Hà Nội, Ngày 21/01/2021

Đảng bộ Văn phòng Bộ Nội vụ: Tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021

Ngày đăng: 11/01/2021   04:38
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 11/01/2021, tại Trụ sở Bộ, Đảng bộ Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 (Hội nghị). Đồng chí Vũ Đăng Minh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị. Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị, có đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ; cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ; cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Bộ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Minh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Bộ nhấn mạnh: Hội nghị nhằm đánh giá đầy đủ công tác Đảng năm 2020 của Đảng bộ Văn phòng Bộ, qua đó nhìn nhận những ưu điểm và hạn chế trong việc chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong công tác cán bộ. Trên cơ sở đó, bước vào năm 2021, Đảng bộ Văn phòng Bộ sẽ có khí thế mới, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021.

Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, tham gia đóng góp, đánh giá công tác chính trị - tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác phát triển đảng... của Đảng bộ Văn phòng Bộ; đánh giá những ưu điểm và hạn chế, chỉ ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục hiệu quả trong năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng bộ Văn phòng Bộ.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng bộ Văn phòng Bộ.

Theo đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ; sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, Đảng bộ Văn phòng Bộ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác năm 2020 của Bộ Nội vụ, các nhiệm vụ đột xuất, bổ sung và các nhiệm vụ thường xuyên; luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc. Các đảng viên trong Đảng bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, cơ bản chấp hành tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ và Văn phòng Bộ. 

Bên cạnh đó, cấp ủy các chi bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Văn phòng Bộ luôn sát sao với công việc, nêu gương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; có nhiều sáng tạo, đổi mới trong sinh hoạt, hoạt động. Các đảng viên phát huy được tính tiên phong, gương mẫu, sáng tạo, chủ động trong việc giải quyết công việc được giao; đã tổ chức triển khai nghiêm túc các quy định về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quy chế chi tiêu nội bộ…; công chức, đảng viên Văn phòng Bộ đoàn kết, thống nhất, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có trách nhiệm và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế như: Năng lực của một số đảng viên, công chức còn có mặt hạn chế, tham mưu thiếu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Một bộ phận công chức, người lao động chưa chấp hành các nội quy, quy định của cơ quan Bộ như điều khiển, dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định, chưa thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, không đeo thẻ công chức khi thi hành công vụ. Đội ngũ công chức quản lý văn phòng, cấp phòng mới kiện toàn, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý còn hạn chế.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Đảng ủy Văn phòng Bộ tiếp tục chỉ đạo công tác tham mưu giúp Bộ trưởng và Bộ Nội vụ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 và triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng; tiếp tục thực hiện việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Văn phòng Bộ; tinh giản biên chế, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Đảng ủy Văn phòng Bộ và cấp ủy các chi bộ tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ, đoàn kết, phát huy sức mạnh của tập thể và tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, công chức, người lao động thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Theo đó, các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 là: 1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng và chi ủy, lãnh đạo các phòng, đội trong việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, công chức; 2) Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác sát thực tế; 3) Đảng ủy, Chi ủy và Ban Chấp hành các đoàn thể tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên; 4) Triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Đảng đến từng chi bộ, từng đảng viên; 5) Phát huy vai trò của cấp ủy trong việc đổi mới nội dung sinh hoạt; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, phát huy năng lực, sở trường của mỗi đảng viên; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trước quần chúng; 6) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và các chi bộ; 7) Đảng ủy, cấp ủy và Ban Chấp hành các đoàn thể thực hiện tốt công tác dân vận, vận động đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của mỗi tổ chức. Ban Chấp hành các đoàn thể tích cực tìm biện pháp nhằm nâng cao thu nhập cho đoàn viên.

Đồng chí Tạ Đức Hòa, Bí thư Chi bộ Tổng hợp – Thư ký trình bày tham luận tại Hội nghị.

Tham luận tại Hội nghị, các ý kiến bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung của Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng bộ Văn phòng Bộ; đồng thời bổ sung thêm thông tin hoạt động, cũng như việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ...

Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Đảng của Đảng bộ Văn phòng Bộ trong năm 2020 và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Phan Văn Hùng đề nghị, Đảng bộ Văn phòng Bộ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trên cơ sở phát huy những kết quả tích cực của năm 2020, khắc phục những hạn chế đã nêu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; bên cạnh việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần tiếp tục phát huy việc sinh hoạt chuyên đề theo hướng thiết thực, không hình thức, thông qua đó nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đảng viên trong Đảng bộ để công tác này được thực chất và mang lại kết quả cao. 

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Bộ mong rằng với tinh thần đoàn kết, sự lãnh đạo sát sao trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Bộ, Đảng bộ Văn phòng Bộ sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, cũng như các nhiệm vụ do Đảng bộ cấp trên phân công.

Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ trao Giấy khen của Đảng ủy Bộ Nội vụ cho tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liên tục 2015-2019.
Đồng chí Vũ Đăng Minh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ trao Giấy khen của Đảng ủy Văn phòng Bộ cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
Đồng chí Vũ Đăng Minh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ trao Giấy khen của Đảng ủy Văn phòng Bộ cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ trao Giấy khen của Đảng ủy Văn phòng Bộ cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Phong, Bí thư Chi bộ Hành chính - Quản trị công bố các quyết định khen thưởng của Đảng ủy Bộ Nội vụ và Đảng ủy Văn phòng Bộ.

Kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ, đồng chí Vũ Đăng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đề nghị mỗi đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác chính trị - tư tưởng, tập trung khắc phục những hạn chế trong năm 2020. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ trân trọng tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Bộ và mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy Bộ Nội vụ nhằm phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công trong năm 2021 và các năm tiếp theo./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Phấn đấu bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý

Ngày đăng 20/01/2021
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công, Hội đồng bầu cử quốc gia đang tập trung khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai công tác chuẩn bị. Trong đó, chú trọng công tác nhân sự bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên; Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án 567

Ngày đăng 19/01/2021
Sáng ngày 19/01/2021, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (Chiến lược phát triển thanh niên); Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) và Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 (Đề án 567). Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Hà Tĩnh

Ngày đăng 19/01/2021
Sáng ngày 18/01/2021, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Hà Tĩnh và việc thực hiện các quy định của pháp luật về số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày đăng 18/01/2021
Chiều ngày 18/01/2021, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị.

Thành lập Ban Chỉ đạo về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 15/01/2021
Chiều 15/01/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Nội vụ. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì cuộc họp.