Hà Nội, Ngày 20/06/2021

Trí thức trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới tại Hương Khê (Hà Tĩnh)

Ngày đăng: 23/12/2020   07:45
Mặc định Cỡ chữ
Gần 5 năm về công tác tại xã Hương Trạch, đội viên Phan Trọng Hải (thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) dường như đã thành người bản địa. Anh đã thông thuộc mọi đường đi lối về ở xã miền núi có địa bàn rộng, đi lại khó khăn.
Đội viên Phan Trọng Hải tham mưu thiết kế các nhà văn hóa thôn tại xã Hương Trạch theo tiêu chí nông thôn mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Năm 2014, tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh với chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, Phan Trọng Hải đã đăng ký tuyển chọn và trúng tuyển đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500). Sau khi trúng tuyển Đề án, Hải được UBND tỉnh Hà Tĩnh phân công về công tác tại xã Hương Trạch từ tháng 8/2015 đến tháng 3/2019 và từ tháng 3/2019 đến nay được UBND huyện điều động biệt phái về công tác tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) huyện theo Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 08/3/2020 của UBND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Phan Trọng Hải cho biết: Hải phụ trách lĩnh vực địa chính, xây dựng và môi trường; ngoài ra còn có nhiệm vụ tham mưu về lĩnh vực nông thôn mới và các chính sách nông dân. Có kiến thức chuyên môn về xây dựng nên công trình nhà văn hóa thôn theo tiêu chí NTM ở đây đều do Hải tham mưu thiết kế. Bên cạnh đó, Hải đã hướng dẫn thành lập mới 25 tổ hợp tác trồng bưởi Phúc Trạch trên địa bàn xã; định hướng, vận động, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thành lập mới 02 hợp tác xã (HTX) trên địa bàn gồm HTX Quản lý môi trường, HTX Mật ong Hương Bưởi. Vừa qua, với vai trò là Đội trưởng đội thi “Chương trình NTM ngày mới" của xã Hương Trạch tham gia thi tại huyện Hương Khê, Hải và đội thi đã đạt giải Nhất và được huyện lựa chọn tham gia cuộc thi tại tỉnh, đạt kết quả cao. Hải rất vui khi những kiến thức chuyên môn của mình có thể vận dụng rất tốt trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

Trong quá trình công tác, trong thời gian đầu đội viên Phan Trọng Hải còn có nhiều bỡ ngỡ, nhưng với tinh thần xung kích, sáng tạo cùng với khát vọng cống hiến, bản thân không ngại khó, ngại khổ, bám sát cơ sở, tìm hiểu phong tục tập quán của địa phương, tìm tòi học tập, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của cấp trên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Thời gian công tác tại UBND xã Hương Trạch, đội viên Phan Trọng Hải được phân công thực hiện nhiệm vụ của chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, chuyên trách NTM phù hợp với vị trí, chuyên môn đào tạo. Từ năm 2015 đến 2019, Phan Trọng Hải đã thực hiện tham mưu các văn bản lãnh đạo chỉ đạo cho Ban chỉ đạo NTM, UBND xã để thực hiện tốt công tác triển khai xây dựng NTM tại xã gồm: Tham mưu phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban quản lý NTM xã; hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm tham mưu báo cáo cho Ban chỉ đạo tại các cuộc họp; trực tiếp tham mưu đề xuất các giải pháp, nội dung, khối lượng nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện của 20/20 tiêu chí NTM. Chủ trì, tham mưu Ban chỉ đạo, UBND xã xây dựng Đề án xây dựng NTM, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 trình UBND huyện thẩm định và phê duyệt để làm căn cứ triển khai thực hiện. Trực tiếp tham mưu các biểu mẫu để chỉ đạo, hướng dẫn các thôn trong rà soát, đánh giá thực trạng khu dân cư và hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thôn xây dựng Khung kế hoạch, phương án, dự toán Khu dân cư mẫu để làm căn cứ tổ chức thực hiện có hiệu quả hàng tuần, hàng tháng về tận các đơn vị thôn, vườn hộ để chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các nội dung cho các thôn, vườn hộ trong xây dựng Khu dân cư mẫu, vườn mẫu. Chủ trì, phối hợp rà soát khối lượng các công trình xây dựng cơ bản cần thực hiện trên địa bàn xã, gồm các trường học, các tuvến đường giao thông, Nhà văn hóa các thôn... để tham mưu UBND xã phân bổ nguồn vốn thực hiện và đề xuất UBND huyện, tỉnh hỗ trợ đối với các công trình nằm ngoài khả năng của xã. Bản thân trực tiếp tham mưu các nội dung về 5 tiêu chí gồm: Điện, Tổ chức sản xuất, Nhà ở dân cư, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Khu dân cư mẫu, vườn mẫu và xây dựng hồ sơ các tiêu chí để phục vụ công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuấn NTM. 

Với những đóng góp tận tình, sáng tạo của đội viên Phan Trọng Hải và sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo xã, đến nay, đơn vị xã nơi đội viên công tác đã có nhiều thay đổi rõ rệt, từ xã có nhiều khó khăn, nằm trong nhóm cuối của toàn huyện chỉ đạt 01/20 tiêu chí NTM vào năm 2015 thì đến năm 2018 xã đã được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn NTM và đang thực hiện các nội dung, hạng mục của các tiêu chí để phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2020. Với thành tích đó, đội viên Phan Trọng Hải trong năm 2018 được cấp có thẩm quyền đánh giá xếp Ioại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào cả tỉnh chung tay xây dựng NTM.

Ngay sau khi về công tác tại xã Hương Trạch, Phan Trọng Hải được giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện về công tác thực hiện các chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, huyện. Nhận thấy xã Hương Khê có tiềm năng và lợi thế về phát triển nông nghiệp, đặc biệt là về trồng cây ăn quả, Hải đã tham mưu giúp bà con thu được những kết quả nhất định: từ năm 2016 đến năm 2018, trên địa bàn xã có hơn 1.000 hộ trồng mới bưởi Phúc Trạch, cam các loại với tổng diện tích khoảng 170ha để được hưởng chính sách của tỉnh, huyện và khiến Hương Trạch trở thành xã có số lượng hộ dân hấp thụ được chính sách hỗ trợ về trồng mới bưởi Phúc Trạch, cam các loại nhiều nhất trong toàn huyện. Nhờ đó, đến nay, vườn hộ của người dân trong toàn xã Hương Trạch đã có nhiều thay đổi rõ rệt, cơ bản không còn vườn hoang mà thay vào đó là những vườn trái cây trĩu quả, góp phần nâng cao thu nhập của người dân trên địa bàn xã; thu nhập từ bưởi Phúc Trạch của xã tăng từ 29 tỷ đồng trong năm 2015 lên 44 tỷ đồng trong năm 2020.

Từ tháng 3/2019 đến nay, đội viên Phan Trọng Hải được UBND huyện Hương Khê biệt phái về công tác tại Văn phòng Điều phối NTM huyện. Dù là vị trí công tác mới, nhưng với kinh nghiệm gần 4 năm công tác tại cơ sở nên đã tham mưu cho lãnh đạo văn phòng những chỉ đạo sát hơn với tình hình thực tế dưới cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào NTM của địa phương. Được phân công phụ trách phát triển NTM xã Hương Trạch - đơn vị công tác trước đây, đội viên đã tham mưu Ban Chỉ đạo NTM của huyện chỉ đạo xã hoàn thành xây dựng khung kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thường xuyên về xã và thôn để nắm bắt tiến độ và đề ra các giải pháp cho xã trong thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao; chủ động làm việc với các đơn vị liên quan về nội dung, tiến độ thực hiện các tiêu chí tại xã, chuẩn bị các nội dung cho Thường trực Ban Chỉ đạo NTM huyện tại các cuộc làm việc với xã Hương Trạch trong xây dựng NTM, đến nay cơ bản xã đã đạt 3/6 tiêu chí NTM nâng cao và đang đẩy nhanh tiến độ để đề nghị huyện, tỉnh thẩm định, đánh giá xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

Bên cạnh đó, đội viên luôn làm tốt công tác kiểm tra, xét duyệt hồ sơ và tham mưu các nội dung được phân công tham mưu về công tác tổng hợp, nghiệm thu khu dân cư mẫu, vườn mẫu của huyện. Kết quả trong năm 2019, có 23 khu dân cư mẫu đạt chuẩn, 6 tháng đầu năm 2020 có 15 khu dân cư mẫu đạt chuẩn. Ngoài ra, đội viên còn được phân công nắm bắt tình hình, chỉ đạo phong trào chung tại thôn Ngọc Bội và thôn Tân Trung (xã Hương Trạch), định hướng các nội dung phải thực hiện để xây dựng đạt chuẩn Khu dân cư mẫu. Kết quả, chỉ trong gần 01 năm, thôn Ngọc Bội đã được công nhận đạt chuẩn Khu dân cư mẫu, thôn Tân Trung đã đạt 08/10 tiêu chí, đang hoàn thiện các hạng mục và đề xuất cấp có thẩm quyền nghiệm thu Khu dân cư mẫu vào cuối năm 2020.

Tại thời gian công tác tại Văn phòng Điều phối NTM huyện, đội viên Phan Trọng Hải được phân công tham mưu thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM trong năm 2019. Kết quả, trong năm 2019 có 05/05 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP của huyện đề xuất, được tỉnh đánh giá và chấm điểm đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Qua thời gian 05 năm cống hiến và trưởng thành từ cơ sở, đội viên Phan Trọng Hải mong rằng các cấp có thẩm quyền từ địa phương đến Trung ương sẽ sớm có kế hoạch cụ thể bố trí công tác cho bản thân nói riêng và các trí thức trẻ thuộc Đề án 500 nói chung, để yên tâm tiếp tục cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của địa phương; tạo niềm tin cho thế hệ trẻ đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước./.

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 19/01/2021
Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, ngày 19/01/2021 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (Chiến lược), Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 (Đề án 567).

Những khó khăn trong việc bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 tại tỉnh Sơn La

Ngày đăng 31/12/2020
Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước được triển khai thực hiện tại 34 tỉnh, nhằm tuyển chọn được 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi để giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội góp phần xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới. Thông qua các hoạt động thực tiễn ở cơ sở tạo cơ hội, điều kiện để trí thức trẻ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, tạo nguồn cán bộ, công chức cho các địa phương.

Ninh Bình: Trí thức trẻ tiên phong, gương mẫu, tận tụy, sáng tạo

Ngày đăng 31/12/2020
Ngày 30/9/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1758/QĐ-TTg phê duyệt Ðề án Thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500). Căn cứ trên nhu cầu của địa phương, sau khi tiến hành công tác tuyển chọn, tỉnh Ninh Bình đã lựa chọn được 06 trí thức trẻ, phân công về công tác tại 06 xã bãi ngang ven biển thuộc huyện Kim Sơn là các xã: Kim Mỹ, Cồn Thoi, Kim Tân, Kim Hải, Kim Trung, Kim Đông. Trong đó có 04 đội viên phụ trách lĩnh vực Văn hóa – Xã hội, 02 đội viên phụ trách lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch.

Lâm Đồng: Hơn 85% tổng số đội viên được bố trí, tuyển dụng thành công chức cấp huyện

Ngày đăng 29/12/2020
Thực hiện Đề án "Thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020” (Đề án 500) của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tuyển chọn được 07 trí thức trẻ đủ tiêu chuẩn, năng lực, trình độ, tăng cường về các xã nghèo thuộc huyện Đam Rông. Sau 05 năm thực hiện Đề án, tỉnh Lâm Đồng đã bố trí công tác cho 06/07 đội viên (chiếm tỷ lệ 85,7%).

Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ xã Đắk Som phát huy tốt vai trò tham mưu trong nhiều lĩnh vực

Ngày đăng 30/12/2020
Là 1 trong 6 đội viên trúng tuyển tham gia Đề án 500 trí thức trẻ của tỉnh Đắk Nông, đội viên Lại Văn Sang được phân công về công tác tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, bố trí thực hiện công việc của chức danh công chức Văn phòng - Thống kê xã Đắk Som. Trong quá trình công tác tại cơ sở, đội viên Lại Văn Sang đã phát huy tốt vai trò tham mưu trong nhiều lĩnh vực công tác, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.