Hà Nội, Ngày 21/01/2021

Đại hội XIII của Đảng: Kỳ vọng chọn người đủ đức, đủ tài

Ngày đăng: 12/01/2021   01:50
Mặc định Cỡ chữ
Việc xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc là công việc cực kỳ hệ trọng.

Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Trước thềm Đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng không để lọt những cán bộ mắc những nhóm khuyết điểm Trung ương đã đề ra. Đồng thời tin tưởng vào một nhiệm kỳ mới với đội ngũ cán bộ thực sự đủ đức, đủ tài, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Việc xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc là công việc cực kỳ hệ trọng, có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước. Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm và bài học chuẩn bị nhân sự của các đại hội trước, từ Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến Hội nghị Trung ương 14 vừa qua, Đảng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự cho nhiệm kỳ khóa mới. Kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm", chạy chức, chạy quyền...

Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam cho rằng: “Những yêu cầu đặt ra như thế là để đảm bảo sự liêm chính, chí công, vô tư và đặt lợi ích của dân tộc, nhân dân, của Đảng lên trên hết. Thông qua bộ lọc, lựa chọn chắc chắn từ cơ sở, để những thành phần như thế tách biệt, không tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng”.

Việc chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ khóa mới là rất hệ trọng và lần này Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới.

Đảng viên Nguyễn Mạnh Thắng, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng, sự chuẩn bị bài bản, khoa học nghiêm túc và sàng lọc lựa chọn cán bộ tốt nhất cho Đại hội XIII, cho thấy quyết tâm rất lớn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cán bộ là gốc của mọi công việc, có cán bộ tốt, dám nghĩ, dám làm vì dân thì mới đem lại sự đổi mới và đem lại những thắng lợi lớn cho công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt chú trọng chỉnh đốn Đảng. Nhân dân đòi hỏi những Ủy viên Trung ương phải là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo…

Ông Nguyễn Viết Chức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kỳ vọng: “Tiêu chuẩn để trở thành Ủy viên Trung ương phải cao lắm. Những Ủy viên Trung ương là những con người đại diện cho dân, cho nước. Bởi vì Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn xã hội. Do vậy nhân sự Trung ương hơn ai hết phải vô cùng xuất sắc về tài, đức, tình cảm, tấm lòng đối với dân, với nước".

Ông Trần Văn Hải ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh kỳ vọng "với tinh thần "dân tin đảng cử", các cán bộ được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương đều đã được sàng lọc từ cơ sở đến Trung ương, là những người hội đủ các yếu tố để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, để gánh vác sự nghiệp của đất nước trong nhiệm kỳ 2020-2025”.

PGS.TS Lê Văn Yên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho rằng, điều cốt yếu và mang tính quyết định, xuyên suốt chính là con người; là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ đức, đủ tài và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, là những nhân sự sẽ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, gánh vác trọng trách lớn lao trong nhiệm kỳ khóa tới.

“Tìm được những người đủ đức đủ tài là vấn đề mà Đảng phải suy nghĩ. Cho nên Đại hội chúng ta lựa chọn để tìm những cán bộ phấn đấu cho sự nghiệp của dân. Đặc biệt phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, phải dựa vào dân thì mới thành công”, PGS.TS Lê Văn Yên nhấn mạnh.

Công tác cán bộ nói chung, công tác nhân sự trước mỗi kỳ Đại hội Đảng nói riêng, có vị trí đặc biệt quan trọng, liên quan đến sự thành công của Đại hội Đảng và công tác lãnh đạo của Đảng; liên quan đến sự phát triển bền vững của Đảng và đất nước. Từ kết quả của các Hội nghị Trung ương vừa qua, cũng như ý kiến góp ý của Trung ương, Bộ Chính trị, hoàn thiện các phương án về nhân sự, bảo đảm đủ về số lượng, đúng về tiêu chuẩn, chất lượng và hoàn chỉnh trước khi trình Đại hội XIII của Đảng./.

Theo: vov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Ngày đăng 20/01/2021
Chỉ còn khoảng chưa đến một tuần nữa, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất trong 5 năm qua của cả nước - sẽ chính thức được diễn ra từ ngày 25/01/2021 - 02/02/2021.

Đại hội XIII của Đảng: Vững bước trên con đường đã chọn, không ngả nghiêng, dao động

Ngày đăng 20/01/2021
Không cho phép ai ngả nghiêng, dao động, nghĩa là mục tiêu trước sau như một, là chân lý đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn.

Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 19/01/2021
Triển lãm "Ðảng ta thật là vĩ đại" giới thiệu một cách tổng thể chặng đường lịch sử của đất nước với những mốc son chói lọi trong công cuộc giành độc lập, tự do, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Các nhà ngoại giao tại Hà Nội: Việt Nam là một đất nước giàu quyết tâm

Ngày đăng 19/01/2021
Phó Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Marcus Winsley cho rằng, Việt Nam là một đất nước giàu quyết tâm và Anh hy vọng trong năm 2021 Việt Nam sẽ chứng minh cho thế giới thấy mức độ quyết tâm trong giải quyết những thách thức chung.

"Trường hợp đặc biệt" tái cử phải là trung tâm đoàn kết

Ngày đăng 18/01/2021
Theo ông Lê Quang Thưởng - nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã gọi là "trường hợp đặc biệt" tái cử thì chỉ nên giới hạn ở 1 hoặc 2 trường hợp, nếu nhiều quá sẽ chẳng còn gì đặc biệt.