Hà Nội, Ngày 02/12/2020

Kết quả triển khai thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tại tỉnh Tiền Giang

Ngày đăng: 17/11/2020   02:54
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500 trí thức trẻ), toàn tỉnh Tiền Giang tuyển chọn được 09 trí thức trẻ ưu tú về công tác tại 09 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc 2 huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về tình hình thực hiện Đề án 500 tri thức trẻ tại tỉnh chiều ngày 23/6/2019

Công tác chỉ đạo tiếp nhận, bố trí, sử dụng đội viên Đề án

Theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500), tỉnh Tiền Giang đã tuyển chọn được 9 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học để bồi dưỡng và bố trí về làm công việc của các chức danh công chức cấp xã tại 9 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc 2 huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông, nhằm tăng cường lực lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đồng thời thông qua đó tạo điều kiện để trí thức trẻ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho địa phương. Trong đó, có 04 đội viên được phân công, giao nhiệm vụ lĩnh vực Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường, 04 đội viên được phân công lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, 01 đội viên được phân công lĩnh vực Văn phòng - Thống kê.

Tại địa phương, các đội viên đảm nhiệm các lĩnh vực chuyên môn ở từng chức danh như phụ trách lĩnh vực nông thôn mới, môi trường, thực hiện công tác khuyến nông, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, giảm nghèo, lao động - việc làm và tệ nạn xã hội, văn hóa thông tin...

Kết quả đạt được

Qua công tác tuyên truyền, quán triệt, các ngành, các cấp và lãnh đạo chính quyền địa phương nơi có Đội viên công tác đã nhận thức rõ được mục đích và ý nghĩa của Đề án đối với sự phát triển kinh tế -xã hội của địa phương, từ đó đã có những hành động động viên, khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện để đội viên hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo Đề án phát huy hiệu quả trên thực tế. Việc tổ chức thực hiện Đề án cũng đã góp phần phát huy quyền và trách nhiệm của thanh niên trong tham gia hoạt động quản lý nhà nước và xã hội theo quy định của Luật Thanh niên.

Về phía các Đội viên, bằng sự nỗ lực, cố gắng, trí tuệ và sự hiểu biết của bản thân cùng tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các Đội viên đã không ngừng phấn đấu, vượt qua các khó khăn, trở ngại ban đầu để nhanh chóng nắm bắt công việc, hoà nhập với môi trường công tác và người dân địa phương, từ đó hoàn thành ngày càng tốt hơn công việc được phân công, cùng với chính quyên địa phương xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Về công tác tham mưu thực hiện Đề án của các cơ quan có thẩm quyền: ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động tổ chức thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, từ khâu phổ biến, tuyên truyền mục; đích, ý nghĩa của Đề án, tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án, tuyển chọn Đội viên đến khâu hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và thực hiện các chính sách có liên quan đến đội viên. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cơ bản đã đạt yêu cầu đề ra.

Kết quả quy hoạch, bố trí, sử dụng đội viên Đề án sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Triển khai thực hiện hướng dẫn của Bộ Nội vụ về việc bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500, trong số 9 đội viên tham gia Đề án ban đầu, có 02 đội viên đã xét chuyển thành công chức cấp xã trong quá trình công tác, 7 đội viên còn lại tiếp tục tham gia Đề án đến nay. Trong số 7 đội viên này, hiện có 5 đội viên được các sở, ngành của tỉnh và 01 đội viên được Ủy ban nhân dân cấp huyện dự kiến xem xét tiếp nhận sau khi kết thúc Đề án. Còn 01 đội viên hiện chưa có phương án bố trí.

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, việc tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức đối với các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù họp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ bao gồm: Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu; Người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Do đó, hiện nay dù các sở, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện đã có văn bản thống nhất tiếp nhận các Đội viên về công tác, nhưng không có cơ sở pháp lý để xét chuyển 06/07 Đội viên Đề án 500 còn lại thành công chức cấp huyện trở lên theo quy định hiện hành.

Đề xuất, kiến nghị

Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, đội viên Đề án 500 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện giúp đỡ của Bộ Nội vụ, Vụ Công tác Thanh niên, Ban Quản lý Dự án 500 trí thức trẻ (Bộ Nội vụ) và cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình cùng trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo; sự hỗ trợ đắc lực của cán bộ, công chức xã tại đơn vị công tác; sự tin tưởng, đồng tình ủng hộ của nhân dân các xã thuộc Đề án. Bên cạnh đó, cùng với sự xung kích của thanh niên, Đội viên Đề án luôn nhiệt tình, tâm huyết với công việc, có ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, có tinh thần học tập, phấn đấu tu dưỡng rèn luyện đạo đức và nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng công việc được giao.

Tuy nhiên, qua hơn 5 năm triển khai thực hiện, có thể thấy hạn chế lớn nhất của việc thực hiện Đề án là ở khâu bố trí đội viên sau khi kết thúc Đề án. Dù đánh giá cao năng lực, quá trình công tác và sự cống hiến của các đội viên, đồng thời Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và các xã nơi đội viên công tác đã có hướng bố trí cụ thể cho đại đa số các đội viên còn đang tham gia Đề án (6/7 đội viên), nhưng sau khi đội viên đã hoàn thành đủ thời gian cam kết công tác là 60 tháng, tỉnh vẫn chưa thể bố trí được theo phương án đề ra do vướng cơ sở pháp lý của việc tuyển dụng đội viên theo quy định pháp luật hiện hành. Vì vậy, dù Quyết định số 1758/QĐ-TTg quy định rõ chính sách đối với đội viên sau khi kết thúc Đề án, nhưng sự thay đổi trong các quy định pháp luật về việc tuyển dụng trong các trường hợp đặc biệt thành công chức cấp xã hoặc công chức từ cấp huyện trở lên đã làm cho việc bố trí Đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ không thể triển khai thực hiện trên thực tế.

Qua tìm hiểu, trao đổi, nắm bắt tâm tư của các Đội viên cũng như ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận các Đội viên về công tác, Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm có quy định đặc thù, chủ trương, hướng dẫn cụ thể việc sắp xếp, bố trí đội viên Đề án 500 trí thức trẻ đã hoàn thành nhiệm vụ, tạo điều kiện để đội viên được tuyển dụng thành công chức cấp xã hoặc công chức cấp huyện./.  

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Đề xuất tuyển dụng không qua thi tuyển đối với đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 26/11/2020
Sáng nay 26/11/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ đã có cuộc họp với các địa phương chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500).

Đóng góp của đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tại xã nghèo vùng biên

Ngày đăng 19/11/2020
Trúng tuyển Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500), đội viên Luân Trung Huấn được phân công về công tác tại xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum. Sau 05 năm công tác, đội viên Luân Trung Huấn đã khẳng định năng lực bản thân, được cấp ủy, chính quyền cơ sở tín nhiệm, bà con dân bản tin tưởng.

Lâm Đồng: Đề án 500 trí thức trẻ giúp tạo nguồn cán bộ cho địa phương

Ngày đăng 05/11/2020
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020 (Đề án 500), toàn tỉnh Lâm Đồng có 07 đội viên tham gia công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Đam Rông.

Kết quả thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Ngày đăng 30/10/2020
Bình Gia là một trong hai huyện của tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 500). Ngày 05/5/1015, UBND huyện đã tiếp nhận và bàn giao 15/24 đội viên Đề án 500 của tỉnh Lạng Sơn, bố trí về công tác tại 15 xã thuộc huyện để thực hiện nhiệm vụ của các chức danh công chức xã: Tư pháp - Hộ tịch (03 đội viên), Tài chính - Kế toán (02 đội viên); Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (06 đội viên), Văn hóa - Xã hội (04 đội viên).

Tuyên Quang: Chủ động đề xuất phương án bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 29/10/2020
Tuyên Quang là một trong 34 tỉnh của cả nước thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 500). Sau 05 năm triển khai thực hiện Đề án, tỉnh Tuyên Quang đã có phương án bố trí công tác cho các đội viên sau khi kết thúc Đề án.