Hà Nội, Ngày 21/01/2021

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: 06 giải pháp chủ yếu cơ quan Bộ Nội vụ cần thực hiện trong năm 2021

Ngày đăng: 06/01/2021   05:49
Mặc định Cỡ chữ
Phát biểu tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Nội vụ năm 2020 diễn ra ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã nhấn mạnh 06 giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong năm 2021 và đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan Bộ tiếp tục đồng tâm, đồng sức, đồng lòng cùng nhau nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định, quy chế của Bộ. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hai là, khắc phục triệt để tình trạng chậm chễ trong thực hiện một số nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao; đặc biệt là trong công tác xây dựng thể chế, không để tình trạng Luật chờ Nghị định, Nghị định chờ Thông tư. Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác được ban hành trong kế hoạch công tác đầu năm 2021 cũng như các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao bổ sung; trong đó đặc biệt lưu ý đẩy sớm tiến độ trình văn bản, đề án, đảm bảo lãnh đạo Bộ có đủ dư địa về thời gian để nghiên cứu và cho ý kiến đối với văn bản trình.

Ba là, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong các đơn vị; chủ động phát hiện, giải quyết sớm và dứt điểm các vấn đề có dấu hiệu mất đoàn kết.

Bốn là, lãnh đạo các đơn vị chủ động tổ chức quán triệt sâu, rộng về trách nhiệm của công chức, viên chức; trong đó tuyệt đối nghiêm cấm việc lợi dụng uy tín của cơ quan, uy tín cá nhân để mưu lợi cá nhân, thực hiện các hành vi vi phạm những điều đảng viên, công chức không được làm. Kiên quyết, kịp thời xử lý nghiêm minh những công chức, viên chức có vi phạm.

Năm là, tích cực cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của khối cơ quan Bộ để kết quả tốt hơn nữa trong năm tới.

Sáu là, đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý cần tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, thật sự chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bên cạnh đó, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bộ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng đoàn kết nội bộ./.

Trí Đức

Tin tức cùng chuyên mục

Phấn đấu bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý

Ngày đăng 20/01/2021
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công, Hội đồng bầu cử quốc gia đang tập trung khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai công tác chuẩn bị. Trong đó, chú trọng công tác nhân sự bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên; Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án 567

Ngày đăng 19/01/2021
Sáng ngày 19/01/2021, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (Chiến lược phát triển thanh niên); Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) và Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 (Đề án 567). Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Hà Tĩnh

Ngày đăng 19/01/2021
Sáng ngày 18/01/2021, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Hà Tĩnh và việc thực hiện các quy định của pháp luật về số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày đăng 18/01/2021
Chiều ngày 18/01/2021, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị.

Thành lập Ban Chỉ đạo về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 15/01/2021
Chiều 15/01/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Nội vụ. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì cuộc họp.