giao, đóng góp vào thành tích chung của ngành Nội vụ./

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Phấn đấu bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý

Ngày đăng 20/01/2021
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công, Hội đồng bầu cử quốc gia đang tập trung khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai công tác chuẩn bị. Trong đó, chú trọng công tác nhân sự bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên; Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án 567

Ngày đăng 19/01/2021
Sáng ngày 19/01/2021, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (Chiến lược phát triển thanh niên); Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) và Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 (Đề án 567). Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Hà Tĩnh

Ngày đăng 19/01/2021
Sáng ngày 18/01/2021, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Hà Tĩnh và việc thực hiện các quy định của pháp luật về số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày đăng 18/01/2021
Chiều ngày 18/01/2021, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị.

Thành lập Ban Chỉ đạo về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 15/01/2021
Chiều 15/01/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Nội vụ. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì cuộc họp.