Hà Nội, Ngày 21/01/2021

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân dự Hội nghị công chức, viên chức và triển khai nhiệm vụ năm 2021 Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ngày đăng: 07/01/2021   03:57
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 07/01/2021, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị, có lãnh đạo và đại diện lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Bộ Nội vụ; tập thể lãnh đạo Ban và lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng báo cáo kết quả công tác năm 2020 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2021, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo Ban, đồng thời biểu dương những kết quả Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đạt được trong năm 2020. Bộ trưởng nêu lên một số vấn đề đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nghiên cứu, tham khảo:

Trước hết, tiếp tục chuẩn bị, hoàn thiện dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi. Trong đó, chú ý nắm sát thực tế diễn ra, nghiên cứu sâu hơn về mối liên hệ giữa thi đua và khen thưởng. Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi phải thực sự đổi mới, thể hiện làm sao để tất cả mọi người tốt, mọi người tài đều được khen thưởng, chứ không phải chỉ những người làm trong tổ chức, do tổ chức đề nghị mới được khen thưởng. Luật lần này phải tạo được sự chuyển biến rõ nét, để thi đua, khen thưởng trở thành một động lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng. Làm tốt công tác tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch thi đua cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cho Chính phủ, Bộ Nội vụ, nhất là sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thi đua phải có trọng tâm, trọng điểm, bám vào chủ trương, quan điểm của Đảng, của Nhà nước để đặt ra vấn đề. Chuẩn bị kế hoạch trình Chính phủ tiếp tục đưa ra Chương trình thi đua của nhiệm kỳ 5 năm; tổ chức triển khai có chương trình, mục tiêu cụ thể.

Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn báo cáo tại Hội nghị.

Trong năm 2021, đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương giải quyết dứt điểm về vấn đề chính sách khen thưởng qua các thời kỳ, nhất là vấn đề đổi, cấp lại các bằng, các chứng nhận khen thưởng đã bị mục nát, bị mất.

Bộ trưởng cũng đề nghị tập thể lãnh đạo Ban quan tâm hơn nữa trong công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức của Ban, cần quan tâm, tạo cơ hội hơn nữa đối với cán bộ nữ; mong rằng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ và làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu, cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tham mưu quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.  

Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt cho tập thể công chức, viên chức và người lao động Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Phạm Huy Giang trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đối với công tác thi đua, khen thưởng nói chung và công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của Ban nói riêng; khẳng định, tập thể Ban sẽ luôn luôn nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, không ngừng đổi mới sáng tạo, phát triển.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao Cờ thi đua năm 2020 và danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các tập thể.

Đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban ký kết giao ước thi đua năm 2021

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao Cờ thi đua của Bộ Nội vụ năm 2020 cho Văn phòng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các đơn vị: Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Tạp chí Thi đua khen thưởng, Văn phòng Ban; trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Bộ Nội vụ. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 10 cá nhân. Nhân dịp này, có 02 tập thể, 29 cá nhân được tặng Giấy khen của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương./.

Ban TCĐT

Tin tức cùng chuyên mục

Phấn đấu bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý

Ngày đăng 20/01/2021
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công, Hội đồng bầu cử quốc gia đang tập trung khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai công tác chuẩn bị. Trong đó, chú trọng công tác nhân sự bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên; Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án 567

Ngày đăng 19/01/2021
Sáng ngày 19/01/2021, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (Chiến lược phát triển thanh niên); Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) và Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 (Đề án 567). Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Hà Tĩnh

Ngày đăng 19/01/2021
Sáng ngày 18/01/2021, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Hà Tĩnh và việc thực hiện các quy định của pháp luật về số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày đăng 18/01/2021
Chiều ngày 18/01/2021, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị.

Thành lập Ban Chỉ đạo về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 15/01/2021
Chiều 15/01/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Nội vụ. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì cuộc họp.