Hà Nội, Ngày 21/01/2021

Bộ Nội vụ giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2020

Ngày đăng: 01/12/2020   06:23
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 01/12/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban về kết quả công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2020 (Hội nghị). Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Trọng Thừa, Vũ Chiến Thắng, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Duy Thăng; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh báo cáo kết quả công tác tháng 11/2020 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2020.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết: Trong tháng 11/2020, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo sát sao các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, hoàn thiện các nghị định, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành theo quy định; tham mưu chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ Bộ trưởng tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; trả lời đầy đủ chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri gửi đến Bộ theo đúng yêu cầu. Cụ thể là:

- Về tiến độ xây dựng các dự án Luật, hiện nay Bộ Nội vụ đang phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu, giải trình ý kiến của thành viên Chính phủ chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Đối với các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: ban hành Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; Thành lập thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; thành lập thị trấn, các phường của tỉnh Bình Dương, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh An Giang; Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nội dung này dự kiến sẽ trình bày tại phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày ngày 09 và 10/12/2020).

- Đã tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tài chính về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP quy định về chính sách tinh giản biên chế, trình Chính phủ ban hành theo quy định.

- Đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

- Tổng hợp ý kiến một số bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc dừng xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2016-2020; báo cáo tổng kết thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.

- Đã gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành: Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2014/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Ban hành ba văn bản hợp nhất, 1) Văn bản số 01/VBHN-BNV ngày 28/10/2020 hợp nhất Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 2) Văn bản số 02/VBHN-BNV ngày 06/11/2020 hợp nhất Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, 3) Văn bản số 03/BHN-BNV ngày 09/11/2020 hợp nhất Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh…

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại Hội nghị

- Về một số nhiệm vụ, công tác khác: Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý sửa đổi, bổ sung Để án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương; Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ”; Hội nghị góp ý dự thảo Nghị định quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong và thanh niên tình nguyện; Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Bộ năm 2020; phối hợp cùng Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; tổ chức Lớp bồi dưỡng về Chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ số, Chính phủ điện tử, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; tổ chức Hội thảo trực tuyến ASEAN chia sẻ kinh nghiệm về tăng cường vai trò của người dân trong quá trình ra quyết định; tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Viện Khoa học tổ chức nhà nước (01/12/1990 - 01/12/2020); tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn năm 2020; tổ chức Diễn đàn đối thoại thanh niên và Cộng đồng ASEAN 2020 theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu ở các quốc gia thành viên ASEAN; tổ chức Lớp tập huấn đạo đức công vụ, văn hóa công sở và nâng cao kỹ năng lãnh đạo;  tổ chức Hội đồng thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh; Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 trang trọng, tiết kiệm; trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2020 - 2021…

Cũng tại Hội nghị, báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sắp tới, Phó trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ chính thức được tổ chức vào sáng ngày 10/12/2020 (ngày 09/12 các đại biểu dự Đại hội trù bị và chương trình nghệ thuật chính luận). Đây là hoạt động rất quan trọng và ý nghĩa trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có quy mô lớn, số lượng đại biểu đông nhất trong các kỳ đại hội thi đua yêu nước. Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đã cơ bản hoàn thành. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã và đang khẩn trương phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát từng khâu, từng kịch bản chi tiết, đảm bảo tổ chức Đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, an ninh, an toàn.

Phó trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn  báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo kết quả nhiệm vụ công tác tháng 11/2020 và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2020 của Bộ Nội vụ./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Phấn đấu bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý

Ngày đăng 20/01/2021
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công, Hội đồng bầu cử quốc gia đang tập trung khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai công tác chuẩn bị. Trong đó, chú trọng công tác nhân sự bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên; Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án 567

Ngày đăng 19/01/2021
Sáng ngày 19/01/2021, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (Chiến lược phát triển thanh niên); Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) và Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 (Đề án 567). Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Hà Tĩnh

Ngày đăng 19/01/2021
Sáng ngày 18/01/2021, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Hà Tĩnh và việc thực hiện các quy định của pháp luật về số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày đăng 18/01/2021
Chiều ngày 18/01/2021, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị.

Thành lập Ban Chỉ đạo về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 15/01/2021
Chiều 15/01/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Nội vụ. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì cuộc họp.